ARTISTIC DIRECTORS FOR 2019–2021

ARTISTIC DIRECTORS FOR 2019–2021

Festivals-Malta-Artistic-Director-2.jpg

CALL FOR SUBMISSIONS

Festivals Malta is looking for creative and innovative professionals to take on the role of Artistic Directors. An Artistic Director has the overall responsibility for the artistic management of the festival s/he is assigned to and for the development and implementation of its artistic output. The Artistic Directors will collaborate closely with the Festival Managers and will report to the Festivals Malta Director. The chosen Artistic Directors need to provide artistic direction for a period of three years (2019-2021) for the following festivals:

May - World Music Festival

June - Għanafest - Malta Mediterranean Folk Music Festival

July - Malta International Arts Festival

July - Malta Jazz Festival

October - Notte Bianca

November - The Three Palaces Festival

 

Role Summary

The Artistic Director shall:

-        Devise, plan and supervise the execution of the festival and related activities in the name of Festivals Malta;

-        Coordinate with performers and artists so as to attain the best possible productions and do his/her utmost to attract considerable audiences in pursuit of strategies designed for audience development;

-        Research, workshop, design and engage local and international material and talent following best practices policies and cutting edge creative initiatives towards the staging of an event of international standards;

-        Choose the artistic content for the festival that will include a wide spectrum of performance genres, the hiring and commissioning of companies;

-        Attending and supervising each scheduled performance of the production;

-        Contributing creatively and artistically in the designing and production of the event;

-        Be required to publicly speak about the festival;

-        Devote whatever time may be necessary for the success of the festival;

-        Be in Malta at least 3 weeks before and during the duration of the festival;

-        Report to the Director Festivals Malta.

 

Selection Criteria:

Applicants must be able to provide an overall artistic vision and develop festivals to fulfil its mission and vision whilst striving for quality and excellence. Applicants should have a proven track record of their work, be purposeful and motivated, and must possess excellent communication skills. S/he will be required to make use of his/her existing resources and networks to attract local and international interest in the festival.

 

SKILLS AND EXPERIENCE REQUIRED

The Candidates must have a proven track record in the following:

- Budgeting skills.

- Networking with international artists and artistic management companies

- Strong communications skills

- Strong organisational skills 

- Experience working in high profile cultural events. 

-  Idea generation and delivery of projects from conception to completion

 - Experience in managing multiple projects

-  Experience in event management.

- Knowledge of the local area and cultural sector.

Preference will be given to professionals with broad experience in the field of the arts, particularly those who have participated in events of international prestige and who are ready to continue developing our festivals according to the related strategic plans. Accountability and knowledge of working with public funds will be considered an asset.

Interested individuals should send a detailed portfolio highlighting their artistic track record, together with a letter expressing their motivation and desire to be an Artistic Director, the strengths they would bring to the position and the goals they would like to achieve if they are chosen to perform the duties of Artistic Director for a specific festival.

All applicants must be registered with the VAT Department.

Submissions will be received during office hours at Festivals Malta premises by not later than noon, Friday 30th March 2018 and are to be addressed to:

Director Festivals Malta

Festivals Malta, 16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta VLT1311

Any questions about the call should be sent to info.fm@festivalsmalta.org by Friday 23rd March 2018.

Acknowledgements to all applicants will be sent by Friday 6th April 2018, and eligible candidates will be interviewed in April 2018.

DIRETTURI ARTISTIĊI GĦALL-2019-2021

DIRETTURI ARTISTIĊI GĦALL-2019-2021

Festivals-Malta-Artistic-Director-2.jpg

SEJĦA GĦAL SOTTOMISSJONIJIET

Festivals Malta qed tfittex professjonisti kreattivi u innovattivi biex jieħdu r-rwol ta’ Diretturi Artistiċi. Id-Diretturi Artistiċi għandhom ir-responsabbiltà sħiħa tal-maniġment artistiku tal-festival li jkunu assenjati fuqu kif ukoll tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni tax-xogħol artistiku li jittella’ fih. Id-Diretturi Artistiċi jridu jikkollaboraw mill-viċin mal-Maniġers tal-Festivals u jirrapportaw lura lid-Direttur ta’ Festivals Malta. Id-Diretturi Artistiċi magħżula jeħtieġ li jipprovdu direzzjoni artistika għal perjodu ta’ tliet snin (2019-2021) għall-festivals li ġejjin:  

