Quick guide: Events in Malta

Quick guide: Events in Malta

FM-Banner-MT.gif

Our goal? You’ll find everything you need to know about great events in Malta you won’t want to miss ... and you have plenty to choose from!

Malta’s national festivals and events are highlights in the country’s cultural calendar and are anticipated and enjoyed each year by thousands, both audience and participants. With their wide-ranging art forms, they serve to delight almost all cultural tastes.

Festivals Malta (the organizer of these events) has a vision, mission and strategy for all of Malta’s festivals falling under its auspices. In line with goals set by Arts Council Malta, it shall endeavor to shape Malta’s cultural development through all the performing arts, and to develop and financially sustainable ecosystem, that entertains, enriches and inspires performers and audiences alike. Furthermore, these events promote education and the nurturing of talent and giving opportunities while providing platforms for artists, local and international.

Together with the support of the Arts Council, Festivals Malta aims to give value to the diverse range of creative expression and invest in relevant, innovative and enjoyable creative experiences as well as embracing excellence as a principle that drives our work. We, as Festivals Malta, support the development of knowledge, skills and competences that enable you to engage in a creative life for your enhanced well-being as well as strongly believing that talent should be transformed into a profession to its full potential.

Let’s go through the events we have prepared for you this year!


Malta World Music Festival – 18th and 19th May 2018. This event celebrates the beauty of cultural diversity, the exchange and dialogue of people’s roots and the vitality that is borne out of such experiences and expressed through the powerful medium of music. Visit www.maltaworldmusicfestival.org for more information.


Għanafest - 22nd & 23rd June 2018. Għanafest celebrates the diversity of Mediterranean and world music, bringing together a rich programme of Għana (maltese folk music), Maltese bands and foreign folk acts. Għanafest is a multinational get-together, an event that celebrates multi-ethnicity and cross-border collaborations. Visit www.għanafest.com for more information. Watch newly refurbished Argotti Gardens (Festival's venue).


Malta International Arts Festival – 29th June until 15th July 2018 (various locations). Featuring a varied programme of theatre, music, dance and visual arts and offering a broad range of genres and artistic forms, events are held mainly in open-air venues in Malta’s warm summer nights. The Festival also includes a number of residencies and workshops with some of its international guests. This event seeks excellence in artistic integrity while reaching out to the community by aspiring in placing Malta on the world’s cultural map. This festival creates an environment whereby the want to aspire and thrive are constant factors from which expressivity and innovation are a celebration of art. We are also inviting you artists to participate! Visit www.maltaartsfestival.org for more information and open calls deadlines and requirements.


Malta Jazz Festival: 16th July until 21st July 2018. Valletta’s magnificent Grand Harbour sets the backdrop to the Malta Jazz Festival. This event has become a byword for high-calibre performances which delight jazz aficionados and lay persons alike. Visit www.maltajazzfestival.org for more information.


Summer Carnival: 17th until 19th August 2018. In Malta, the roots of Carnival can be traced back to the early 1400s, although it was the Knights of the Order of St.John that endowed the national festivities with spectacle and pageantry. Visit www.karnivaltamalta.org for more information.


Notte Bianca: 6th October 2018. Notte Bianca, Malta’s beloved nightlong arts and culture event sees the capital’s street and cultural venues come alive thanks to a carefully designed programme of events offering a variety of entertainments and experiences. Visit www.nottebianca.org.mt for more information.


Three palaces festival: 2nd until 11th November 2018. Music of quality and distinction. The 3 palaces has been building a tremendous following allowing the world’s greatest artists and younger generation musicians to come and celebrate together with all on Malta during the festival month of November. Visit www.3palacesfestival.org for more information.

The festivals and events take great pride in reaching out to the community and has programmed plenty of street theatre, dance, music, visual art, cinematography, puppetry and much more to name a few, by local and international artists in the streets of Valletta being the European Capital of Culture and other locations. Different performances target different audiences, and thus the whole community is enabled in experiencing different forms of art, all the while developing a taste for culture and arts.

This is just a snippet of the rich and diverse range of this year’s events. Stay tuned!

Avvenimenti u Spettakli f’Malta

Avvenimenti u Spettakli f’Malta

FM-Banner-MT.gif

L-għan tagħna huwa wieħed. Dan l-artiklu jservi ta’ gwida għall-avvenimenti u spettakli u għandek issib l-informazzjoni kollha li għandek bżonn… u għandek ħafna minn fejn tagħżel!

L-avvenimenti u l-ispettakli saru parti mill-kalendarju kulturali lokali u huma antiċipati u mgawda minn eluf, kemm mill-udjenza u kif ukoll mill-parteċipanti. Bil-varjeta’, dawn l-avvenimenti jservu ta’ attrazzjoni għal kwalunkwe gost kulturali.

L-organizzatur ta’ dawn l-ispettakli, Festivals Malta, għandha viżjoni, missjoni u strateġija għall-avvenimenti kollha tagħha. Flimkien mal-Kunsill Malti għall-Arti u Valletta 2018, l-organizzazzjoni tippromwovi apprezzament fl-iżvilupp tal-arti f’Malta. Barra minn hekk, l-attivitajiet jservu ta’ opportunita’ edukattiva u tħeġġeġ l-iżvilupp artistiku tat-talent lokali waqt li jservu ta’ pjattaforma għal artisti lokali u internazzjonali.

L-iskop ta’ Festivals Malta, flimkien mas-sapport tal-Kunsill Malti għall-Arti u Valletta 2018, huwa li nagħtu valur mistħoqq lid-diversi ġeneri ta’ espressjonijiet artistiċi u kreattivi filwaqt li ninvestu f’ideat ġodda u innovattivi. Aħna, bħala Festivals Malta, nħeġġu l-iżvilupp ta’ għarfien u ħiliet li jikkumplimentaw ħolistiku u ninkoraġġixxu l-potenzjal tat-talent lokali.

Ejjew nagħtu daqqa t’għajn lejn dak li hemm ippreparat għal din is-sena:


Malta World Music Festival – fit-18 u d-19 ta’ Mejju 2018. Dan l-avveniment jiċċelebra l-isbuħija tal-kulturi differenti, it-taħlit tal-għeruq tad-differenzi fil-kultura, l-esperjenzi u l-espressivita’ permezz tal-mużika. Żur is-sit www.maltaworldmusicfestival.org għal iktar informazzjoni.


