IL-KOMPETIZZJONIJIET NAZZJONALI TAL-PRESEPJI - MILIED 2017

IL-KOMPETIZZJONIJIET NAZZJONALI TAL-PRESEPJI - MILIED 2017

IR-REGOLAMENTI ĠENERALI GĦALL-KOMPETIZZJONIJIET TAL-PRESEPJI

 1.     Il-Kunsill Malti għall-Arti qed iniedi dawn il-Kompetizzjonijiet tal-Presepji għall-Milied 2017:

     a.     Il-Kompetizzjoni Numru 1  -  il-Presepju Mekkaniku

     b.     Il-Kompetizzjoni Numru 2  - il-Presepju Kbir Statiku Stil Bibliku

     c.     Il-Kompetizzjoni Numru 3  -  il-Presepju Kbir Statiku Stil Ieħor

     d.     Il-Kompetizzjoni Numru 4  -  il-Presepju  Mezzan (ta’ qies medju)

     e.     Il-Kompetizzjoni Numru 5  -  il-Presepju  Żgħir

     f.     Il-Kompetizzjoni Numru 6 -  il-Presepju  Oriġinali

 

2.     F’dawn il-kompetizzjonijiet m’għandu qatt jintuża s-sagħtar u / jew il-pjanti u / jew xi xorta ta’ materjal ieħor ipprojbit mil-liġi. Kull min ma jimxix ma’ dan ir-regolament ikun skwalifikat mill-kompetizzjoni relattiva.

 

3. Kull min jieħu sehem f’xi waħda minn dawn il-kompetizzjonijiet għandu jindika fuq il-formola tal-applikazzjoni l-post fejn ikun qed jintrama l-presepju. 

 

4.   Kull presepju jrid ikun miftuħ għall-pubbliku mill-Ġimgħa, 15 ta’ Diċembru 2017,  sat-Tnejn, l-1 ta’ Jannar 2018.  Il-ħin tal-ftuħ għall-wiri għandu jkun mill-5:00 sat-8:00 ta’ filgħaxija tul il-ġranet kollha msemmija. Kull    applikant jista’ jżomm il-post tal-wiri miftuħ f’ħinijiet itwal u / jew ġranet aktar milli mitlub.

 

5.   F’kull belt jew raħal li fiha jkun hemm xi presepju li  jkun daħal f’xi waħda minn dawn il-kompetizzjonijiet, għandha titwaħħal strixxa drapp (banner), kartellun jew mezz ieħor bil-kelmtejn: PRESEPJU / CRIB biex juri fejn ikun armat għall-wiri.  Jitnaqqsu xi punti kull fejn dawn is-sinjali ma jkunux prominenti kif suppost. Kull permess neċessarju mill-awtoritajiet kompetenti għat-twaħħil / tqegħid ta’ dawn is-sinjali huwa responsabbiltà tal-applikant.

 

6.     Id-dħul għall-wiri tal-presepju għandu jkun bla ħlas, iżda hu permess li jitpoġġa xi reċipjent viċin il-presepju għad-donazzjonijiet tal-pubbliku.

 

7.     Il-presepji rreġistrati għal dawn il-kompetizzjonijiet, li jkunu b’xi mod jew ieħor qed jieħdu sehem ukoll f’xi esebizzjoni jew parti minn kollezzjoni ta’ presepji f’xi lokal, għandhom jitpoġġew f’post prominenti fejn ikunu esebiti. Dawn għandhom ikunu mmarkati b’tabella bil-kliem: KOMPETIZZJONI NAZZJONALI TAL-PRESEPJI u bl-indikazzjoni ċara ta’ isem il-parteċipant u l-kategorija tal-kompetizzjoni li fiha jkun qed jieħu sehem l-applikant.

 

8.     Il-Ġurija għandha d-dritt  ma tagħtix il-premjijiet jekk skont il-ġudizzju tagħha ma jkunx intlaħaq il-livell meħtieġ. F’kull każ id-deċiżjonijiet tagħha jkunu finali u inappellabbli.

 

9.     Il-membri kollha tal-Ġurija għandhom id-dritt li jżuru l-presepji kemm-il darba jixtiequ fil-ġranet u l-ħinijiet

imsemmija għall-wiri. Jistgħu wkoll jieħdu ritratti u / jew filmati tal-presepju jew partijiet minnu, kemm huma stess  jew bis-saħħa ta’ fotografu mqabbad apposta.

 

10.  Kull applikant għandu jissottometti l-qisien eżatti tal-presepju li jdaħħal għall-kompetizzjoni kif stipulat fl-istess formola tal-applikazzjoni.

 

11.   Mal-applikazzjoni, l-applikant ikun qed jagħti kunsens li l-isem tiegħu, l-indirizz tal-post fejn qed issir il-wirja, u n-numru tat-telefown jistgħu jiġu ppubblikati għall-interess tal-pubbliku ġenerali.

 

12.  Jekk applikant jirreġistra l-presepju f’kompetizzjoni, iżda l-Ġurija ssib li joqgħod ma’ kompetizzjoni differenti, tista’ tikkonsidra l-iskwalifika tiegħu.

 

13.  L-applikazzjonijiet fuq il-formola preskritta, kompluti b’mod ċar bid-dettalji kollha mitluba, għandhom jitwasslu bl-idejn flimkien mal-ħlas ta’ €5.00 sa mhux aktar tard mill-11:00AM tat-Tnejn, 11 ta’ Diċembru 2017 fl-uffiċċju tal-Kunsill Malti għall-Arti, 16 “Casa Scaglia”, Triq MA Vassalli, il-Belt Valletta.   L-ebda applikazzjoni ma tkun aċċettata jekk tasal wara dan il-ħin tal-ġurnata msemmija.

 

IR-REGOLAMENTI PARTIKOLARI GĦAL KULL KOMPETIZZJONI

IL-KOMPETIZZJONI NUMRU 1 – IL-PRESEPJU MEKKANIKU

 

1.   Il-Ġurija fil-verdett tagħha żżomm f’moħħha dawn il-punti:

     a.   Il-qies tal-presepju għandu jkun mhux anqas minn 3 metri kwadri (area 3m²);

     b.     In-numru tal-pasturi jiċċaqilqu b’movimenti naturali għandu jkun mhux anqas minn 12-il wieħed. Il-pasturi, in-nagħaġ, u l-annimali l-oħra mwaħħla fuq ċinga miexja jitqiesu bħala pastur wieħed. L-anġli u l-għasafar jitqiesu wkoll bħala oġġett wieħed;

     c.vL-ilma ġieri, l-imtieħen, is-swieni, u l-varjazzjonijiet fuq id-dwal ma jitqisux bħala movimenti, iżda bħala parti mix-xenarju ġenerali tal-presepju;

     d.   Jista’ jintuża kull tip ta’ materjal għall-presepji f’din il-kompetizzjoni, barra dak projbit mil-liġi kif imsemmi fir-regolamenti ġenerali.

 

2.   Kull membru tal-Ġurija individwalment jagħti l-punti fuq dawn il-kriterji:

     a.   l-oriġinalità;

     b.   il-pożizzjoni tal-grotta u l-ambjent ta’ madwarha;

     c.   l-artistrija fil-bini u l-irfinar tax-xogħol;

     d.   it-tqassim u l-konsistenza fl-istil tal-pasturi – tingħata konsiderazzjoni xierqa lill-pasturi maħdumin lokalment;

     e.   l-atmosfera maħluqa permezz tad-dwal, tal-mużika u / jew tar-rakkonti li jinstemgħu waqt il-wirja;

     f.   id-dehra ġenerali.

 

3.   Il-premjijiet għal din il-kompetizzjoni huma: l-ewwel premju: €250, it-tieni premju: €200, it-tielet premju: €150      

 

IL-KOMPETIZZJONI NUMRU 2 – IL-PRESEPJU KBIR STATIKU STIL BIBLIKU

1.   Il-Ġurija fil-verdett tagħha żżomm f’moħħha dawn il-punti:

     a.   Il-qies tal-presepju għandu jkun mhux anqas minn 3 metri kwadri (area 3m²);

     b.   Il-presepji f’din il-kompetizzjoni m’għandux ikollhom movimenti għajr forsi il-mitħna ddur u / jew l-ilma ġieri;

     c.   Jista’ jintuża kull tip ta’ materjal għall-presepji f’din il-kompetizzjoni, barra dak projbit mil-liġi kif imsemmi fir-regolamenti ġenerali.

 

2.   Kull membru tal-Ġurija individwalment jagħti l-punti fuq dawn il-kriterji:

      a.   l-oriġinalità u fl-istess ħin, il-lealtà lejn it-tradizzjoni u ambjent bibliku li jmur lura 2,000 sena; hekk kif immaġinat u ppreżentat mill-artist fil-presepju tiegħu;

      b.    il-pożizzjoni u l-importanza tal-grotta;

      c.   l-artistrija fil-bini u l-irfinar tax-xogħol;

      d.    it-tqassim u l-konsistenza fl-istil tal-pasturi tal-epoka biblika – tingħata konsiderazzjoni xierqa lill-pasturi maħdumin lokalment;

      e.   l-atmosfera maħluqa permezz tad-dwal, tal-mużika u / jew tar-rakkonti li jinstemgħu waqt il-wirja;

      f.   id-dehra ġenerali.