Mejju - World Music Festival

Ġunju - Għanafest - Il-Festival tal-Mużika Folk Mediterranja f’Malta

Lulju - Malta International Arts Festival

Lulju - Malta Jazz Festival

Ottubru - Notte Bianca

Novembru - The Three Palaces

 

Dwar l-irwol

 Id-Diretturi Artistiċi għandhom:

-        Ifasslu, jippjanaw u jissorveljaw l-eżekuzzjoni tal-festival u l-attivitajiet marbuta miegħu f’isem Festivals Malta;

-        Jikkordinaw mal-performers u l-artisti biex jiksbu l-aqwa produzzjonijiet possibbli u jagħmlu l-almu tagħhom biex jattiraw udjenzi konsiderevoli grazzi għal strateġiji mfassla biex jiżviluppaw l-udjenza;

-        Jagħmlu riċerka, imexxu gruppi ta’ diskussjoni, jiddisinjaw u jingaġġaw materjal u talent lokali u internazzjonali billi jimxu ma’ politki tal-aqwa prattiċi u inizjattivi kreattivi avvanzati fl-organizzazzjoni ta’ avvenimenti fuq livelli internazzjonali;

-        Jagħżlu l-kontenut artistiku għall-festival li jinkludi firxa wisgħa ta’ ġeneri performattivi kif ukoll itellgħu xogħol lest ta’ kumpanijiet jew jikkummissjonawhom biex jagħmlu xogħol ġdid;

-        Jattendu u jissorveljaw kull spettaklu skedat tal-produzzjoni;

-        Jikkontribwixxu b’mod kreattiv u artistiku fit-tfassil u l-produzzjoni tal-avveniment;

-        Jintalbu jitkellmu fil-pubbliku dwar il-festival;

-        Jiddedikaw kemm hemm bżonn ħin biex il-festival ikun ta’ suċċess;

-        Ikunu Malta mill-inqas 3 ġimgħat qabel u waqt li jkun qed jittella’ l-festival;

-        Jirrappurtaw lura lid-Direttur ta’ Festivals Malta

 

Kriterji tal-Għażla:

L-applikanti jridu jkunu kapaċi jipprovdu viżjoni artistika ġenerali u kif se jiżviluppaw il-festivals billi jilħqu l-missjoni u l-viżjoni attwali ta’ Festivals Malta waqt li jaħdmu għall-kwalità u l-eċċellenza. L-applikanti jrid ikollhom esperjenza dokumentata tax-xogħol tagħhom, kapaċi jilħqu l-miri tagħhom u jkunu motivati u jkollhom ħiliet komunikattivi eċċellenti. Ikunu meħtieġa jagħmlu użu mir-riżorsi u n-networks eżistenti tagħhom biex jiġbdu l-interess lokali u internazzjonali lejn il-festival.

 

ĦILIET U ESPERJENZA MEĦTIEĠA

Il-kandidati jrid ikollhom esperjenza f’li ġej:

-        Ħiliet fl-ibbaġitjar

-        Networking ma’ artisti u kumpaniji ta’ maniġment artistiku internazzjonali

-        Ħiliet komunikattivi b’saħħithom

-        Ħiliet organizzativi b’saħħithom

-        Esperjenza ta’ ħidma f’avvenimenti ta’ profil kulturali għoli

-        Kapaċi joħorġu b’ideat u jfasslu proġetti mill-ħsieb sal-eżekuzzjoni

-        Esperjenza fl-immaniġġjar ta’ bosta progetti f’daqqa

-        Esperjenza fl-immaniġġjar tal-avvenimenti

-        Għarfien tas-settur kulturali u l-ħajja Maltija

Tingħata preferenza lil professjonisti b’esperjenza wiesgħa fil-qasam tal-arti, b’mod partikolari dawk li pparteċipaw f’avvenimenti ta’ prestiġju internazzjonali u li huma lesti li jkomplu jiżviluppaw il-festivals tagħna skont il-pjanijiet strateġiċi relatati. Ir-responsabbiltà u l-għarfien dwar il-ħidma mal-fondi pubbliċi jitqiesu bħala assi.

Dawk interessati għandhom jibagħtu portafoll dettaljat li jenfasizza r-rekord artistiku tagħhom, flimkien ma’ ittra li tesprimi l-motivazzjoni u x-xewqa tagħhom li jkunu Direttur Artistiku, x’ħiliet se jġibu magħhom, u l-għanijiet li jixtiequ jiksbu jekk jintgħażlu biex jaqdu d-dmirijiet ta’ Direttur Artistiku għal festival partikulari.