Għanafest 22 u 23 ta’ Ġunju 2018. Għanafest tiċċelebra d-diversita’ tal-Mediterran u l-mużika minn madwar id-dinja, flimkien mal-programm divers tal-mużika folk, għana u spettakli minn gruppi etniċi internazzjonali. Għanafest hija fiha nnifisha festa ta’ kulturi u ċelebrazzjonijiet diversi. Żur is-sit www.għanafest.com għal aktar informazzjoni. Dan il-festival se jerġa’ jsir fil-Ġnien tal-Argotti l-Furjana, fejn sar xogħol ta’ tisbiħ matul din is-sena (ara l-video hawn taħt).


Malta Interational Arts Festival. Mid-29 ta’ Ġunju sal-15 ta’ Lulju 2018, f’lokalitajiet differenti. Programm vast ta’ teatru, mużika, żfin, arti viżiva u għażla ta’ ġeneri u forom ta’ arti differenti. Il-festival jinkludi wkoll numru ta’ workshops ma’ kumpaniji ta’ fama internazzjonali. Dan l-avveniment joħloq ambjent fejn wieħed jaspira u jiġi mħeġġeġ għal elementi espressivi u innovattivi li huma ċelebrazzjoni tal-arti. Jekk inti artist jew artista, għandek iċ-ċans tipparteċipa magħna! Żur is-sit www.maltaartsfestival.org għal aktar informazzjoni dwar il-festival u r-rekwiżiti tal-open calls.


Malta Jazz Festival. Mis-16 sal-21 ta’ Lulju 2018. Il-Port il-Kbir iservi ta’ sfond għall-Malta Jazz Festival. Dan l-ispettaklu ta’ kalibru għoli sar parti mill-kalendarju kulturali f’Malta fejn jinkludi atmosfera sabiħa għall-familja kollha. Żur is-sit www.maltajazzfestival.org għal aktar informazzjoni.


Karnival tas-Sajf: mis-17 sad-19 t’Awwissu 2018. F’Malta, l-għeruq tal-Karnival imur lura lejn il-bidu tas-snin 1400, żmien il-Kavallieri tal-Ordni ta’ San Ġwann, fejn sawwru l-festi nazzjonali bi spettaklu u reċtar. Żur is-sit www.karnivaltamalta.org għal iktar informazzjoni.


Notte Bianca: Avveniment mistenni minn kulħadd, lejl imdawwal b’attivitajiet artistiċi u kulturali qalb it-toroq tal-Belt Valletta. L-edizzjoni li jmiss ser issir fid-6 t’Ottubru. Għal iktar informazzjoni, żur is-sit www.nottebianca.org.mt


Three Palaces Festival. Mit-2 sal-11 ta’ Novembru 2018. Mużika ta’ kwalita’ u distinzjoni. L-avveniment jgħaqqad flimkien l-aqwa artisti u mużiċisti tad-dinja mal-ġenerazzjoni tal-lum permezz ta’ ċelebrazzjoni ta’ mużika klassika. Għal iktar informazzjoni, żur is-sit www.3palacesfestival.org

B’unur, l-avvenimenti u l-ispettakli organizzati minn Festivals Malta għandhom għan wieħed, li jilħqu l-komunita’ permezz tal-arti, teatru fit-toroq, żfin, mużika ta’ kull ġeneru, arti viżiva, ċinematogrofija, spettaklu ta’ pupazzi fost oħrajn minn artisti lokali u internazzjonali fit-toroq tal-Belt Kapitali Ewropeja tal-Kultura 2018, Valletta u lokalitajiet oħrajn. Spettakli differenti jilħqu udjenza differenti u b’hekk il-programm jindirizza lil kulħadd fejn is-soċjeta’ għandha l-opportunita’ li tesperjenza forom differenti ta’ arti waqt li nkattru l-valur tal-kultura u l-arti.

Din hi biss togħma tal-programm divers li għandna lest għalikom din is-sena!

Malta World Music Festival 2018

Malta World Music Festival 2018

The second edition of MWMF promises to be an even bigger event with a powerful line-up.
View this email in your browser
The second edition of the Malta World Music Festival will return on the 18th and 19th of May at Fort St. Elmo in Valletta. Over the two nights, six international acts from all over the globe will be showcasing the diversity, breadth and vivacity that the modern world music scene has to offer. The line-up has something to offer music enthusiasts of all kinds.   
 
“I am very pleased to have managed to put together such a fantastic line-up for the second edition of the Malta World Music Festival. This surely will be festival like no other”. Artistic Director Renzo Spiteri.
 
Among this year’s highlights include Grammy-nominated collective Afro Celt Sound System who will be headlining Friday night’s concert. Afro Celt Sound System are a European and African based collective who’ve been a ground-breaking force in music ever since the beginning.
Cushion, who will be flying the flag for Malta, will kick off the festival on Friday night. This local Indian fusion outfit draws heavily from the Indian tradition, with dominant sitar licks and eastern vocalisations, all backed with keyboard ambience and pulsating bass and drum patterns. Their live performances often include professional dance choreography, fire juggling and buugeng acts.
 
Friday night’s line-up is completed by Refugees for Refugees, a band of ten musicians under the leadership of the Belgian oud player Tristan Driessens who are actual refugees originating from Syria, Iraq, Afghanistan, Pakistan and Tibet.
 
Chart-topping Spanish artist Ana Alcaide will open Saturday night’s festivities. Ana has played a pioneering role in the introduction and popularisation of the nyckelharpa in Spain. Rooted in ancient traditions yet resolutely modern, her compositions deftly blend musical styles from different cultures.
 
Alcaide will be followed by TRAD.ATTACK!, a trio of musicians who play their own interpretation of Estonian folk, which fuses rock, folk and bagpipe music. TRAD.ATTACK draws inspiration from archive recordings of the great Estonian folk singers and instrumentalists who created and performed music for work, leisure and festivities in olden times.
 
The festival will draw to a close with a set from Electrik GEM! Guitarist Grégory Dargent and his motley band of instrumentalists - which includes oud, gadulka and tarhu players - merge sounds from the Balkans, the Middle East and the Orient as an attempt to musically transcribe the modern multifaceted Mediterranean metropolis.
 
Annabelle Stivala, director of Festivals Malta explained, “As from last year, this socially engaging festival has been given a rather tempting new look. It is more fresh, trendy and carefully curated, promising the finest collection of world music Malta has ever staged.”
 
