Il-qarċilla hija farsa tat-triq li ssir fi żmien il-karnival. L-ewwel referenza għaliha tmur lura għall-1760. Dik il-qarċilla kien kitibha Dun Feliċ Demarco, Bormliż, u kienet ġiet irreċtata l-Belt. Il-kitba hija taparsi dotarju, u xi drabi fih referenzi doppju sens biex l-awtur jilħaq lill-miġemgħa li kienet titpaxxa tissospendi l-ġudizzji morali għall-ftit jiem tal-karnival.

Id-Dipartiment tal-Malti fl-Università reġa' qajjem din it-tradizzjoni erba' snin ilu u dis-sena se jippreżenta edizzjoni ġdida tal-qarċilla miktuba minn Immanuel Mifsud. Ix-xhieda taż-żwieġ huma Daphne u Glenn.

Mela ejjew u isimgħu ż-żwieġ la Maltija tas-sena 2017. Nawguraw lill-għarajjes kull risq u barka. 

Il-produzzjoni tal-qarċilla 2017 hija f'idejn Joseph Galea.

Dr Olvin Vella
Lettur                                                                                                                                                       OH315, Id-Dipartiment tal-Malti                                                                                                             L-Universita' ta' Malta                                                                                                                          L-Imsida