 

3.  Il-premjijiet għal din il-kompetizzjoni huma: l-ewwel premju: €230, it-tieni premju: €180, it-tielet premju: €140.

 

IL-KOMPETIZZJONI NUMRU 3 – IL-PRESEPJU KBIR STATIKU STIL IEĦOR

1.  Il-Ġurija fil-verdett tagħha żżomm f’moħħha dawn il-punti:

      a.  Il-qies tal-presepju għandu jkun mhux anqas minn 3 metri kwadri (area 3m²);

      b. il-presepji f’din il-kompetizzjoni m’għandux ikollhom movimenti għajr forsi il-mitħna ddur u / jew l-ilma ġieri;

      c.  Jista’ jintuża kull tip ta’ materjal għall-presepji f’din il-kompetizzjoni, barra dak projbit mil-liġi kif imsemmi fir-regolamenti ġenerali.

 

2.  Kull membru tal-Ġurija individwalment  jagħti l-punti fuq dawn il-kriterji:

      a.   l-oriġinalità u fl-istess ħin, il-mod frisk u artistiku ta’ kif tkun qed tiġi trattata n-natività u l-ambjent ta’ madwarha fil-presepju. F’din il-kategorija jaqgħu wkoll il-presepji stil Naplitan u oħrajn simili li jvarjaw minn dak bibliku;

      b.  il-pożizzjoni u l-importanza tax-xena tan-natività;

      c.  l-artistrija fl-istil u l-irfinar tax-xogħol;

      d.  it-tqassim, l-artistrija, u l-konsistenza fl-istil tal-pasturi – tingħata konsiderazzjoni xierqa lill-pasturi maħdumin lokalment;

      e.  l-atmosfera maħluqa permezz tad-dwal, tal-mużika u / jew tar-rakkonti li jinstemgħu waqt il-wirja;

      f.  id-dehra ġenerali.

 

3.  Il-premjijiet għal din il-kompetizzjoni huma: l-ewwel premju: €230, it-tieni premju: €180, it-tielet premju: €140.

 

IL-KOMPETIZZJONI NUMRU 4 – IL-PRESEPJU TA’ QIES MEDJU (MEZZAN)

1.  Il-Ġurija fil-verdett tagħha żżomm f’moħħha dawn il-punti:

      a.  l-qies tal-presepju għandu jkun: bħala faċċata bejn 90ċm u 150ċm u bejn 60ċm u 100ċm fond.

      b.  Jista’ jintuża kull tip ta’ materjal għall-presepji f’din il-kompetizzjoni, barra dak projbit mil-liġi kif imsemmi fir-regolamenti ġenerali.

 

2.  Kull membru tal-Ġurija  individwalment  jagħti l-punti fuq dawn il-kriterji:

      a.  l-oriġinalità;

      b.  il-pożizzjoni tal-grotta u l-ambjent ta’ madwarha;

      c.  l-artistrija fil-bini u l-irfinar tax-xogħol;

      d.   it-tqassim u l-konsistenza fl-istil tal-pasturi – tingħata konsiderazzjoni xierqa lill-pasturi maħdumin lokalment;

      e. l-atmosfera maħluqa permezz tad-dwal, tal-mużika u / jew tar-rakkonti li jinstemgħu waqt il-wirja;

      f.  id-dehra ġenerali.

 

3.  Il-presepji f’din il-kompetizzjoni jistgħu jitpoġġew wara xi apertura tal-ħġieġ b’mod li jkunu jidhru faċilment mit-triq.

 

4. Il-premjijiet għal din il-kompetizzjoni huma: l-ewwel premju: €180,  it-tieni premju: €120,  it-tielet premju: €90.

 

IL-KOMPETIZZJONI NUMRU 5  – IL-PRESEPJU ŻGĦIR

1. Il-Ġurija fil-verdett tagħha żżomm f’moħħha dawn il-punti:

      a.  Il-qies tal-presepju għandu jkun mhux iżjed minn 90ċm faċċata u mhux iżjed minn 60ċm fond.

      b.  Jista’ jintuża kull tip ta’ materjal għall-presepji f’din il-kompetizzjoni, barra dak projbit mil-liġi kif imsemmi fir-regolamenti ġenerali.

 

2.  Kull membru tal-Ġurija  individwalment  jagħti l-punti fuq dawn il-kriterji:

      a.  l-oriġinalità;

      b.   il-pożizzjoni tal-grotta u l-ambjent ta’ madwarha;

      c.  l-artistrija fil-bini u l-irfinar tax-xogħol;

      d.  it-tqassim u l-konsistenza fl-istil tal-pasturi – tingħata konsiderazzjoni xierqa lill-pasturi maħdumin lokalment;

      e.  l-atmosfera maħluqa permezz tad-dwal, tal-mużika u / jew tar-rakkonti li jinstemgħu waqt il-wirja;

      f.  id-dehra ġenerali.

 

3.  Il-presepji f’din il-kompetizzjoni jistgħu jitpoġġew wara xi apertura tal-ħġieġ b’mod li jkunu jidhru faċilment mit-triq.

 

4.  Il-premjijiet għal din il-kompetizzjoni huma: l-ewwel premju: €150,  it-tieni premju: €100,  it-tielet premju: €70.

 

IL-KOMPETIZZJONI NUMRU 6  – IL-PRESEPJU ORIĠINALI

 

1.  Il-presepju f’din il-kompetizzjoni jrid ikun:

      a.  Juri xena marbuta ma’ żmien il-Milied imma mhux in-natività. Il-ġrajja tal-Milied hija meqjusa mit-

tħabbira tal-Anġlu sal-Magħmudija ta’ Kristu. Eżempju tas-suġġett prinċipali tal-presepju jista’ jkun: il-viżitazzjoni, l-adorazzjoni tal-Maġi, it-tħabbira lir-rgħajja, il-qtil tal-martri innoċenti, il-familja mqaddsa, il-predikazzjoni mad-dutturi, il-preżentazzjoni fit-tempju, eċċ.

U / JEW

      b.  b’estetika u / jew preżentazzjoni innovattiva u kreattiva (bħal  pereżempju: użu ta’ materjal riċiklat, projections – 3D mapping, ganutell, antaċċoli, eċċ)

 

2.  Jista’ jintuża kull tip ta’ materjal għall-presepji f’din il-kompetizzjoni, barra dak projbit mil-liġi kif imsemmi

fir-regolamenti ġenerali.

 

3.          Il-qies tal-presepju m’għandux ikun iżjed minn 150ċm faċċata u mhux iżjed minn 100ċm fond.

 

4.  Il-punteġġ mill-Membri tal-Ġurija jingħata fuq dawn il-kriterji:

      a.  kif trattat is-suġġett magħżul (originalità, immaġinazzjoni, u kreattività);

      b.  l-espressjoni artistika fil-preżentazzjoni tax-xogħol;

      c.  l-innovazzjoni, l-artistrija, u l-irfinar tax-xogħol;

      d.  it-tqassim, il-proporzjon, u l-konsistenza fl-istil tax-xogħol;

      e.  l-atmosfera maħluqa permezz tad-dwal, tal-mużika u / jew tar-rakkonti li jinstemgħu waqt il-wirja;

      f.  id-dehra ġenerali.

 

5.  Il-premjijiet għal din il-kompetizzjoni huma:  l-ewwel premju: €170,  it-tieni premju: €110,  it-tielet premju:

€80.

NATIONAL CRIBS COMPETITIONS – CHRISTMAS 2017

NATIONAL CRIBS COMPETITIONS – CHRISTMAS 2017

GENERAL REGULATIONS FOR CRIBS COMPETITIONS

 

1.  The Arts Council Malta is launching these Cribs Competitions for Christmas 2017:

          a.     Competition Number 1 - Mechanical Crib

          b.     Competition Number 2 - Large Static Crib Biblical Style

          c.     Competition Number 3 - Large Static Crib Other Style

          d.     Competition Number 4 - Medium Crib (middle size)

          e.     Competition Number 5 - Small Crib

          f.      Competition Number 6- Original Crib

 

2.  Never in these competitions should thyme be used and/or plants and/or any other form of material prohibited by law. Anyone who does not follow this regulation will be disqualified from the relative competition.

 

3.  Anyone who takes part in one of these competitions should indicate on the application form, the location where  the crib will be assembled. 

 

4.  Every crib must be open for public viewing from Friday, 15th December 2017, to Monday, 1st January 2018. Exhibition opening hours should be from 5:00 to 8:00 in the evening throughout all the abovementioned days. Every applicant may keep the place of exhibition open for more hours and/or days than is requested.

 

5.  In every town or village where there is a crib taking part in one of these competitions, a banner, poster or other means must be hung up where there is the exhibition, with the words: PRESEPJU / CRIB, so as to indicate the place of exhibition. Some points will be deducted wherever these signs are not as prominent as they should be. Every necessary permit from the responsible authorities for the hanging up/placing of these signs is the responsibility of the applicant.

 

6.  The entrance to the crib exhibition should be free, but it is permissible to place a receptacle close to the crib to hold donations from the public.

 

7.  The cribs registered for these competitions, that are in some way or other also taking part in an exhibition or as part of a crib collection in any locality, should be placed in prominently where they are being exhibited. These cribs should be marked with a sign with the words: NATIONAL CRIBS COMPETITIONS and should also have a clear indication of the name of the participant and the category of the competition in which the applicant is taking part.

 

8.  The Jury has the right to withold prizes if according to its judgement, the required level has not been reached. In every case its decision is final and not appealable.

 

9.  All members of the Jury have the right to visit the cribs as many times as they wish in the days and times listed for exhibition. They may also take photographs and/or videos of the crib or parts of it, by themselves or with the help of a hired photographer.