The Malta World Music Festival is organised by Festivals Malta within the Ministry for Justice, Culture and Local Government, with the support of Valletta 2018, Mapfre MSV Life and Farsons.
AFRO CELT SOUND SYSTEM
Friday, 18th May 2018
REFUGEES FOR REFUGEES
Friday, 18th May 2018
TRAD.ATTACK!
Saturday, 19th May 2018
CUSHION
Friday, 18th May 2018
ANA ALCAIDE
Saturday, 19th May 2018
ELECTRIK GEM
Saturday, 19th May 2018
Get Your Tickets
Copyright © 2018 Arts Council Malta, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Open call for artists for Malta International Arts Festival 2018

Open call for artists for Malta International Arts Festival 2018

Festivals Malta has issued a number of open calls for artists in various disciplines, for performances and workshops, for this year’s European Capital of Culture special edition of the 2018 Malta International Arts Festival (MIAF), which runs this year from 29 June to 15 July. The programme celebrates the Mediterranean, diversity and mankind, and brings together different art forms, diverse cultures, and creative minds. Involvement and participation are key, and below are the open calls for performances and workshops:

Call for outdoor art

Have you ever wanted to experience being an ‘arty busker’? Proposals are being accepted from artists who wish to perform in the first ever MIAF morning programme to date. The brief is anything artistic you wish to do: sing, dance, paint, play or act. Your canvas? Malta’s beautiful baroque gem: any outdoor space in Valletta. This free-for-all day will be held on  June 30 (10 a.m. – 12 p.m.). Come with your easels and paintbrushes, your violin, your electric guitar, dancing gear, saxophone, your acrobatics and circus skills, your new poem, new monologue or one-act play… anything goes! The artistic committee will be choosing participants from among the submissions received. Proposals across all art forms are eligible. There will be a small remuneration for artists per act. Applicants should submit a letter of intent, with an explanation of their project or performance; a biography; and, if applicable, photos and digital samples of their work. Due to the nature of this concept, there is very little scope for any tech riders and requirements, however, if something is essential for the ‘performance’, please indicate this in your submission.  Please send your application to the Artistic Director of the Festival, Dr Michelle Castelletti michelle.castelletti@maltaartsfestival.org  by May 4. The email should be entitled MIAF 2018:ARTIBUSK! Chosen artists will be notified by May 25.

Call for art

Visual artists are being asked to submit a work for inclusion within the MIAF 2018 printed programme. Any visual art form which can be reproduced in print via photography will be accepted. Please use the current events and performances as inspiration for your work. The overarching thematic unity is the Mediterranean, whether it is colour and passion, or resurgence and humanitarianism.   

The artistic committee will go through all artwork received and will make a selection.  The festival reserves the right not to choose any work for this publication. The decision of the committee is final. To apply, please submit a digital copy (in high resolution) of your work to the Artistic Director of the festival, Dr Michelle Castelletti: michelle.castelletti@maltaartsfestival.org. The email should be entitled MIAF2018: Call for Art. Applications should be received by 18 May. Chosen artists will be notified by 25 May.  Programme page size: 10cm width by 21cm height + 5mm bleed.

Call for composers

Are you a classical or alternative composer who has had his/her worked performed and would love to share this with more people?  The MIAF will be presenting ‘Classical Juke Box’ – an interactive space where people can walk in and choose what they would like to listen to from the playlist available.  If you would like your work to be on this playlist, please write directly to the Artistic Director of the festival, Dr Michelle Castelletti michelle.castelletti@maltaartsfestival.org, with a link to your work on YouTube, SoundCloud or any other digital medium.  Please include your music bio, and feel free to include any other web-links, or sound files for audio-related material.  The work may also be for "tape" and may also include projected visuals. The e-mail should be entitled: MIAF2018: CLASSICAL JUKE BOX.  The artistic committee will go through all artwork received and will make a selection. The decision of the committee is final. Applications should be received by May 11. Chosen artists will be notified by June 8.

Dance workshop

Applications are being received for participation in a workshop with Hofesh Shechter Dance Company on 15 July. Hofesh Shechter is one of the UK’s most exciting contemporary artists. His unique style of choreography, infused with honesty and raw physicality has won Shechter and his company world-wide acclaim. Led by Hofesh Shechter Company dancers Merel Lammers and Diogo Bolacha de Sousa, this three-hour workshop is an opportunity for dance teachers, students and professional dancers to explore the company’s distinctive movement style. The workshop will include a full warm-up and use repertoire and imagery from Shechter’s newest work, Grand Finale, to explore his creative process. The workshop costs €60 (cheques made payable to Arts Council Malta) and will be held at the University Dance Studies Studios, Hometrends Building second floor, Taż-Żwejt Industrial Estate, San Gwann. To apply, send a brief bio to michelle.castelletti@maltaartsfestival.org. The closing date for applications is 30 April.

For further information visit: www.maltaartsfestival.org

Call for dancers for international project collaboration

MIAF is looking for 20 dancers (male and female). It will be offering a free two-week intensive dance residency (choreographic lab) with an international choreographer which will culminate into a site specific performance for the opening night of the MIAF on 29 June 2018. Through an audition process the selected applicant will have the opportunity to receive an exceptional experience, widen their abilities and vision as a dancer by working with international choreographer Oded Ronen (Israel). This is an opportunity to become part of a unique process where music and movement will equally inspire each other through Ronen’s style of work.

Applicants must have a strong contemporary dance technique and knowledge of classical technique, good feeling for lines and detail, flexibility, open-mindedness for collaboration with choreographer, strong stage personality, creativity as well as being able to contribute to the creative process.

Venue: University of Malta School of Performing Arts Dance Studies Department

Address: Hometrends, second floor, Taż-Żwejt Industrial Estate, San Gwann

Pre Auditions:   14 June, by invitation through application

Final Selections: 17 June by Oded Ronen

Time:  17:00 – 21.00

Deadline for subscription: 30th  April 2018 (noon)

Residency working period: 17-28 June (five/six hours daily)

Performance date:  29 June at 21:00 St.George’s Square Valletta, Malta.

Audition fee: none

Residency fee: none

Performance fee: none

Send your applications to michelle.castelletti@maltaartsfestival.org

 

Malta International Arts Festival jerġa’ jingħata l-EFFE label

Malta International Arts Festival jerġa’ jingħata l-EFFE label

Il-Malta International Arts Festival (MIAF) reġa’ ingħata l-label Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE) għat-tieni sena. Dan il-label jindika l-impenn artistiku tal-festival u l-kontribut tiegħu lejn is-soċjeta’ bi programm li jinkludi wkoll artisti internazzjonali.

