Festivals Malta javża li qed jirċievi  offerti relatati ma’ sejħiet għall-espressjoni ta’ nteress għall-offerti ta’ posti waqt il-Karnival ta’ Malta 2019.

Kwotazzjonijiet għandhom jiġu depożitati fil-kaxxa tal-offerti ( Tender Box) li tinsab fl-entratura tal-bini tal-Kunsill Malti għall-Arti, 16 Casa Scaglia, Triq M.A. Vassalli, Valletta sa mhux aktar tard mill-10.00 ta’ filgħodu ta’ nhar it-Tnejn 18 ta’ Frar, 2019.


Festivals Malta notifies that offers are being received in respect of expression of interest for offers for the setting up of Stalls during Carnival of Malta 2019.

Quotations should be deposited by hand in the tender box at the reception area at the Arts Council Malta, 16 Casa Scaglia, M.A. Vassalli Street, Valletta by not later than 10.00 hrs of Monday 18th February, 2019.