 

10.  Every applicant should submit the exact measurements of the crib being submitted to the competition, as stipulated in the application form.

 

11.  With the application, the applicant is giving his permission that his name, the address of the location where the exhibition is being done, and the telephone number can be published for the interest of the general public.

 

12.  If an applicant registers the crib in a competition but the Jury considers that it fits in with a different competition, it may consider his disqualification.

 

13.   The applications on the prescribed form, filled in clearly with all details written down, should be handed to the Arts Council Malta Office, 16 “Casa Scaglia”, MA Vassalli Street, Valletta, together with a fee of 5.00, not later than 11:00AM of Monday, 11th December 2017. No application will be accepted if received after the stipulated time of the abovementioned date.

 

SPECIFIC REGULATIONS FOR EACH COMPETITION

COMPETITION NUMBER 1 – THE MECHANICAL CRIB

 

1.       The Jury, in its verdict, keeps in mind these points:

          a.   The measurements of the crib shouldn’t be less than 3 square metres (area 3m2);

          b.   The number of figurines moving naturally shouldn’t be less than 12. The figurines, sheep, and other animals attached to a moving chain are considered as one figurine. Angels and birds are  also considered as one object;

          c.   Running water, windmills, donkey mills, and variations on light are not considered as movements, but as part of the general scenery of the crib;

          d.   Any material may be used for the crib in this competition, except that prohibited by law as mentioned in the general regulations.

 

2.       Every member of the Jury will individually give points based on these criteria:

          a.   originality;

          b.   the position of the cave and the environment around it;

          c.   the artistry of the buildings and the finishing touches to the work;

          d.   the spreading out and consistency in the style of the figurines – appropriate consideration will be given to figurines made locally;

          e.   the atmosphere created by the lights, music and/or narrations heard during the exhibition;

          f.   general appearance.

 

3.       The prizes for this competition are: first prize: €250, second prize:€200, third prize: €150     

 

COMPETITION NUMBER 2 – THE LARGE STATIC CRIB BIBLICAL STYLE

 

1.       The Jury, in its verdict, keeps in mind these points:

          a.   The measurements of the crib shouldn’t be less than 3 square metres (area 3m2);

          b.   The cribs in this competition shouldn’t have movements except for a turning windmill and/or running

          c.   water;

          d.   Any material may be used for the crib in this competition, except that prohibited by law as mentioned in the general regulations.

 

2.       Every member of the Jury will individually give points based on these criteria:

          a.   originality, and at the same time, loyalty towards tradition and the biblical environment which goes back 2,000 years; as imagined and presented by the artist in his crib;

          b.   the position and importance given to the cave;

          c.   the artistry of the buildings and the finishing touches to the work;

          d.   the spreading out and consistency in the style of the figurines of the biblical era – appropriate

          e.   consideration will be given to figurines made locally;

          f.    the atmosphere created by the lights, music and/or narrations heard during the exhibition;

          g.   general appearance.

 

3.       The prizes for this competition are: first prize: €230, second prize: €180, third prize: €140.

 

COMPETITION NUMBER 3 – THE LARGE STATIC CRIB OTHER STYLE

 

1.      The Jury, in its verdict, keeps in mind these points:

          a.     The measurements of the crib shouldn’t be less than 3 square metres (area 3m2);

          b.     The cribs in this competition shouldn’t have movements except for a turning windmill and/or running water;

          c.     Any material may be used for the crib in this competition, except that prohibited by law as mentioned in the general regulations.

 

2.     Every member of the Jury will individually give points based on these criteria:

          a.     originality, and at the same time, the refreshing and artistic way of how the nativity and the environment around it is represented. Neapolitan-style cribs and others similar to it that differ from a biblical style also fall under this category;

          b.     the position and the importance given to the nativity scene;

          c.     the artistry in the style and the finishing touches to the work;

          d.     the spreading out, artistry, and consistency in the style of the figurines – appropriate consideration will also be given to figurines made locally;

          e.     the atmosphere created by the lights, music and/or narrations heard during the exhibition;

          f.      general appearance.

 

3.     The prizes for this competition are: first prize: €230, second prize: €180, third prize: €140.

 

COMPETITION NUMBER 4 – THE MEDIUM CRIB (MIDDLE SIZE)

 

1.     The Jury, in its verdict, keeps in mind these points:

          a.     The measurements of the crib should be: between 90cm and 150cm in width and between 60cm and 100cm in depth.

          b.     Any material may be used for the crib in this competition, except that prohibited by law as mentioned in the general regulations.

 

2.     Every member of the Jury will individually give points based on these criteria:

          a.     originality;

          b.     the position of the cave and the environment around it;         

          c.     the artistry in the buildings and the finishing touches to the work;

          d.     the spreading out and consistency in the style of the figurines – appropriate consideration will be given to figurines made locally;

          e.     the atmosphere created by the lights, music and/or narrations heard during the exhibition;

          f.      general appearance.

 

3.     The cribs in this competition may be placed behind a glass window in a way that they may be easily seen from the street.

 

4.   The prizes for this competition are: first prize:  €180,  second prize: €120,  third prize: €90.

 

COMPETITION NUMBER 5 – THE SMALL CRIB

 

1.     The Jury, in its verdict, keeps in mind these points:

          a.     The measurements of the crib shouldn’t be more than 90cm in width and not more than 60cm in depth.

          b.     Any material may be used for the crib in this competition, except that prohibited by law as mentioned in the general regulations.

 

2.     Every member of the Jury will individually give points based on these criteria:

          a.     originality;

          b.     the position of the cave and the environment around it;

          c.     the artistry in the buildings and the finishing touches to the work;

          d.     the spreading out and consistency in the style of the figurines – appropriate consideration will be  given to figurines made locally;

          e.     the atmosphere created by the lights, music and/or narrations heard during the exhibition;

          f.      general appearance.

 

3.     The cribs in this competition may be placed behind a glass window in a way that they may be easily seen from the street.

 

4.     The prizes for this competition are: first prize: €150,  second prize: €100,  third prize: €70.

 

COMPETITION NUMBER 6 – THE ORIGINAL CRIB

 

1.     The crib in this competition must:

          a.     Show a scene related to Christmas time but not the nativity scene. The story of Christmas is considered to be from the Annunciation to the Baptism of Christ. An example of the main subject of the crib may be: the visitation, the adoration of the Magi, the annunciation to the shepherds, the killing of the innocent martyrs, the sacred family, predication with the doctors, presentation at the temple, etc.

AND/OR

b.     have innovative and creative aesthetic and/or presentation (for example: use of recycled material, projections – 3D mapping, ganutell, spangles, etc.)

2.     Any material may be used for the crib in this competition, except that prohibited by law as mentioned in the general regulations.

3.     The measurements of the crib shouldn’t be more than 150cm in width and not more than 100cm in depth.

4.     Marks from the Members of the Jury will be given based on these criteria:

          a.      how the subject chosen is treated (originality, imagination, and creativity);

          b.      artistic expression in the presentation of the work;

          ċ.      innovation, artistry, and finishing touches to the work;

          d       the spreading out, the proportion, and consistency in the style of work;

          e       the atmosphere created by the lights, music and/or narrations heard during the exhibition;

          f        general appearance.

5.     The prized for this competition are: first prize: €170,  second prize: €110,  third prize: €80.

Participation of artists of exceptional talent from around the world

Participation of artists of exceptional talent from around the world

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
The Three Palaces Festival, a week-long festival with performances set in historically important and magnificent buildings, is fast becoming an important appointment in Malta's cultural calendar. This year's programme of events, once again features local and international artists of exceptional talent.
ANDREW VON OEYEN
Friday, 3th November 2017

 
NICO DARMANIN
Sunday, 5th November 2017

 
CASTALIAN
STRING QUARTET

Thursday, 9th November 2017
BENJAMIN BAKER
& DANIEL LEBHARDT

Saturday, 11th November 2017
FOUR CELLISTS OF
THE VIENNA PHILHARMONIC

Saturday, 4th November 2017
SANDRO ZERAFA 4TET
<>

Wednesday, 8th November 2017
THE BLENHEIM
SINGERS OXFORD

Friday, 10th November 2017
THE LAEFER
SAXAPHONE QUARTET

Sunday, 11th November 2017
Get Your Tickets
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*

Notte Bianca 2017

Notte Bianca 2017

Atmosfera mill-isbaħ waqt in-Notte Bianca 2017, L-aħjar waħda s'issa, Marie-Louise Coleiro Preca, Owen Bonnici, Deo Debattista, Silvio Parnis, Arts Council Malta, Valletta 2018 - European Capital of Culture, Kunsill Lokali tal-Belt Valletta, Kinnie - Malta's own favourite soft drink, MAPFRE MSV Life,

Il-Festival Three Palaces 2017: L-Artist Bħala Eroj

Il-Festival Three Palaces 2017: L-Artist Bħala Eroj

rehdfs;hfdjasdlkbsfkjlsm-,dz.jpg

Il-Festival Three Palaces 2017: L-Artist Bħala Eroj

Stqarrija Għall-Istampa

‘L-Artist bħala Eroj’ hija t-tema magħżula għall-ħames edizzjoni tat-Three Palaces Festival, li jfittex li “jiffoka fuq il-kontribuzzjoni ta’ mużiċisti u kompożituri straordinarji,” qal id-direttur artistiku tal-festival għat-tieni sena konsekuttiva Peter Manning, waqt konferenza stampa li waqtha tnediet l-edizzjoni ta’ din is-sena tal-festival.