Il-Malta International Arts Festival 2018 hija edizzjoni speċjali għaliex hija parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Belt Kapital Ewropea tal-Kultura. Il-festival ser isir mid-29 ta’ Ġunju sal-15 ta’ Lulju. Id-Direttur ta’ Festivals Malta qalet li “Ninsabu kburin inhabbru li l-Malta International Arts Festival, li sar avveniment importanti fil-kalenderju tal-kultura, reġa’ ingħata l-label EFFE għat-tieni darba. Il-festival jippromwovi l-liberta’ tal-espressjoni artistika b’programm li jinkludi diversi ġeneri ta’ arti u jinvesti kemm fl-artisti kif ukoll fl-udjenza”.

Minbarra l-element ta’ ċelebrazzjoni, il-festival jinvolvi aspetti umanitarji u politiċi. Dan jinkludi il-ġurnalista fotografika Reza Deghati ‘Exile Voices’, storja tar-refugjati mitqala mir-refuġjati stess, flimkien max-xogħol profond tal-fotografi Darrin Zammit Lupi u Charles Mifsud li jitrattaw l-qagħda mwiegħra tar-refuġjati. Il-koreografu-kompożitur Iżrael Hofesh Shechter se jkun qed itella’ x-xogħol mill-aktar magħruf, Political Mother. Il-gazzetta Ingliża The Guardian tirraporta dan ix-xogħol bħala “xogħol li huwa għal kulħadd”.

Id-Direttur Artistiku ta’ dan il-festival, Michelle Castelletti qalet li “l-Arti għandha effett qawwi fuq il-ħajja tal-bniedem, u aħna għandna l-qawwa li nagħmlu d-differenza. Għaldaqstant, il-festival ta’ din is-sena iħares lejn il-ħafna uċuħ tal-Mediterran:kulur, diversita’, passjoni, ċelebrazzjoni, u l-umanita’”.

Il-festival jemmen fl-edukazzjoni u t-trawwim tat-talenti u din is-sena se joffri diversi opportunitajiet għall-artisti. Il-Malta Youth Orchestra se tkun qed taħdem id f’id ma’ waħda mill-aqwa orkestri ‘Royal Concertgebouw Orchestra’, ser jittellaw masterclasses ma’ Hofesh Shechter u Kamea Dance Company, workshops għat-tfal, workshops ma’ Clare College Cambridge Choir u Dance Hybrid fost oħrajn. 

Il-programm vast tal-festival jiċċelebra kull forma ta’ arti, minn żfin minn kumpanija Taljana ‘No Gravity’, xogħol ġdid tal-kittieb Malti Immanuel Mifsud imħawwar max-xogħol ta’artisti viżivi lokali Vince Briffa u Paul Portelli u l-mużiċist Kris Spiteri. Din is-sena infakkru l-100 sena anniversarju mill-mewt ta’ Debussy. B’hekk, il-mużika tiegħu se tiġi ċċelebrata f’diversi kunċerti kif ukoll viżwalment f’esibizzjoni ta’ Kenneth Żammit Tabona li ġġib l-isem ta’ Watercolour Madness

Il-festival iservi ta’ pjattaforma għal artisti minn kull ġeneru ta’ arti: Teatru fit-toroq, żfin, mużika, arti viżwali, ċinematografija, spettaklu ta’ pupazzi u esperjenzi artistiċi oħrajn minn artisti lokali madwar it-toroq tal-Belt Valletta. 

Dan huwa biss kampjun mill-programm artistiku ppreparat għal din l-edizzjoni. Għal iktar informazzjoni, żur is-sit www.maltaartsfestival.org

Malta International Arts Festival awarded EFFE label again

Malta International Arts Festival awarded EFFE label again

The Malta International Arts Festival (MIAF) has been awarded the prestigious Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE) label for the second time running. The label is a sign of a festival’s artistic commitment, community involvement and its international and global outlook.

The MIAF, which runs from 29 June to 15 July, marks a special celebratory European Capital of Culture edition. Festivals Malta director Annabelle Stivala said: “We are proud to announce that the Malta International Arts Festival, the highlight of Malta’s cultural calendar, has been awarded the EFFE label for the second time. The festival promotes freedom of artistic expression through a programme that embraces various art forms and invests in artists and audiences alike.”

In addition to the celebratory element, the festival also features an underlying humanitarian and political aspect throughout. This includes National Geographic photojournalist Reza Deghati’s Exile Voices, the story of refugees told by the refugees themselves, together with the poignant work of photographers Darrin Zammit Lupi and Charles Mifsud, also documenting the plight of refugees. Israeli choreographer-composer Hofesh Schechter’s Political Mother is a grand-scale work about political indoctrination and totalitarianism, described by The Guardian as one that “shows that new dance is for all, not just those in the bubble”.

Speaking about this social strand to the festival, Artistic Director Michelle Castelletti noted how “the Arts have the power to transform people’s lives and we have the power to make a difference. And therefore, this year’s festival is looking at the Mediterranean with all its multifarious facets – be they colour and diversity, passion and celebration, or resurgence and humanitarianism.”

In keeping with its continuous efforts to seek excellence in artistic integrity, the festival boasts one of the greatest orchestras in the world: for their first performance in Malta, the Royal Concertgebouw Orchestra will play Mozart, Mendelssohn and Beethoven.

The festival crucially believes in education and the nurturing of talent and is this year offering an enviable array of opportunities namely that for the Malta Youth Orchestra to perform alongside the Concertgebouw; masterclasses with Hofesch Schechter, a residence with Kamea Dance Company, children’s workshops in stop-motion, an open workshop with the Clare College Cambridge Choir, the annual Dance Hybrid as well as other calls.

The festival’s programme is its richest yet as it celebrates all the art forms from dance with the Italy-based company No Gravity, whose name says it all, the premiere of a new work that stems from writer Immanuel Mifsud’s text and fuses other art forms with the work of visual artists Vince Briffa and Paul Portelli and musician Kris Spiteri. Debussy’s music is celebrated in a number of concerts as well as visually in Watercolour Madness, a watercolour exhibition by Kenneth Zammit Tabona.

The festival takes great pride in reaching out to the community and has programmed a plethora of street theatre, dance, music, visual art, cinematography, puppetry and alternative experiences, to name a few, by local and international artists in the streets of Valletta.

This is just a snippet of the rich and diverse ingredients of this year’s festival. For further information, visit www.maltaartsfestival.org.

An audiovisual competition to celebrate Freedom Day

An audiovisual competition to celebrate Freedom Day

Festivals Malta is organizing an audiovisual competition as part of the celebrations for the 39th anniversary of Freedom Day.  Freedom Day is celebrated on 31 March to commemorate the day British forces left Malta in 1979.