L-applikanti kollha għandhom ikunu reġistrati mad-Dipartiment tal-VAT.

Is-sottomissjonijiet jintlaqgħu waqt il-ħinijiet tal-uffiċċju fil-bini ta’ Festivals Malta mhux aktar tard minn nofsinhar, il-Ġimgħa 30 ta’ Marzu 2018 u għandhom jiġu indirizzati hekk:

Direttur tal-Festivals Malta, Festivals Malta, 16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta VLT1311

Kwalunkwe mistoqsija dwar is-sejħa għandha tintbagħat lil info.fm@festivalsmalta.org sal-Ġimgħa 23 ta’ ta’ Marzu 2018.

 

Jazz Festival launches early bird tickets, free concerts, masterclasses

Jazz Festival launches early bird tickets, free concerts, masterclasses

The early bird tickets for the Malta Jazz Festival are now on sale, Festivals Malta has announced. This year’s edition, which runs from 16 to 21 July will be a special one, with iconic performers as well as an attractive world jazz element, seeing as Valletta is European Capital of Culture (ECoC). Following from last year’s success, the festival will also feature free lunchtime concerts as well as masterclasses.

The festival, which runs from 16 to 21 July, boasts three of the biggest names in jazz today, namely Chick Corea, Christian McBride and Karim Ziad. Held over six days in various venues across Valletta’s historical setting, the festival promises to be one of the highlights of the summer festivals, presenting an eclectic range of styles which make up the contemporary jazz scene.

The festival will open with three free events on 16 July: a concert featuring Vinny Vella on piano, singer Andreana Debattista, Anthony Saliba on bass and Joe Micallef on drums will usher in the 2018 edition of the festival, just outside the Parliament Building. The festival will be officially launched at the Phoenicia Hotel, Floriana, the festival’s main partner, at 8:30 p.m. on the same day with a concert by the Stjepko Gut quintet and Jazz Island, a photographic exhibition by Joe Smith, the latter which will be open till 21 July.

The all-embracing line-up of the festival stretches further boundaries this year with Karim Ziad, who will bring his unique blend of jazz, gnaoua and other North African rhythms to Malta. The Brazilian legend Joâo Bosco, which The New York Times described as “one of Brazil’s most fabled guitarists, singers and composers” will be back in Malta to close this year’s special edition of the festival. 

Speaking about the festival, artistic director Sandro Zerafa said: “The Malta Jazz Festival has become an institution. During these few days the most beautiful sounds on earth converge in a celebration of one of the most important, yet misunderstood art forms of the past century. Jazz is constantly reinventing itself, jazz is tradition, jazz is young and old, jazz is full of contradictions, but jazz is not dead. Every July we are delighted to stage this event, honouring this eminently humane art form.”

Zerafa proudly highlighted some of the special ECoC features: “In Malta, jazz is synonymous with Valletta, and I am privileged to orchestrate a special line-up for the 2018 ECoC title. It will be one of this year’s highlights and Chick Corea’s presence is particularly significant as it reminds us of when it all started, back in Ta’ Liesse in 1991, when the foundations of Malta’s oldest running festival were laid.”

Festivals Director Annabelle Stivala underlined the uniqueness of the festival: “The Malta Jazz Festival is the only event of its calibre that promotes and celebrates jazz locally. The week-long event features international performers and virtuosos in a unique setting. On-stage collaborations, masterclasses and workshops are some of the attractions to expect.”

The acts on Friday, 20 July will feature Christian McBride’s New Jawn, a killer tight and soulful unit. Powered by a relentless energy and a boundless love of swing, five-time Grammy winner Christian McBride’s path has seen a continuous positive arc since his arrival on the scene. With a career now blazing into its third decade, the Philadelphia native has become one of the most requested, most recorded, and most respected figures in the music world today. Also performing on the same day is the newly formed BOKANTÉ ensemble. Meaning ‘ensemble’ in Creole, BOKANTÉ is Snarky Puppy founder and GroundUP Music creator Michael League’s experiment. Eight musicians from four continents come together to create a diverse ensemble rich in groove, melody, and soul.

The American jazz, and jazz fusion pianist, keyboardist and composer Chick Corea will be reunited with longtime brothers-in-music John Patitucci and Dave Weckl as the Chick Corea Trio on Saturday, 21 July. Expect Chick’s signature boundless energy on piano and brilliant songwriting, John’s unparalleled mastery on the bass, and Dave’s unmistakable brilliance on drums.