It-Three Palaces Festival, li se jsir bejn it-3 u t-12 ta’ Novembru, għal darb’oħra se jinkludi l-parteċipazzjoni ta’ artisti ta’ talent eċċezzjonali minn madwar id-dinja.  Dawn l-artisti magħrufa se jtellgħu kunċerti fl-isfond ta’ tliet palazzi sbieħ Barokki Maltin – il-Palazz ta’ San Snton, il-Palazz Verdala u l-Palazz tal-Gran Mastru – flimkien mal-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija fil-Belt Valletta, belt ta’ Wirt Dinji.  Mibnija fi żmien il-kavallieri ta’ San Ġwann, dawn il-binjiet storiċi laqgħu ħafna dinjitari u maż-żmien kellhom bosta funzjonijiet importanti.  Illum se jkomplu jwettqu rwol importanti ieħor – dak li jiġbru lin-nies flimkien bħala komunità biex jesperjenzaw mużika ta’ kwalità eċċezzjonali.

Andrew Von Oeyen, pjanista Amerkikan li ta kunċerti fl-aqwa swali tal-kunċerti madwar id-dinja, se jiftaħ l-edizzjoni ta’ din is-sena tal-festival b’kunċert ta’ mużika ta’ wħud mill-aqwa kompożituri Ewropej fosthom Mozart, Brahms, Liszt u Wagner fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija fil-Belt Valletta. L-ensemble tal-vjolonċellisti tal-famuża Vienna Philharmonic, imbagħad, se jtellgħu kunċert fit-tieni jum tal-festival. Iċ-ċkejknin ukoll se jkollhom attività apposta għalihom: il-kantanta u mużiċista minn Kreta Kalia Lyraki u d-daqqaq tal-fifra u espert dwar il-mużika preistorika Barnaby Brown, se jippreżentaw tliet kunċerti filgħodu għat-tfal tal-iskejjel fil-Palazz Verdala fil-Buskett.

Il-Castalian String Quartet, li fforma fl-2011 u li b’pass imgħaġġel qed jitqies bħala leħen eċċitanti fix-xena internazzjonali tal-musica da camera se jdoqq fid-9 ta’ Novembru fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta, filwaqt li l-grupp vokali ta’ klassi dinjija minn Oxford The Blenheim Singers, permezz tal-kant tagħhom fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija, se jiċċelebraw kompożituri u awturi li kienu magħrufa tul ir-renju ta’ Eliżabetta I u Eliżabetta II. Minkejja l-età żgħira tagħhom, kemm il-vjolinista Benjamin Baker u l-pjanista Daniel Lebhardt rebħu diversi premjijiet prestiġjużi u stabbilixxew preżenza internazzjonali f’saħħitha permezz ta’ kunċerti fi swali madwar id-dinja kollha.  Fil-kunċert tagħhom fil-Palazz San Anton, l-udjenza se jkollha l-opportunità li tisma’ xogħlijiet ta’ Britten, Paganini u Elgar.

Flimkien ma’ dawn l-artisti barranin se jingħaqdu artisti Maltin eċċezzjonali bħal Nico Darmanin – tenur Malti li jgħix Londra li se jagħti kunċert fil-5 ta’ Novembru, u Sandro Zerafa – wieħed mill-aktar kitarristi attivi fix-xenta tal-ġazz f’Pariġi li se jdoqq flimkien mal-kwartett ġazz tiegħu fit-8 ta’ Novembru.  Il-programm varjat ta’ din l-edizzjoni tat-Three Palaces Festival se jasal fi tmiemu bil-Laefer Saxaphone Quartet, li jispeċjalizzaw fir-repertorju klassiku kontemporanju u li għandu fost il-membri bravi tiegħu lis-sassofonista Għawdxi Philip Attard.

Aktar informazzjoni dwar l-edizzjoni ta’ din is-sena tal-festival tista’ tinkiseb mill-Kunsill Malti għall-Arti u mis-sit elettroniku tal-festival www.3palacesfestival.com, filwaqt li l-biljetti għall-kunċerti kollha jistgħu jinxtraw mill-box office tat-Teatru Manoel mit-14 ta’ Settembru ’il quddiem. Iktar informazzjoni dwar il-biljetti tista’ tinkiseb mit-Teatru Manoel billi ċċempel fuq 2124 6389 jew www.teatrumanoel.com.mt

It-Three Palaces Festival hu mtella’ minn Festivals Malta fi ħdan il-Kunsill Malti għall-Arti b’kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali; u hu megħjun minn MSV Life u Corinthia Palace Hotel & Spa

Launch of the Summer Carnival 2017

Launch of the Summer Carnival 2017

Minister for Justice, Culture and Local Government Owen Bonnici and Parliamentary Secretary for Consumer Protection and Valletta 2018 Deo Debattista meet with participants at the launch of the Summer Carnival

embed Block
Add an embed URL or code. Learn more.

The Three Palaces Festival 2017 Programme

The Three Palaces Festival 2017 Programme

Friday 03|11|17 – National Museum of Archaeology, Valletta

Andrew Von Oeyen

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Saturday 04|11|17 – National Museum of Archaeology, Valletta

Vienna Philharmonic 4 Cellos & Soprano

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sunday 05|11|17 – National Museum of Archaeology, Valletta

Nico Darmanin

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Wednesday 08|11|17 – National Museum of Archaeology, Valletta

Sandro Zerafa: Jazz Band

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Thursday 09|11|17 – Grandmaster’s Palace, Valletta

Castallian String Quartet

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Friday 10|11|17 – National Museum of Archaeology, Valletta

The Blenheim Singers Oxford

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Saturday 11|11|17 – San Anton Palace, Attard

Ben Baker Violin & Piano

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sunday 12|11|17 – National Museum of Archaeology, Valletta

The Laefer Saxophone Quartet

Jazz on the Fringe

Jazz on the Fringe

The Malta Jazz Festival is happy to announce the programme of the Jazz on the Fringe, which runs from 17 till 22 July, and for which all shows are free.

Throughout the whole festival week, Valletta will resonate to the sound of jazz; the concerts will be held in front of the Parliament building at the entrance of the city at 12.30pm and will feature both established locals and upcoming musicians.

These events are part of the Jazz on the Fringe activities and are being organised in collaboration with Valletta 2018.

Clash magazine listed the Malta Jazz Festival as one of the world's five greatest jazz festivals. The others are Monterrey, Montreal, Copenhagen and New Orleans.

This year’s festival is striving to make jazz as accessible as possible. Artistic Director Sandro Zerafa said, “The Malta Jazz Festival is reaching out. It is spreading its wings beyond Ta’ Liesse. Besides boasting a star-studded lineup featuring the best in contemporary jazz, the Malta Jazz Festival is branching out to Valletta’s streets and injecting creative energy in Malta’s growing jazz scene, in preparation for Valletta 2018. The impressive list includes ranging from Nicholas Payton’s blend of dialects of Afro-descent to Munir Hossn’s homage to the Brazilian north-eastern heritage and Al di Meola’s latin-infused fusion.

“The festival strives in its mission to promote this great art form in all its diversity and to stimulate the local scene through various outreach initiatives – street jam sessions, collaborations with international musicians, masterclasses and free concerts.”

Valletta Midday Jazz Concerts

Midday Jazz Concerts – from 17 till 22 July. Concerts will be held in front of the Parliament building at the entrance of the city at 12.30pm.

 

Monday 17th July

Walter Vella group

Walter Vella (sax/flute), Godwin Lucas (keyboards), Anthony Saliba (bass), Joe ‘Bibi’ Camilleri (drums)

 

Tuesday 18th July

Charles ‘City' Gatt Quintet feat. Stjepko Gut

Stjepko Gut (trumpet), Rino Cirinnà (sax), Dominic Galea (piano), Yoni Zelnik (bass), Charles Gatt (drums)

 

Wednesday 19th July

Latina Melita

Alex Taylor (trumpet), Karl Galea (guitar), Diccon Cooper (bass), Manuel Pulis (drums)

 

Thursday 20th July

Glenville Group

Glen Montanaro (guitar), Dean Montanaro (bass), Joseph Camilleri (drums)

 

Friday 21st July

Marvin Gaerty Trio

Marvin Gaerty (guitar), Paul Giordimaina (piano), Charles Gatt (drums)

 

Saturday 22nd July

The Johann Strauss School of Music Jazz Combo

Christian Debono (vocals), Fabio Imbroll (guitar), Philip Borg Barthet (trombone), Samwel Grima (bass), Rafel Grima (drums) 

Jazz on the Fringe

 

Jazz on the Fringe

Monday 11th July

Talbot&Bons (Skyparks, MIA)

Adrian ir-Russu Brincat - trumpet

Harry Eddleston - keyboards

Reuben Navarro - drums

 

Tuesday 18th July

Trabuxu (Valletta)

Stjepko Gut - trumpet

Jazz on the Fringe 2017

Jazz on the Fringe 2017

Il-Malta Jazz Festival ħabbar il-programm tal-Kunċerti Jazz ta’ Nofsinhar fil-Belt, Valletta li se jingħataw bejn il-17 u t-22 ta’ Lulju. Matul il-ġimgħa tal-festival it-toroq tal-Belt se jimtlew bil-mużika jazz.