The competition entitled ‘What does Freedom look and sound like for you?’ is open to the general public, barring professionals or regular practitioners in the audiovisual field. The competition will be between homemade videos filmed and edited exclusively with a mobile phone. 

The video has to portray a visual and aural interpretation of the meaning of ‘freedom’ (ħelsien) today, beyond the celebration of a historical anniversary. Members of the jury will choose the winner on these merits: concept, creativity, and the quality of filming and editing.

The best three videos will be awarded. The creator of the winning video will receive a prize of €500. The second prize is €300 and the third prize is €200.

The video has to be sent in by noon of 22 March 2018 via WeTransfer or by email on info.fm@festivalsmalta.org. Late applications will not be accepted. For more information send an email on info.fm@festivalsmalta.org or call 23397000. Visit www.festivalsmalta.org to check out the competition’s terms and conditions as well as to download the application form.

 

Download Application Form
Niżżel l-applikazzjoni

Good memories from Karnival ta' Malta 2018

Good memories from Karnival ta' Malta 2018

Defilé in collaboration with Cottonera local councils and local organisations, and with the participation of various dancing groups and small floats, among others.

The programme started in St George’s Square with the opening ceremony, followed by competitive dancing by Companies C and D and the Costume Parade.

The King Carnival Float and his retinue of floats, and dancing companies in costume ended the Carnival 2018 in St Anne’s Street, Floriana last Sunday.

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR JUSTICE, CULTURE AND LOCAL GOVERNMENT

PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR JUSTICE, CULTURE AND LOCAL GOVERNMENT

Festivals Malta is launched – Strengthening the cultural experience to unprecedented levels

Arts Council Malta (ACM) has launched Festivals Malta — a Public Cultural Organisation (PCOs) which not only programmes cultural activities, but also endeavours to make festivals and the performing arts an integral part of Maltese life.

Along with its team of 20 talented and dedicated professionals and 8 artistic directors, Festivals Malta is responsible for more than 160 activities, which comprise of 8 festivals and 5 national events.

pr172796a.jpg

The festivals include: ‘il-Karnival ta’ Malta’, ‘the World Music Festival’, ‘Għanafest’, ‘the Malta International Arts Festival’, ‘the Malta Jazz Festival’, ‘Notte Bianca’, ‘the Three Palaces Festival’ and ‘Rock Events’. The five national events are: Freedom Day, celebrated on 31st March; Sette Giugno on 7th June; Victory Day on 8th September; Independence Day on 21st September; and Republic Day on 13th December. Festivals Malta is also responsible for the celebration of the feasts of San Girgor, Dun Karm as well as other cultural events including the Epiphany Concert and the Christmas Crib competition.

In addition to its already rich calendar of events, Festivals Malta is proud to be setting up the EU-funded Malta Carnival Experience project, which will offer a year-round carnival showcase of all elements related to this popular event, which is a long-lasting tradition. Carnival enthusiasts will benefit from a state-of-the-art space which will enable them to not only work in an exciting and vibrant environment, but will also act as a platform for them to showcase their work. In this way, visitors will have the opportunity to appreciate the creative processes involved, learn about Carnival’s rich history and watch the parades.

“As the minister responsible for culture, I see this as a unique historical moment for a quality leap in artistic and cultural development, for the creation of new forms of artistic expression, and for the opening of new horizons for cultural insemination across national borders and beyond”, stated Minister for Justice, Culture and Local Government Owen Bonnici.

Speaking about the function of Festivals Malta, Festivals Director Annabelle Stivala said that “the setting up of Festivals Malta will create a strong and focused brand identity for festivals and events, increasing not only participation and awareness locally, but also raising the cultural profile of Malta for it to become synonymous with a strong creative cultural offering on an international level.”

It is important to note that Festivals Malta is now a separate organisation from ACM. This separation has come about in order to keep the regulating body apart from the operating arm of the parent entity, thus avoiding conflicts of interest and ensuring that the vision and mission of the National Cultural Policy and ACM’s mandate are fulfilled more efficiently, as declared in its Create 2020 manifesto.

“Working off the fact and universal acceptance that Malta and Gozo are passionately fun-loving and committed to inventing and reinventing opportunities for merry-making and engagement in communal celebration, we have finally taken the plunge to formalise a dedicated platform for the delivery of a higher quality, more eclectic, more inclusive and more diverse programme of festival and events material. We now have a tighter, more focused équipe to implement this programme, which will be solidly backed up by ACM resources and by business partners and stakeholders including the Malta Tourism Authority”, stated Executive Chair of Arts Council Malta Albert Marshall.”

Hon. Owen Bonnici at the Festivals Malta

Festivals Director Annabelle Stivala elaborated further and noted how “the separation of a distinct organisation will lead to greater focus on excellence in the execution of festivals, as well as create a unique brand identity around festivals and events organised by Festivals Malta.”

Festivals Malta goes beyond organising events with a vision to nurture creativity, professionalism, participation and cultural education in festivals. The organisation will also facilitate a connection with other international festivals, providing opportunities for local talent while also bringing new and innovative ideas to Malta. Being an island in the middle of the Mediterranean Sea, bridging Europe and Africa, Malta is seen as an appropriate location for the collaboration between local and European artists. Festivals Malta will build upon this, together with the country’s authenticity and hospitality, to help create Malta’s brand as a place where people can travel to enjoy their favourite art form – a festival island.

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, KULTURA U GVERN LOKALI

STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA, KULTURA U GVERN LOKALI

Festivals Malta – Insaħħu l-esperjenza kulturali f’livelli bla preċedent

Il-Kunsill Malti għall-Arti nieda Festivals Malta. Festivals Malta hi Organizzazzjoni Kulturali Pubblika li xogħolha mhux biss li torganizza attivitajiet kulturali, imma anki li tagħmel il-festivals u l-arti performattiva bħala parti integrali mill-ħajja Maltija.

Flimkien mat-team ta’ 20 professjonist dedikat u ta’ talent kif ukoll tmien diretturi artistiċi, Festivals Malta għandha f’idha aktar minn 160 attività li jikkonstitwixxu fi tmien festivals u ħames avvenimenti nazzjonali.

