GHANAFEST-2018-A4-02.jpgdsfsd.jpg

Il-Ġimgħa 22 ta’ Ġunju – Argotti, Furjana

 

19:00   Daqq tal-prejjem
Kitarristi: Calċidon Vella (ta’ mustaċċa), Denise Vella (ta’ Calċ), Willie Saliba (tal-Blacksorrows)

19:15   Għana tal-Botta u r-Risposta
Għannejja:
Michael Brignioni (il-ġurdien), Carmel Borg (Ġannarija), Alfred Desira (L-Indjan) u Twanny Coleiro (kulajru)

19:45   Għana tal-Botta u Risposta
Għannejja:
Mikiel Cumbo (L-Iżgej), Rita Pace, Vince Carabott (il-Bukku)

Kitarristi: Johnny Saliba (ta’ Birżebbuġia), Frans Casha (ta’ saqajn), Charles Borg

20:20   Cheryl Balzan

21:05   Daqq tal-Prejjem
Kitarristi:
Rueben Schembri (il-fusinu), Francesco Cutajar (tad-danny), Frans Casha (ta’ saqajn)

21:15   Għana tal-Botta u Risposta
Għannejja:
Kalċidon Vella (id-danny), Mario Xeureb, Żaren Ellul (tal-Fellusu), Joseph Ellul (Żebbuġi)

21:45   Għana tal-Botta u Risposta
Għannejja:
Etienne Pawney (in-Naxxari), Wolley Ghiller (tal-Isla), Jimmy Pawney (il-Bormliż), Jo-Mike Agius (tas-seba’ irġiel)

Kitarristi: Mario Azzopardi (is-Sufu), Ernest Caruana (il-King), Willie Saliba (tal-Blacksorrows)

Makkjetti – Etienne Pawney (in-Naxxari) u Jo-Mike Agius (tas-seba’ irġiel)

22:30   Keltus

23:30   Għeluq

 Fuq il-palk iż-żgħir

20:20 Għana fuq il-kelma minn Joe Grech (ta’ Raħal Ġdid)
Kitarristi: Johnny Saliba, Frans Casha (ta’ saqajn), Charles Borg

21:00 Rakkonti bid-djalett miż-Żejtun Literature Group


Is-Sibt 23 ta’ Ġunju – Argotti, Furjana

 

19:00   Daqq tal-Prejjem
Kitarristi:
Ianut Jason Mifsud (ta’ Frans), Alfred Grech (l-Irish), Reuben Schembri (il-fusinu)

19:10   Għana tal-Botta u r-Risposta
Għannejja:
Frans Mifsud (ta’ Vestru), Vince Carabott (il-Bukku), Grezzju Dalli (Garawwa), Anthony Zerafa (Il-Kampanjol)

19:50   Għana tal-fatt minn Ġużeppi Spagnol (il-kelba)
Kitarristi: Frederick Mallia (ir-Re), John Grima (tal-Belt) u Ġustu Żammit (il-buff)

20:20   Għana fil-għoli (La Bormliża) - Mikiel Cumbo (l-iżgej)

20:30   SKALD

21:15   Makkjetta – Anġlu Theuma (il-Kina)
Kitarristi: Calċidon Vella (ta’ mustaċċa), Denise Vella, Joe Bonello (Skuti)

21:35   Daqq tal-prejjem
Kitarristi:
Frederick Mallia (ir-Re), Chris Bencini, Raymond Schembri (Ċiranu)

21:55   Għana tal-Botta u r-Risposta
Għannejja:
Joe Grech (ta’ Raħal Ġdid), Jason Seguna (in-Nekus), Frans Cachia (il-Budaj), Anthony Attard

22:30   Seiva

23:30   Għeluq

Fuq il-palk iż-żgħir

20:00 Għana fuq il-kelma minn Joe Grech (ta’ Raħal Ġdid)
Kitarristi: Ianut Jason Mifsud (ta’ Frans), Alfred Grech (l-Irish), Reuben Schembri (il-fusinu)

21:00 Rakkonti bid-djalett miż-Żejtun Literature Group


Għanafest celebrates Malta’s folk music heritage within a Mediterranean context. The festival is spread across various locations during the last week of June. A six-hour programme is arranged per day in three different sections: għana – Maltese folk song; local bands and artists; and foreign bands from Mediterranean countries all participate in celebration of the Mediterranean identity. Malta has been experiencing a folk revival in recent years and a new generation of talent is a clear indication of a movement that has grown with the times. This folk music festival serves a prime platform for Maltese folk musicians and singers to expose their talents to wider audiences. Although traditionally Maltese folk music għana is performed in the intimacy of bars in Maltese and Gozitan villages, the Għanafest organisation team is committed to supporting a continual revival of such traditional music within a creative and artistic dialogue between the past, present, and future of the art form.

The organisers also seek to involve communities from different Maltese and Gozitan villages by means of fringe events in relation to the festival. Through the collaborations with local councils and volunteers, Għanafest selects local folk singers and songwriters to participate in activities held during prime village feasts. Performances are programmed in such a manner that a holistic effect of the fringe events is reached, and thus increasing cultural awareness and communal experience of local communities in an active manner.

Għanafest invites international artists to participate with Maltese talent annually. The organisers seek to engage these artists not only as performers but also as collaborators with local communities. Such exchanges have proven to be very fruitful, raising the awareness of differing cultures while offering a bridge for such engagements between the foreign and local artistic and social communities. Additionally, the artistic director seeks to broaden the possibilities of cross-cultural exchanges and increase the profile of local folk music through the participation in international festivals, and collaborating with partners mainly around the Mediterranean region, thus bringing forth the concept of the holistic Mediterranean musical heritage.