Il-kunċerti se jittellgħu quddiem il-Parlament fin-12.30pm u fihom jieħdu sehem mużiċisti ġodda kif ukoll dawk stabbiliti. Il-kunċerti, li huma kollha bla ħlas, jagħmlu parti mill-attivitajiet ta’ Jazz on the Fringe u qed jittellgħu mill-Kunsill Malti għall-Arti bil-kollaborazzjoni ta’ Valletta 2018.

Il-Malta Jazz Festival ikklassifika mal-ewwel ħames festivals fir-rivista Clash. Il-Festivals l-oħrajn huma Monterrey, Montreal, Copenhagen u New Orleans.

Din is-sena l-festival qed jaħdem biex jagħmel il-jazz aċċessibbli għan-nies kemm jista’ jkun. Id-direttur artistiku Sandro Zerafa qal, “Il-Festival Malti tal-Jazz qiegħed dejjem jilħaq iktar nies għax qed joħroġ ’il barra minn Ta’ Liesse. Din is-sena jista’ jiftaħar b’mużiċisti li huma fost l-aqwa fil-jazz kontemporanju. Hemm Nicholas Payton b’taħlita ta’ djaletti differenti li għandhom dixxendenza Afrikana, Munir Hossn li se jagħti omaġġ lill-wirt mużikali Brażiljan kif ukoll Al di Meola li se joffri mużika mħallta ma’ dik latina. Iżda minbarra dan kollu, il-Festival se jinfirex fit-toroq tal-Belt u joħloq enerġija kreattiva fix-xena tal-jazz Maltija, li qiegħda dejjem tkompli tikber, bi preparazzjoni għal Valletta 2018.

“Il-festival jistinka fil-missjoni tiegħu biex jippromwovi din il-forma tal-arti kbira fid-diversità kollha tagħha u biex jistimula x-xena lokali permezz ta’ inizjattivi varji biex jilħqu nies differenti – il-jam sessions fit-toroq, kollaborazzjonijiet ma’ mużiċisti internazzjonali, masterclasses u kunċerti bla ħlas.”

Kunċerti Jazz ta’ Nofsinhar fil-Belt
It-Tnejn 17 ta’ Lulju
Walter Vella Group
Walter Vella (sassofonu/flawt), Godwin Lucas (tastiera), Anthony Saliba (baxx), Joe ‘Bibi’ Camilleri (tnabar)

It-Tlieta 18 ta’ Lulju
Il-Kwintett Charles ‘City’ Gatt flimkien ma’ Stjepko Gut
Stjepko Gut (kurunetta), Rino Cirinnà (sassofonu), Dominic Galea (pjanu), Yoni Zelnik (baxx), Charles Gatt (tnabar)

L-Erbgħa 19 ta’ Lulju
Latina Melita
Alex Taylor (kurunetta), Karl Galea (kitarra), Diccon Cooper (kuntrabaxx), Manuel Pulis (tnabar)

Il-Ħamis 20 ta’ Lulju
Glenville Group
Glen Montanaro (kitarra), Dean Montanaro (baxx), Joseph Camilleri (tnabar)

Il-Ġimgħa 21 ta’ Lulju
Marvin Gaerty Trio
Marvin Gaerty (kitarra), Paul Giordimaina (pjanu), Charles Gatt (tnabar)

 Is-Sibt 22 ta’ Lulju
Il-Jazz Combo tal-Iskola Johann Strauss
Christian Debono (vuċi), Fabio Imbroll (kitarra), Philip Borg Barthet (trumbun), Samwel Grima (baxx), Rafel Grima (tnabar)

Jazz on the Fringe

It-Tnejn 11 ta’ Lulju
Talbot&Bons (Skyparks, MIA)
Adrian ir-Russu Brincat – tromba
Harry Eddleston – keyboards
Reuben Navarro - tnabar

It-Tlieta 18 ta’ Lulju
Trabuxu(Valletta) 
Stjepko Gut – tromba
Joe Debono – pjanu
Yoni Zelnik – baxx
Fred Pasqua - tnabar

L-Erbgħa 19 ta’ Lulju
Beer Kitchen (Skyparks MIA)
Marc Galea – kitarra
Diccon Cooper – baxx
Joseph Camilleri - tnabar

 L-Erbgħa 19 ta’ Lulju
Jam Session at OffBeat Music Bar ( 106 Merchant Street, Valletta )
Rino Cirrinna – sassofonu
Joe Debono – pjanu
Yoni Zelnik – baxx
Fred Pasqua - tnabar

Masterclass

Masterclass 1 (żewġ sessjonijiet) – It-Taqsima tar-Ritmu Modern
Għalliema: Fred Pasqua (Franza) / Yoni Zelnik (Franza / l-Iżrael)
Dati: 18 ta’ Lulju 5pm, 19 ta’ Lulju 5pm

Masterclass 2 (żewġ sessjonijiet) – Jazz Guitar
Għalliem: Romain Pilon (Franza)
Dati: 19 ta’ Lulju 5pm, 21 ta’ Lulju 5pm

Masterclass 3 – Interpretazzjoni ritmikali tal-lingwa tal-jazz permezz tal-użu ta’ sillabi korretti u approċċ poliritmikali għar-ritmi tal-jazz
Għalliem: Stjepko Gut (is-Serbja)
Data: 21 ta’ Lulju 5pm

Masterclass 4 – Għall-mużiċisti tar-ramm biss!
Għalliem: Stjepko Gut (is-Serbja)
Data: 22 ta’ Lulju – 11am

Masterclass 5 – Għas-sassofonisti biss!
Għalliem: Rino Cirinná (l-Italja)
Data: 18 ta’ Lulju 5pm

Masterclass 6 – Jazz għall-ġodda
Għalliem: Rino Cirinná (l-Italja)
Data: 22 ta’ Lulju 11am

Il-biljetti jinxtraw minn https://www.showshappening.com/Arts-Council-Malta/Malta-Jazz-Festival-2017. Żur www.maltajazzfestival.org għal aktar tagħrif.

l-Malta Jazz Festival hu mtella’ minn Festival Malta fi ħdan il-Kunsill Malti għall-Arti b’kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali u Valletta 2018; u hu megħjun minn MTA, Cyberpass, MSV Life, Malta International Airport, Phoenicia, Farsons, Marsovin, Hertz u Trabuxu.

CALL FOR SCORES: The Malta International Arts Festival in collaboration with London Sinfonietta 

CALL FOR SCORES: The Malta International Arts Festival in collaboration with London Sinfonietta 

The Malta International Arts Festival has issued three calls for applications for interested individuals working across different artistic fields. The works of the selected artists will be performed and exhibited this coming July.

CALL FOR SCORES

The Malta International Arts Festival in collaboration with London Sinfonietta

For the upcoming festival, the Malta International Arts Festival has created a residency with one of the world’s leading exponents of contemporary music, namely the London Sinfonietta. Following an open call for compositions, London Sinfonietta Principal Violin and Viola Jonathan Morton and Paul Silverthorne, together with violinist Daniel Pioro and cellist Lionel Handy, will be working with a group of composers to workshop new pieces for a string quartet. The fruits of their endeavours will be open to the public to experience at 5pm. 

This is a rare opportunity for Maltese composers, or composers living in Malta, to submit a work for string quartet (with a maximum duration of 7 minutes). Two or three compositions will be chosen and will be workshopped with the players, together with a conductor, in an open session led by the London Sinfonietta. There will also be an informal session in which the chosen work will be shared in a public setting. Both the workshop and the performance will take place on 6 July, 2017 at Esplora. 

To apply, please submit a PDF version of the work to the Artistic Director Dr Michelle Castelletti at michelle.castelletti@maltaartsfestival.org by no later than 31 May, 2017. The email should be titled MIAF2017: Call for Scores. The festival and the London Sinfonietta reserve the right not to choose a work for this performance. 

CALL FOR ARTISTS

A site-specific performance/installation

EXPLORE...THINK...IMAGINE...CREATE! is a collaboration with Esplora (www.esplora.org.mt) aimed to create a multidisciplinary, interactive day based on artists’ proposals in response to a given theme. 

Proposals are being accepted from artists to perform in the MIAF 2017. Chosen performances will be taking place at Esplora on 16 July, 2017. Proposals hailing from all art forms (music, dance, theatre, media) and across all ages are eligible, but they must be inspired by the environment of Esplora and thematically linked with the related subject matter (e.g. exploration, discovery, science meets art, and the exhibits themselves), as well as the space itself. The duration of the performance/installation is flexible. For less conventional artistic proposals, a site visit is recommended. 

Applicants should submit a letter of intent, with an explanation of their project or performance, as well as a biography, photos, digital samples of the work, and a list of any technical requirements to the Artistic Director Dr Michelle Castelletti at michelle.castelletti@maltaartsfestival.org by no later than 31 May, 2017. The email should be titled MIAF 2017: Explore, Think, Imagine, Create.

Please note that logistics are very limited and that there is no piano available; however, keyboards may be used. The festival reserves the right not to choose any work for this curated day. 

 

CALL FOR ART

Following last year’s fantastic response for the call for artwork, MIAF2017 is issuing a similar call for this year’s programme.

Visual artists are invited to submit a work for inclusion within this year’s festival printed programme. Any visual artform which can be reproduced in print via photography is accepted. Artists are asked to use the current events, themes, and performances as an inspiration for their work. The programme page size is as follows: 16cm width x 26cm height per page.