It-tmien festivals huma: ‘l-Karnival ta’ Malta’, ‘il-Festival tal-Mużika Dinjija’, ‘Għanafest’, ‘il-Festival Internazzjonali għall-Arti’, ‘il-Festival tal-Jazz Malti’, ‘Notte Bianca’, ‘il-Festival tat-Tliet Palazzi’ u ‘Rock Events’. Il-ħames avvenimenti nazzjonali huma Jum il-Ħelsien iċċelebrat fil-31 ta’ Marzu, is-Sette Giugno fis-7 ta’ Ġunju, Jum il-Vitorja fit-8 ta’ Settembru, Jum l-Indipendenza fil-21 ta’ Settembru u Jum ir-Repubblika fit-13 ta’ Diċembru. Festivals Malta hi responsabbli wkoll miċ-ċelebrazzjoni tal-festi ta’ San Girgor, Dun Karm u avvenimenti kulturali oħra fosthom il-Kunċert tal-Epifanija u l-Kompetizzjoni tal-Presepji tal-Milied.

Hon. Owen Bonnici at Festivals Malta launch.jpg

Minbarra kalendarju rikk bl-attivitajiet, Festivals Malta hi kburija li qed taħdem fuq proġett megħjun minn fondi Ewropej: l-Esperjenza tal-Karnival Malti, li matul is-sena kollha se joffri vetrina tal-elementi kollha marbuta ma’ dan l-avveniment popolari li jgawdi minn tradizzjoni dewwiema.  Id-dilettanti tal-karnival se jkollhom post state-of-the-art, li se jagħtihom l-opportunità biex mhux biss jaħdmu f’ambjent eċitanti u vibranti imma li jesponi xogħolhom ukoll. B’dan il-mod il-viżitaturi jkollhom l-opportunità li japprezzaw il-proċessi kreattivi, jitgħallmu dwar l-istorja rikka tal-karnival kif ukoll jaraw parati sħaħ mill-bidu sal-aħħar. 

Waqt it-tniedija ta’ Festivals Malta, il-Ministru Bonnici stqarr li “Bħala l-ministru responsabbli għall-kultura, jien nara dan il-mument bħala wieħed uniku u storiku għal qabża ta’ kwalità f’l-iżvilupp artistiku u kulturali, għall-ħolqien ta’ forom ġodda ta’ espressjoni artistika, u għall-ftuħ ta’ orizzonti ġodda għall-inseminazzjoni kulturali minn fruntieri nazzjonali u lil hinn minnhom

Dwar il-funzjoni ta’ Festivals Malta, id-Direttur tal-Festivals Annabelle Stivala qalet li “Bit-twaqqif ta’ Festivals Malta se tinħoloq identità b’saħħitha għall-festivals u l-avvenimenti, li mhux biss se żżid il-parteċipazzjoni u l-għarfien lokalment imma se tfittex ukoll li tgħolli l-profil kulturali ta’ Malta fuq livell internazzjonali bħala pajjiż li għandu ħafna x’joffri kulturalment.”

Hon. Owen Bonnici at Festivals Malta launch.jpg

Ta’ min wieħed isemmi li Festivals Malta hi organizzazzjoni separata mill-Kunsill Malti għall-Arti. Din is-separazzjoni saret biex il-korp regolatorju jinżamm separat mill-fergħa operattiva tal-entità ewlenija. B’hekk jiġu evitati kunflitti ta’ interess kif ukoll ikun assigurat li l-viżjoni u l-missjoni tal-Politka Kulturali Nazzjonali u l-mandat tal-Kunsill Malti għall-Arti jitwettqu b’mod iktar effiċjenti, hekk kif kien iddikjarat fil-manifest Create 2020.

“Jekk nitilqu mill-fatt u l-aċċettazzjoni universali li Malta u Għawdex huma żewġ gżejjer li għandhom għal qalbhom il-gost, u huma impenjati li jivvintaw u jerġgħu jivvintaw opportunitajiet biex joħolqu l-briju u jingaġġaw f’ċelebrazzjonijiet komunali, fl-aħħar għamilna l-qabża biex nifformalizzaw pjattaforma apposta li xogħolha hu li tipprovdi programmi ta’ festivals u materjal għall-avvenimenti li huma iktar inklussivi, diversi, ekklettiċi u ta’ kwalità ogħla,” qal Albert Marshall, President Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti. “Issa għandna grupp ta’ nies li hu aktar iffukat biex jimplimenta dan il-programm, li se jkun sostnut b’mod sod mir-riżorsi tal-Kunsill kif ukoll minn imsieħba kummerċjali u partijiet interessati fosthom l-Awtorità tat-Turiżmu ta’ Malta,” sostna Marshall.

Stivala kompliet tispjega kif is-separazzjoni ta’ organizzazzjoni distinta se twassal biex ikun hemm enfasi akbar fuq l-kwalità tal-organizzazzjoni tal-festivals kif ukoll tinħoloq identità unika madwar il-festivals u l-avvenimenti mtellgħin minn Festivals Malta”.

Festivals Malta jmur lil hinn minn sempliċiment organizzar ta’ avvenimenti. Il-viżjoni tagħha hi li trawwem il-kreattività, il-professjonaliżmu, il-parteċipazzjoni u l-edukazzjoni kulturali fil-festivals. L-organizzazzjoni se tiffaċilita l-konnessjoni ma’ festivals internazzjonali oħra biex b’hekk tipprovdi opportunitajiet għal talent lokali waqt li ġġib ideat ġodda u innovattivi lejn Malta. Minħabba l-pożizzjoni tal-gżira f’nofs il-Baħar Mediterran li sservi ta’ pont bejn l-Ewropa u l-Afrika, Malta titqies bħala post ideali għal kollaborazzjoni bejn artisti Maltin u Ewropej. Festivals Malta se tibni fuq dan, flimkien mal-awtentiċità u l-ospitalità tal-pajjiż, biex toħloq il-marka ta’ Malta bħala ‘Il-Gżira tal-Festivals’, post fejn in-nies jistgħu jivvjaġġaw biex igawdu l-aktar forma ta’ arti favorita tagħhom.

Titnieda l-ħames edizzjoni tal-Karnival tas-Sajf

Titnieda l-ħames edizzjoni tal-Karnival tas-Sajf

STQARRIJA MAĦRUĠA MILL-MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA KULTURA U GVERN LOKALI u S-SEGRETARJAT PARLAMENTARI GĦALL-PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR U VALLETTA 2018

Bejn il-25 u s-27 t’Awwisu se tittella’ l-ħames edizzjoni tal-Karnival tas-Sajf, fil-25 u s-26 t’Awwissu f’San Pawl il-Baħar u fis-27 t’Awwissu f’Marsaskala. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni tal-Konsumatur u Valletta 2018 Deo Debattista waqt żjara li għamlu f’uħud mill-imħazen tal-parteċipanti tal-Karnival waqt l-aħħar preparamenti għal dan l-avveniment annwali.

Il-Ministru Bonnici tenna kif sena wara l-oħra l-popolaritá ta’ dan il-Karnival fis-Sajf qiegħda kull ma jmur tiżdied dejjem aktar. Tant huwa hekk li din is-sena se jkun hemm ukoll żieda fil-parteċipanti tal-kumpaniji taż-żfin. Dan ikompli jsaħħaħ r-riżultat miksub f’survey ikkumissjonat mill-Kunsill Malti għall-Arti li fih il-Karnival irrizulta bħala t-tieni l-aktar attività kulturali li fiha jippartecipaw in-nies.  Il-Ministru Bonnici fakkar il-ħidma li għaddeja fuq il-proġett tal-Karnival, li jkompli juri l-impenn tal-Gvern lejn il-Karnival u b’hekk issostni l-ħidma tal-Gvern sabiex tiżdied il-professjonalità fis-settur kulturali, waħda mill-prijoritajiet tal-Gvern f’dan il-qasam.

Min-naħa tiegħu, s-Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni tal-Konsumatur u Valletta 2018 Deo Debattista spjega is-sinjifikat tal-festa tal-Karnival fil-Kalendarju kulturali Malti. Għalkemm storikament assoċjat mal-Kapitali, il-Gvern huwa kommess li jifrex din l-attivitá ma’ lokalitajiet oħra, bħal ma jiġri fil-Karnival tas-Sajf. Debattista fakkar li hekk se jkun ukoll fis-sena fejn il-Belt Valletta tingħata t-titlu ta’ Belt Kapitali Ewropea għall-Kultura, fejn għalkemm għajnejn l-Ewropa se jkunu fuq il-Belt Valletta, il-programm ambizzjuż li qed jiġi imħejji se jwiegħed ukoll li s-siparju jinfetaħ fuq lokalitajiet oħra.

Il-Ministru Bonnici u s-Segrepartju Parlamentari Debattista rringrazzjaw lid-dillettanti kollha tal-Karnival li qed jghinu lill-kultura Maltija żżomm din it-tradizzjoni Maltija ħajja, mhux biss bis-sengha u l-arti tal-karrijiet u z-żfin imma anke b’attivitajiet tradizzjonali oħra, fosthom il-ġostra.

Il-Karnival tas-Sajf f’San Pawl il-Baħar se jiftaħ fis-6.30 ta’ filgħaxija b’ġostra tradizzjonali ħdejn il-Gillieru (Triq il-Knisja) nhar il-Ġimgħa 25 t’Awwissu, filwaqt li s-Sibt 26, ukoll fis-6.30 ta’ filgħaxija se tiġi organizzata ġostra oħra fl-inħawi tal-lukanda Santana. Fiż-żewġ dati, wara l-ġostra, se ssewgi parata sal-Pjazza ta’ Buġibba. Nhar il-Ħadd 27 t’Awwissu fis-7 ta’ filgħaxija se jibda l-Karnival f’Marsaskala b’parata minn quddiem il-Kunsill Lokali tul ix-xatt ta’ Triq is-Salini. Fil-Karnival tas-Sajf se jippartecipaw 11-il karru, 10 kumpaniji taż-żfin kif ukoll il-banda ta’ Marsaskala u studenti minn Skolasajf.

Il-Karnival tas-Sajf huwa mtella’ mill-Kunsill Malti għall-Arti bl-għajnuna tal-Fondazzjoni Valletta 2018, l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, u l-Kunsilli Lokali ta’ San Pawl il-Baħar u ta’ Marsaskala.

 

 

Fifth edition of the Summer Carnival launched

Fifth edition of the Summer Carnival launched

PRESS RELEASE ISSUED BY MINISTRY FOR JUSTICE CULTURE AND LOCAL GOVERNMENT AND PARLIAMENTARU SECRETARY FOR CONSUMER PROTECTION AND VALLETTA 2018

The fifth edition of the Summer Carnival will be held between the 25th and 27th of August, the first two days in St Paul’s Bay and the last day in Marsascala. This was launched by the Minister for Justice, Culture and Local Government Owen Bonnici and the Parliamentary Secretary for Consumer Protection and Valletta 2018 Deo Debattista during a visit to some of the warehouses where participants are in the last preparations for the Summer Carnival.

Minister Bonnici stated how the Summer Carnival is increasing in its popularity with this year seeing an increase in the participating dancing companies. This sustains the result in the survey commissioned by Malta Arts Council in which Carnival placed as the second most popular cultural activity.  Minister Bonnici recalled the works on the Carnival project, showing the Government’s commitment towards the Carnival tradition while continuing with the plan to strengthen professionalism in the cultural sector, one of the main priorities in this sector.

Parliamentary Secretary for Consumer Protection and Valletta 2018 Deo Debattista explained the significance of the feast in Malta’s cultural calendar. Although historically tied with our Capital, Government promises to infiltrate this into different towns and villages, as is the case with the Summer Carnival. Debattista said that the same will be done during the year when Valletta holds the title of European Capital of Culture. While all eyes will be on our Capital, the ambitious programme which is being prepared promises that other areas in our islands will also be given the spotlight.

Minister Bonnici and Parliamentary Secretary Debattista thanked all participants for their commitment to keep the Carnival tradition alive not only through their talents in building floats and dancing but also through traditional activities such as the ‘gostra’.

The Summer Carnival in St Paul’s Bay will open on Friday 25th August at 6.30pm next to “il-Gillieru” (Church Street) with the traditional gostra, while on Saturday26th August again at 6.30pm, another gostra will be organised in the vicinities of Santana Hotel. On both dates a parade will follow.  On Sunday 27th August at 7pm the Carnival in Marsascala will start off with a parade in front of the Local Council along the promenade. This year’s Summer Carnival will see the participation of 11 floats and 10 dance companies as well as the Marsascala Band and SkolaSajf students.

The Summer Carnival is organised by the Malta Arts Council in collaboration with Valletta 2018 Foundation, the Malta Tourism Authority, St Paul’s Bay Local Council and Marsascala’s Local Council.