To apply, please submit a digital copy in high resolution of your work to the Artistic Director Dr Michelle Castelletti at michelle.castelletti@maltaartsfestival.org. The email should be entitled MIAF2017: Call for Art. Applications should be received by no later than 31 May, 2017. The festival reserves the right not to choose any work for this publication.

www.maltaartsfestival.org

SEJĦA GĦAL PARTITURI MUŻIKALI: Il‑Festival Internazzjonali tal‑Arti Malti f’kollaborazzjoni ma’ London Sinfonietta

SEJĦA GĦAL PARTITURI MUŻIKALI: Il‑Festival Internazzjonali tal‑Arti Malti f’kollaborazzjoni ma’ London Sinfonietta

 Il-Festival Internazzjonali tal-Arti Malti ħareġ tliet sejħiet għall-applikazzjonijiet għal individwi interessati li jaħdmu f’oqsma artistiċi differenti. Ix-xogħlijiet tal-artisti magħżulin se jittellgħu u jiġu esebiti Lulju li ġej. 

SEJĦA GĦAL PARTITURI MUŻIKALI

Il‑Festival Internazzjonali tal‑Arti Malti f’kollaborazzjoni ma’ London Sinfonietta

Għall‑festival li jmiss, il‑Festival Internazzjonali tal‑Arti Malti ħoloq residenza ma’ waħda mill‑esponenti prinċipali tal‑mużika kontemporanja, jiġifieri l‑London Sinfonietta. Wara sejħa għal kompożizzjonijiet, il‑Prinċipali tal‑Vjolin u l‑Vjola ta’ London Sinfonietta, Jonathan Morton u Paul Silverthorne, flimkien mal‑vjolinist Daniel Pioro u l‑vjolinċellista Lionel Handy, se jaħdem ma’ grupp ta’ kompożituri biex isir workshop sabiex idaħħlu kompożizzjonijiet ġodda għal kwartett tal‑kordi. Fil-5 ta’ filgħaxija se jkun miftuħ għall-pubbliku sabiex ikun jista’ jesperjenza l-frott ta’ dawn il-ħiliet artistiċi.

Din hija opportunità rari għall‑kompożituri Maltin, jew għall‑kompożituri li jgħixu Malta, biex jissottomettu xogħol għal kwartett tal‑kordi (tul massimu ta’ 7 minuti). Żewġ kompożizzjonijiet jew tlieta se jintagħżlu biex isir workshop fuqhom mal-mużiċisti, flimkien mal-konduttur, f’sessjoni miftuħa mmexxija mil-London Sinfonietta. Se jkun hemm ukoll sessjoni informali li fiha x‑xogħol magħżul se jissemma’ fil‑pubbliku. Kemm il‑workshop kif ukoll il‑prestazzjoni se jsiru fis‑6 ta’ Lulju 2017, f’Esplora.

Biex tapplika, jekk jogħġbok ibgħat verżjoni PDF tax‑xogħol tiegħek lid‑Direttur Artistiku Dr Michelle Castelletti fuq michelle.castelletti@maltaartsfestival.org sa mhux aktar tard mill‑31 ta’ Mejju, 2017. It‑titlu tal‑email għandu jkun MIAF 2017: Call for Scores. Il‑festival u l‑London Sinfonietta għandhom id‑dritt li ma jagħżlu l‑ebda xogħol għal din il‑prestazzjoni. 

SEJĦA GĦALL‑ARTISTI

Prestazzjoni/installazzjoni speċifika għall‑post

EXPLORE...THINK...IMAGINE...CREATE! hija kollaborazzjoni ma’ Esplora (www.esplora.org.mt) li għandha l‑għan li toħloq jum multidixxiplinarju u interattiv ibbażat fuq il‑proposti tal‑artisti b’reazzjoni għal tema mogħtija. 

Qegħdin jiġu aċċettati proposti mill‑artisti biex jieħdu sehem fil‑MIAF 2017. Il‑prestazzjonijiet magħżulin se jittellgħu f’Esplora fis‑16 ta’ Lulju, 2017. Il‑proposti li ġejjin mill‑forom kollha tal‑arti (mużika, żfin, teatru u media) u li huma addattati għall‑etajiet kollha huma eliġibbli, iżda dawn iridu jkunu ispirati mill‑ambjent ta’ Esplora u tematikament marbutin mas‑suġġett relatat (eż. esplorazzjoni, skoperta, xjenza titħallat mal‑arti, u l‑esebizzjonijiet infushom), kif ukoll l‑ispazju fih innifsu. It‑tul ta’ ħin tal‑prestazzjoni/installazzjoni huwa flessibbli. Għal proposti artistiċi inqas konvenzjonali hu rrakkomandat li l‑artist iżur il‑post. 

L‑applikanti għandhom jibagħtu ittra ta’ intenzjoni li tinkludi spjega tal‑proġett jew il‑prestazzjoni tagħhom, kif ukoll bijografija, ritratti, siltiet diġitali mix‑xogħol, u lista tal‑ħtiġijiet tekniċi lid‑Direttur Artisitiku Dr Michelle Castelletti fuq michelle.castelletti@maltaartsfestival.org sa mhux aktar tard mill‑31 ta’ Mejju, 2017. It‑titlu tal‑email għandu jkun MIAF 2017: Explore, Think, Imagine, Create.

Importanti li l‑artisti jiftakru li l‑possibbiltajiet loġistiċi huma limitati ħafna u m’hemmx pjanu fuq il‑post; madankollu jista’ jintuża l‑keyboards. Il‑festival għandu d‑dritt li ma jagħżel l‑ebda xogħol għal din l‑okkażjoni. 

www.maltaartsfestival.org

SEJĦA GĦALL‑ARTI

B’segwitu għar‑rispons fantastiku tas‑sena l‑oħra għas‑sejħa għall‑arti, MIAF 2017 qiegħda toħroġ sejħa simili għall‑programm ta’ din is‑sena.

Artisti viżivi huma mistiedna jdaħħlu xogħol biex jiġi stampat fil‑programm tal‑festival għal din is‑sena. Kwalunkwe forma tal‑arti viżiva li tista’ tiġi stampata permezz ta’ fotografija hija aċċettata. L‑artisti huma mitlubin jużaw avvenimenti, temi u prestazzjonijiet attwali bħala ispirazzjoni għax‑xogħlijiet tagħhom. Id‑daqs ta’ kull paġna tal‑programm hu kif ġej: 16ċm wisa’ b’26ċm għoli.

Biex tapplika jekk jogħġbok ibgħat kopja diġitali tax‑xogħol b’riżoluzzjoni għolja lid‑Direttur Artistiku Dr Michelle Castelletti fuq michelle.castelletti@maltaartsfestival.org. It‑titlu tal‑email għandu jkun MIAF 2017: Call for Art. L‑applikazzjonijiet għandhom jaslu sa mhux aktar tard mill‑31 ta’ Mejju, 2017. Il‑festival għandu d‑dritt li ma jagħżel l‑ebda xogħol għal din il‑pubblikazzjoni.

Il-Festival Internazzjonali tal-Arti – kaleidoskopju eċitanti u kkulurit

Il-Festival Internazzjonali tal-Arti – kaleidoskopju eċitanti u kkulurit

Illum tnieda l-programm tat-12-il edizzjoni tal-Festival Internazzjonali tal-Arti Malti (MIAF). Dan se jsir madwar il-Belt bejn id-29 ta’ Ġunju u s-16 ta’ Lulju 2017. It-tnedija kienet indirizzata mill-Ministru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Dr Owen Bonnici, id-Direttur tal-Festivals is-Sa Annabelle Stivala, id-Direttur Artistiku tal-Festival Dr Michelle Castelletti u ċ-Chairman tal-Fundazzjoni Valletta 2018 is-Sur Jason Micallef.

Fl-intervent tiegħu, il-Ministru għall-Kultura qal li hu krucjali li l-arti tilħaq l-akbar udjenzi possibbli. Il-ħidma u l-investiment tal-Gvern fis-setturi tal-arti u l-kultura qegħdin joħolqu legat dejjiemi fi proġetti infrastrutturali bħall-Mużew ġdid tal-Arti, l-Ispazju għall-Arti Kontemporanja u d-Design Cluster kif ukoll fuq livelli ġodda ta’ parteċipazzjoni mill-artisti lokali, aktar aċċessibbiltà għal kulħadd, u apprezzament akbar u aktar mifrux fost il-poplu, speċjalment it-tfal u ż-żgħażagħ.

Is-setturi tal-arti u l-kultura llum sar għandhom rabta mill-qrib mal-attivitajiet soċjo-ekonomiċi kollha tal-pajjiż, tant li f’kull raħal u belt f’Malta u Għawdex qed jitkattru l-opportunitajiet għall-arti u t-talent lokali f’oqsma varji: it-teatru, iż-żfin, il-mużika, il-pittura, id-disinn u anke ċ-ċinema. 

“Illum l-artisti f’pajjiżna għandhom ukoll l-opportunità li jagħmlu karriera mit-talenti tagħhom u diġà huma ħafna dawk il-professjonisti li jaħdmu f’dik li hi l-industrija tal-kultura u l-arti,” qal il-Ministru Bonnici.

Id-Direttur tal-Festivals żiedet tgħid: “Aħna kburin li nistgħu nħabbru li l-Festival Internazzjonali tal-Arti, li hu wieħed mill-aqwa fil-kalendarju kulturali Malti, ingħata l-marka EFFE għat-tieni darba. Il-festival jippromwovi l-libertà tal-espressjoni artistika permezz ta’ programm li jiġbor fih bosta forom tal-arti u li jinvesti fl-artisti kif ukoll fl-udjenzi.”