The Malta International Arts Festival 2017 Aftermath Movie

The Malta International Arts Festival 2017 Aftermath Movie

Żewġ festivals sajfin li l-arti tagħhhom qiegħda tilħaq iktar nies

Żewġ festivals sajfin li l-arti tagħhhom qiegħda tilħaq iktar nies

Il-Kunsill Malti għall-Arti hu kburi bir-riżultat taż-żewġ festivals ewlenin tas-sajf li ttellgħu fl-aħħar jiem ta’ Ġunju sa t-22 ta’ Lulju. Minbarra ż-żieda fiċ-ċifri ta’ kemm dawn raw nies, il-Kunsill hu kuntent li l-Festival Internazzjonali tal-Arti u l-Festival tal-Jazz Malti qegħdin dejjem ikomplu jiżviluppaw kif ukoll qegħdin jilħqu firxa akbar ta’ nies.

Sandro Zerafa, id-Direttur Artistiku tal-Festival tal-Jazz li għadda, qal li probabbilment din kienet l-aħjar attendenza matul is-snin, li għalih hu sinjal tajjeb ħafna u li kull min ta sehmu fih hu kuntent dwarha. Fil-fatt wieħed mill-kunċerti ta’ filgħaxija, li kien bla ħlas, mela kompletament Pjazza Teatru Rjal. Waqt li l-kunċerti f’Ta’ Liesse kellhom żieda ta’ 22.5% fl-udjenzi.

“Imma nixtieq niġbed l-attenzjoni dwar dak li hu inqas ovvju fil-Jazz Festival Malti. Il-festival qed jinfiltra fix-xena kulturali Maltija. M’għadux konfinat f’Ta’ Liesse.  Qed jikkontribwixxi għal ħolqien ta’ dak li wieħed jista’ jsejħilha ‘x-xena tal-jazz’,” sostna Zerafa. Żied jgħid: “Qed jilħaq lin-nies bla ma jissagrifika l-kontenut. Il-festival qed iħalli legat. Il-jam sessions, il-kunċerti ta’ nofsinhar, il-masterclasses u l-gigs informali tal-fringe għandhom valur daqs l-attivitajiet ewlenin. Il-mużika hi dwar li toħloq konnessjoni man-nies u l-jazz jeħtieġ li jikseb dak l-element ‘popolari’ bla ma jaqa’ għall-popoliżmu.”

Min-naħa tagħha Dr Michelle Castelletti, li kienet id-Direttur Artistiku tal-Festival Internazzjonali tal-Arti li għadda, spjegat li hemm ħafna affarijiet li jogħġbuha dwar il-Festival Internazzjonali għall-Arti – l-iktar għax imiss ħajjet in-nies waqt li jarrikkixxi lil gżiritna bl-arti li tinħoloq jew tinġieb, jistimula l-udjenzi u jqanqal l-emozzjonijiet. Dan minbarra li joffri doża tajba ta’ gost u eċitament. U dan kollu hu ta’ sodisfazzjon kbir għaliha.

“Imma taf xi jqanqalni l-iktar minn ġewwa? Li nara tifel b’għajnejh miftuħin beraħ, issummat jisma’mużika klassika kontemporanja jew jara l-arti tissawwar quddiemu u jibqa’ b’ħalqu miftuħ bla ma jiċċaqlaq, jew jaqbad u jibda jiżfen quddiemi.

“Li nara l-frott tal-workshops u nkun naf li biddilna l-ħajja ta’ dik il-persuna għal dejjem – anki jekk din għadha ma tafx b’dan. U din is-sena rajt dan kollu jseħħ,” żiedet tgħid Dr Castelletti, li diġà qed taħseb għall-festival tas-sena d-dieħla u l-Kapitali Ewropea tal-Kultura tal-2018.

Il-Kunsill Malti għall-Arti bħalissa jinsab għaddej bil-ħidma tiegħu biex itella’ l-Karnival tas-sajf bejn il-25 u s-27 ta’ Awwissu li se jsir f’San Pawl il-Baħar u Marsaskala.

Two summer festivals reach wider audience

Two summer festivals reach wider audience

Arts Council Malta is proud to report the success of two of its primary summer festivals held between the end of June and 22 July. Apart from the increase in the number of attendees, the Council is pleased to note the Malta International Arts Festival and the Malta Jazz Festival continue to develop as well as to reach a wider audience.

Sandro Zerafa, Artistic Director of this summer’s Jazz Festival said that this edition probably saw its best turnout in years, for him a positive sign and, naturally, one which all those involved are extremely happy about. Indeed, one of the free evening concerts saw a completely packed Pjazza Teatru Rjal, while the Ta’ Liesse concerts saw an increase of 22.5% in attendance.

“However, I would like to shift the attention to the less ostentatious sides of the Malta Jazz Festival. The festival is permeating Malta’s cultural scene. It is no longer confined to Ta’ Liesse. It is contributing to the creation of what might be termed ‘a jazz scene’,” commented Zerafa. He went on to note how “it is reaching out to the people without sacrificing artistic content. The festival is creating a legacy. The jam sessions, the midday concerts, the masterclasses and the informal ‘fringe’ gigs - they are as valuable as the main events. Music is about connecting with people, and jazz needs to restore that ‘popular’ element without succumbing to populism”. 

Dr Michelle Castelletti, Artistic Director of this year’s Malta International Arts Festival, explained how there are so many things that she loves about the International Arts Festival – mostly because it touches people’s lives and enriches our marvellous island, creating wonders, stimulating audiences, and, perhaps, even triggers emotion. All this topped up a good dose of fun and excitement. It is, for her, undoubtedly the most satisfying feeling in the world.

“But, do you know what moves me most inside? It is when I see a child watching with his or her eyes wide-open, still and mesmerised listening to classical contemporary music or watching art unfold in front of him/her and remaining open-mouthed and motionless, or starting to dance in front of me. 

“It is when I see the workshops come to fruition that I know we have changed that person’s life forever – even if s/he does not know that yet. And I’ve seen that this year,” added Dr Castelletti, who already has her eyes keenly set on next year’s festival and Malta being European Capital of Culture 2018.  

Arts Council Malta is currently in the throes of organising the summer carnival on 25 and 26 August in Bugibba and on 27 August in Marsascala.

Annabelle Stivala Attard Festivals Director, Arts Council Malta on Malta Arti TV programme

Annabelle Stivala Attard Festivals Director, Arts Council Malta on Malta Arti TV programme

Take a look at what Annabelle Stivala Attard from Arts Council Malta had to tell us about the Malta International Arts Festival, which is currently taking place until July 15th, and the upcoming Malta Jazz Festival between July 20th and 22nd. The programmes are spectacular this year! Don't miss out on these two events!
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014