It-team artistiku, immexxi minn Dr Castelletti u magħmul minn Francesca Tranter u Ruben Zahra, ħolqu programm varjat mimli b’xogħol ġdid ta’ kompożizzjonijiet mużikali Maltin, installazzjonijiet, koreografija, xogħol teatrali kif ukoll sejħiet għall-artisti.

“L-aspirazzjoni hi li Malta ssir destinazzjoni fuq il-mappa kulturali. Il-viżjoni hi li tikseb dan billi tagħti l-arti lin-nies permezz ta’ programm distint u billi toħloq esperjenzi kulturali uniċi. Laqqajna artisti Maltin ma’ dawk internazzjonali b’riżultati eċitanti. Qed inġibu f’Malta dak li qed jiġri madwar id-dinja, imma iktar importanti minn hekk, qed nikkultivaw it-talent u noffru pjattaforma għall-artist żagħżugħ,” spjegat id-Direttur Artistiku.

Waħda mill-iktar xogħlijiet interessanti se tkun ir-residenza mal-London Sinfonietta, b’workshops għal kompożituri Maltin li jwasslu għal kunċert live mal-orkestra waqt li jintwera l-film Under the Skin ta’ Jonathan Glazer bil-mużika tar-rebbieħ ta’ premju BAFTA, Mica Levi (Micachu).  Il-festival iwiegħed ħafna xogħol enerġetiku fosthom spettaklu mill-Big Band Brothers u Mnozil Brass kif ukoll flamenco passjonali mill-Maltija Francesca ‘La Chica’ Grima flimkien ma’ Puerto Flamenco.

It-tema tal-Mediterran terġa’ toħroġ permezz ta’ Metamorfosi, li hi msejsa fuq it-traġedja Griega ta’ Ovid, b’kitba ta’ Trevor Żahra u produzzjoni ta’ Unifaun Theatre; waqt li Paul Capsis jagħti l-ħajja lill-karattri straordinarji ta’ Angela’s Kitchen – storja li tiftaħ tieqa fuq il-ħajja komuni magħmula minn affarijiet epiċi – gwerra, mewt, kuraġġ u kemm jiflaħ jissaporti l-bniedem.

“Din is-sena l-innovazzjoni ta’ Valletta 2018 se tkun Balzunetta Towers – cabaret teatrali kontemporanju dwar l-oħt iktar imqarba ta’ Strada Stretta. Dan ix-show ikkummissjonat mill-Fondazzjoni Valletta 2018 għall-Festival Internazzjonali tal-Arti, flimkien man-numri kbir ta’ prestazzjonijiet fil-programm, se jkomplu jagħmlu l-arti u l-kultura aċċessibli għal kulħadd f’atmosfera rilassata,” iċ-Chairman ta’ Valletta 2018.

Ix-xogħol teatrali għandu d-direzzjoni ta’ Sean Buhagiar, mużika ta’ Dominic Galea (li trabba f’Balzunetta), kitba ta’ Alfred Sant u poeżija ta’ Albert Marshall.

Ultima Vez se jieħdu sehem fil-festival b’In Spite of Wishing and Wanting li hu xogħol interdixxiplinarju b’saħħtu dwar ix-xewqat u l-beżgħat bażiċi, b’koreografija u direzzjoni ta’ Wim Vandekeybus. B’ritmi li jfakkruk fir-ragħad permezz ta’ tnabar enormi taiko, koreografija misterjuża u dwal oriġinali, il-Mugenkyo Taiko Drummers jagħtu dehra u ħoss kontemporanju lill-ispirtu tradizzjonali.

L-Orkestra nazzjonali se tipprovdilna bi tliet kunċerti: il-ftuħ tal-festival li se jkun mimli xogħol ġdid Malti bi strumenti tradizzjonali Maltin maħdum għall-orkestra tal-kamra, kollaborazzjoni mal-Orkestra Maltija taż-Żgħażagħ permezz ta’ soundtracks ta’ films popolari u kollaborazzjoni oħra, mal-pjanist internazzjonali Denis Matsuev, permezz ta’ Prokofiev Piano Concerto No 2.

Il-programm se jkun mimli workshops u masterclasses; kif ukoll prestazzjonijiet minn DJ li jħalltu mużika kontemporanja biex jipprovdu alternattiva mhux klassika lill-udjenza. Il-pjanist improvizzatur Bruno Heinen se jagħti laqta ġdida lix-xogħlijiet ta’ Kurtág, Debussy, Ravel, Bach u Stockhausen.

Il-Bacarisse Trio se joffru mużika klassika tal-kamra fuq mużika ta’ Granados u Mendelssohn u l-vjolinista brillanti Nadia Debono, flimkien mal-kitarrist Kuban Ahmed Dickinson Cárdenasse  se jipprovdu lejla li ma tintesiex b’mużika Mediterranja-Kubana!  

Lulju se jkun mimli installazzjonijiet interattivi u esperjenzi multidixxiplinarji u interdixxiplinarji bħall-kollaborazzjoni eċitanti ma’ Ars Electronica; u Late Interactive, li hi trasformazzjoni diġitali interattiva fit-taraġ fid-daħla tal-Belt ta’ Andrew Schembri u Toni Gialanzè.

Terra Verunt hu vjaġġ immersiv ta’ 24 siegħa mal-artisti Erica Muscat, Lucia Piquero, Moritz Zavan Stoeckle u Renzo Spiteri, li se jsir f’post sigriet.

EXPLORE...THINK...IMAGINE...CREATE! hi kollaborazzjoni maċ-ċentru tax-xjenza Esplora biex jinħoloq jum multidixxiplinarju u interattiv ibbażat fuq proposti tal-artisti b’reazzjoni għal tema mogħtija lilhom.

“L-2017 hi kaleidoskopju kkulurit u eċitanti,” temmet tgħid Castelletti.

Il-Festival Internazzjonali tal-Arti hu mtella’ minn Festival Malta fi ħdan il-Kunsill Malti għall-Arti b’kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali u  Valletta 2018; u megħjun minn MSV Life, Esplora Interactive Science Centre u l-Presidenza Ewropea f’Malta 2017. Għal iktar tagħrif żur www.maltaartsfestival.org

 

Sejħa għall-Artisti

MIAF 2017: Sejħa għall-Artisti: xogħol/ installazzjoni biex isiru fuq il-post (site-specific)

EXPLORE...THINK...IMAGINE...CREATE! hi kollaborazzjoni maċ-ċentru tax-xjenza Esplora (www.esplora.org.mt) biex jinħoloq jum multidixxiplinarju u interattiv ibbażat fuq proposti tal-artisti b’reazzjoni għal tema mogħtija lilhom.

Proposti mill-artisti qegħdin jiġu aċċettati biex jieħdu sehem fil-festival ta’ din is-sena. Ix-xogħlijiet magħżula jittellgħu fiċ-ċentru tal-Esplora. Huma aċċettati l-forom kollha tal-arti (mużika, żfin, teatru u media) u l-etajiet kollha huma eliġibbli. Imma x-xogħol irid ikun ispirat minn Esplora kemm bħala post kif ukoll x’jirrappreżenta bħala temi (esplorazzjoni, skoprti, xjenza titħallat ma’ arti u l-wirjiet innifshom). Għal proposti inqas konvenzjonali hu rakkomandat li l-artist iżur il-post. It-tul ta’ ħin tax-xogħol/ installazzjoni hu flessibbli. Din hi opportunità biex tieħu sehem f’waħda mill-aqwa avvenimenti tal-kalendarju kulturali Malti. M’hemmx ħlas fis għall-artisti imma l-ispejjeż se jitħallsu kollha.  

L-applikanti għandhom jibagħtu ittra tispjega x’inhu l-proġett, bijografija, ritratti, siltiet diġitali mix-xogħol kif ukoll lista tal-ħtiġijiet tekniċi lid-Direttur Artistiku Dr Michelle Castelletti fuq michelle.castelletti@maltaartsfestival.org sal-31 ta’ Mejju, 2017. (Importanti li l-artisti jżommu f’rashom li l-possibbiltajiet loġistiċi huma ftit u m’hemmx pjanu fuq il-post, għalkemm jista’ jintuża keyboards). Il-festival għandu d-dritt ma jagħżel l-ebda xogħol għal dakinhar. It-titlu tal-email għandu jkun - MIAF 2017: Explore, Think, Imagine, Create.

 

MIAF2017: Sejħa għal skizzi, tpinġijiet, arti u illustrazzjonijiet

Artisti viżivi huma mistiedna jdaħħlu xogħol biex jiġi stampat fil-programm tal-festival ta’ din is-sena. Kwalunkwe forma tal-arti viżiva li tista’ tiġi stampata permezz ta’ fotografija hi aċċettata. Jekk jogħġobkom użaw avvenimenti u prestazzjonijiet kurrenti bħala ispirazzjoni għax-xogħlijiet tagħkom. Id-daqs ta’ kull paġna tal-programm hu 16ċm wisgħa u 26ċm għoli. Il-festival għandu d-dritt ma jagħżel l-ebda xogħol.

L-applikanti għandhom jibagħtu kopja diġitali tax-xogħol bi kwalità għolja lid-Direttur Artistiku Dr Michelle Castelletti fuq michelle.castelletti@maltaartsfestival.org. It-titlu tal-email għandu jkun - MIAF 2017 Call for Art. L-applikazzjonijiet jiġu aċċettati sal-31 ta’ Mejju, 2017.

 

MIAF2017: Sejħa għal partituri mużikali

Il-Festival ħoloq residenza ma’ wieħed mill-aqwa esponenti tal-mużika kontemporanja fid-dinja. Hi opportunità rari għall-kompożituri Maltin (jew kompożituri barranin li qed jgħixu Malta) biex idaħħlu kompożiżżjoni għal kwartett tal-kordi (tul massimu ta’ 7’) u li se jintagħżel mid-Direttur tal-Festival flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-London Sinfonietta, Andrew Burke.

Żewġ kompożizzjonijiet jew tlieta se jintagħżlu biex isir workshop fuqhom ma’ mużiċisti (flimkien mal-konduttur) f’workshop miftuħ mil-London Sinfonietta. Ix-xogħol se jissemma’ b’mod informali fil-pubbliku. Il-Festival u l-London Sinfonietta għandhm id-dritt ma jagħżlu l-ebda xogħol.

Biex tapplika, ibgħat verżjoni PDF tax-xogħol lid-Direttur Artistiku Dr Michelle Castelletti fuqmichelle.castelletti@maltaartsfestival.org sal-31 ta’ Mejju 2017. It-titlu tal-email għandu jkun MIAF2017: Call for Scores.

 

MIAF2017 – IL-PROGRMM

 

29 ta’ Ġunju

·               Ċelebrazzjoni ta’ mużika Maltija miċ-Chamber Orchestra tal-Orkestra Filarmonika ta’ Malta

·               Angela’s Kitchen ta’ Paul Capsis

31 ta’ Ġunju: il-Opening of all live interactive installations – all free

·               Late Interactive - installazzjoni fit-taraġ fid-daħla tal-Belt ta’ Andrew Schembri u Toni Gialanzè

·               Terra Verunt – vjaġġ minn għajnejn tifel migrant

·               Bandli - Malta Association for Contemporary Music - project management, Sergio Costa - technical director, Andrew Schembri - creative coding and music interfacing

·               ARS ELECTRONICA

·               Angela’s Kitchen ta’ Paul Capsis

1 ta’ Lulju

·               Ship of Theseus ta’ Puerto Flamenco

·               Angela’s Kitchen ta’ Paul Capsis

2 ta’ Lulju

·               Ship of Theseus ta’ Puerto Flamenco

3 ta’ Lulju

·               Mugenkyo Taiko Drumming

·               Dance Hybrid

4 ta’ Lulju

·               Kunċert mill-Orkestra Filarmonika ta’ Malta flimkien mal-Orkestra Nazzjonali taż-Żgħażagħ

·               Dance Hybrid

5 ta’ Lulju

·               Kunċert minn Nadia Debono ma’ Ahmed Dickinson Cardenas

·               Dance Hybrid

6 ta’ Lulju

·               Il-Big Band Brothers b’mużika electro-swing ibbażata fuq il-mużika ta’ Val Valente

·               Workshop mil-London Sinfonietta għall-kompożituri li se jwassal għal kunċert informali miftuħ għall-pubbliku

·               Dance Hybrid

7 ta’ Lulju

·               Kunċert mil-London Sinfonietta waqt li jintwera l-film ta’ Jonathan Glazer’s Under the Skin u mużika ta’ Mica Levi

·               Dance Hybrid

8 ta’ Lulju

·               Night party fi Pjazza San Ġorġ, il-Belt - Non-Classical: Gabriel Prokofiev ma’ DJ Mr Switch

·               Dance Hybrid

9 ta’ Lulju

·             MNOZIL Brass

10 ta’ Lulju

·            Metamorfosi

11 ta’ Lulju

·               Metamorfosi

·               Balzunetta Towers

12 ta’ Lulju

·               Re-Imagined: Bruno Heinen jimprovizza x-xogħlijiet mużikali ta’ Kurtag, Stockhausen, Ravel, Debussy and Bach

·               Balzunetta Towers

13 ta’ Lulju

·               Kunċert minn Bacarisse Trio

·               Balzunetta Towers

14 ta’ Lulju

·               Ultima Vez - In Spite of Wishing and Wanting

·               Balzunetta Towers

15 ta’ Lulju

·               Kunċert mill-Orkestra Filarmonika ta’ Malta flimkien ma’ Denis Matsuev

·               Balzunetta Towers

16 ta’ Lulju

·               EXPLORE...THINK...IMAGINE...CREATE! b’kollaborazzjoni ma’ Esplora

·               Balzunetta Towers

Thanks to Mario Abela for this beautiful artwork

BandAdriatica’s Floating Art project – Workshop

The 2017 Maltese Presidency of the Council of the European Union is announcing a workshop with BandAdriatica in collaboration with the Malta World Music Festival.

Sessions are open to Maltese singers/songwriters and musicians who perform within the genre of folk and in the Maltese language, folk bands and band clubs.  BandAdriatica’s research and creative process is based on a local element wherever they work.

Venue: Fortress Builders, Valletta

Dates: Wednesday 17th and Thursday 18th May

Time: 18.30 -21.00

The participants will collaborate with BandAdriatica and will present their material on Saturday 20th May during BandAdriatica’s performance.

Applications open on Tuesday 11th April at 12.00hrs and close on Friday 28th April at 12.00hrs. Places are limited and are subject to evaluation and selection by the artistic director, Renzo Spiteri.

Interested applicants have to send a one-page CV and online links of their works on ruben.balzan@artscouncilmalta.org or deliver their CV and samples of their work by hand in a sealed envelope marked ‘MWMF + BandAdriatica’s Floating Art Workshop’ to Arts Council Malta at 16 Casa Scaglia, Mikiel Anton Vassalli Street, Valletta.

Participants will be informed if they are accepted for the workshop once the evaluation process has been concluded.

BandAdriativaLive04.jpg

The Malta World Music Festival

The Malta World Music Festival

Do you like World Music?  Do you want to experience a vibrant and energetic festival with two evenings of great music by world-class artists?  Make your way to the beautiful Fort St Elmo on the 19th and 20th May for the Malta World Music Festival – a festival that will celebrate the beauty of cultural diversity, the encounter and exchange of people's different traditions and experiences expressed through the powerful medium of music.  Malta is perfectly located for this encounter – at the heart of the Mediterranean sea and at the crossroads of diverse peoples, Maltese culture is a mixture of different influences developed into unique customs.

What is World Music?

World Music is a category of music incorporating different styles from around the world; folk, ethnic, indigenous, neotraditional – music through which cultural traditions meet. World Music also combines Western popular musical styles with non-Western genres often described as folk or ethnic music.  However, World Music is not exclusively traditional folk and may also include pop styles.

The Programme: 19th May

Brodu, an alternative Maltese band formed in 2011 and well-known for their single Iċ-ċimiterju, will open the first night of the festival.  Singing in our native Maltese language, Brodu will bring a local flavour to the festival.  The band will be launching their second album in a few months, and festival goers can expect some new tracks along with popular numbers. Brodu will be joined by various world-class artists, including Tsuumi Sound System – an eight-piece Finnish modern folk music band rooted in Nordic folk traditions and Tiwiza  - a Franco-Algerian group playing a fusion of percussion rhythms, nomad desert blues, powerful arrangements and engaged lyrics.

The Programme: 20th May

The second evening will be opened by The Khoury Project, a trio of brothers playing contemporary music which combines Arabic forms with globalized rhythms. Though faithful to the tradition of classical Arabic music, The Khoury Project have fused it with other genres such as opera, flamenco, Celtic, Indian and jazz. Sona Jobarteh will captivate the audience with her amazing voice.  She is known through her contribution in film scores such as Mandela: Long Walk to Freedom, but is also the first female kora (a 21-stringed African harp) virtuoso, a male-dominated tradition which is usually passed on from father to son.  She has modernised the presentation of kora music, bringing a rhythmic edge to her compositions which are very up to date and fit her remarkable singing. The festival will close with BandAdriatica, a project in which music is created from the encounters and exchange of people and their traditional repertoires, contributing to the continuous development of traditional music and in keeping with the festival's aim of celebrating cultural diversity.

A Word from the Artistic Director

“I would like this festival to be seen as a celebration of cultural diversity and a dynamic platform for the exchange and dialogue of artistic ideas, the result of which is expressed so vibrantly through the powerful medium of music.  I am very excited to be the Artistic Director for the very first edition of the Malta World Music Festival. A fantastic line-up awaits our crowds this May.”

A Word from the Director, Festivals ACM

“Originally a folk festival which has now been streamlined, the Malta World Music Festival embraces award-winning international musicians and local emerging artists in genres that span from traditional to contemporary.  The inclusive nature and elasticity of world music as a musical category may have posed for a festival which did not have a clear identity.  However, this year, it has been given a rather tempting new look.  It is more fresh, trendy and carefully curated.”

 

General Information

Venue: Fort St Elmo, Valletta

Time: 20:00 – 23:15
Early bird tickets (until the 15th April): single tickets - €10; block tickets - €18
Regular tickets: single tickets - €12; block tickets - €20
Tickets can be purchased from the Teatru Manoel box office or online from www.teatrumanoel.com.mt.

Log on to **** for more information about the festival and participating artists.

Brodu: “...a seamless display of styles and emotions.”

Tsuumi Sound System: “In Tsuumi's hands, crossing many musical boundaries is a work of sheer genius.” - Songlines

Soma Jobarteh: “tradition-busting female kora virtuoso”

BandAdriatica: “This is an interesting project that superbly integrates new composition with roots and demonstrates how easily music can cross national and linguistic barriers.” - Folk Roots

The Khoury Project: “Their characteristic restlessness and desire to diversify goes beyond music.” - Songlines