The Malta Jazz Festival is grateful to its main partner, The Phoenicia Hotel. It is organised by Festivals Malta within the Ministry for Justice, Culture and Local Government, with the support of Valletta 2018, the Malta Tourism Authority, Mapfre MSV Life, Farsons and Offbeat Music Bar.

Early bird tickets

The early bird ticket prices for the events at Ta’ Liesse on 20 and 21 July are as follows: one-day ticket €15 (standard price €20); one-day gold ticket €25 (standard price: €30); Block early-bird tickets covering both 20 and 21 July are as follows: €30 (standard price: €35); gold tickets: €40 (standard price

: €50). Concession tickets are as follows: Student and over 60 tickets are always €15 per day; and €30 for a block ticket (two days). Children under 12 always enter for free. All other events are free.

Full programme

 

 

 

 

 

 

 

 

MMonday, 16 July

12:30, Outside Parliament Building

Vinny Vella – piano; Andreana Debattista – vocals; Anthony Saliba – bass; Joe Micallef – drums
20:30, Phoenicia Hotel, Floriana

Malta Jazz Festival launch feat. Stjepko Gut quintet feat. Hugo Lippi, Olivier Zanot, Philippe Aerts, Philippe Soirat

Photographic exhibition launch: Jazz Island by Joe Smith, runs till 21 July


Tuesday 17, July

12:30, Outside Parliament Building, Free

Mariele Zammit ‘The Lieder Project’ – Mariele Zammit – vocals; Joe Debono – piano; Joseph Camilleri – drums

20:30, Palazzo de la Salle, Valletta, Free
A Tribute to Clark Terry – Stjepko Gut quintet feat. Hugo Lippi, Olivier Zanot, Philippe Aerts, Philippe Soirat


Wednesday, 18 July

12:30, Outside Parliament Building

Anthony Camilleri Trio
21:00, Offbeat Music Bar, Valletta, Free

The annual Malta Jazz festival jam session feat. Stjepko Gut, Hugo Lippi, Olivier Zanot, Philippe Aerts and Philippe Soirat
21:00, The Storeroom, Ta’ Xbiex, Free
The Ranch


Thursday, 19 July 

12:30, Outside Parliament Building

Warren Galea Trio

20:00, Valletta Centre, Free (MAIN EVENTS)
Yotam Silberstein Quartet (City Gate)
A Tribute to Count Basie – The MCO Big Band plays Kansas City Suite
(Pjazza Teatru Rjal)
Karim Ziad ‘Ifrikya’ (in front of Law Courts)


Friday, 20 July 

12:30, Outside Parliament Building 

Jes Psaila Project

20:00, Ta’ Liesse (MAIN EVENTS)
The Blue Tangerine
Christian McBride's New Jawn
Bokanté


Saturday 21 July

12:30, Outside Parliament Building 

The Malta School of Music Jazz Ensemble
20:00, Ta’ Liesse (MAIN EVENTS)
Chick Corea Trio
João Bosco

Masterclasses

The Malta Jazz Festival presents its annual masterclass series featuring some great musicians from the international jazz scene. Participation is free but the number of participants is limited. Priority will be given to practising musicians. The sessions are one and a half hours long. Please send an e-mail to ruben.balzan@festivalsmalta.org indicating masterclass, level and phone number. Applications are open on 14 May. Applications before this date won’t be considered. The masterclasses will be held at the Offbeat Music Bar at 106 Merchant’s Street, Valletta. 

 

Monday 16 July, 5 p.m.

Hugo Lippi – guitar  


Tuesday 17 July, 5 p.m.

Philippe Soirat – drums, Philippe Aerts – bass


Wednesday 18 July, 5 p.m.

Yotam Silberstein – guitar  


Thursday 19 July, 5 p.m.

Olivier Zanot – saxophone  


Friday 20 July, 5 p.m.

Stjepko Gut – trumpet


Saturday 21 July, 11 a.m.

Vincent Jacqz – ear training

 

For more information, visit www.maltajazzfestival.org.

 

Il-Jazz Festival iħabbar l-ewwel biljetti bi prezz imraħħas, kunċerti bla ħlas u masterclasses

Il-Jazz Festival iħabbar l-ewwel biljetti bi prezz imraħħas, kunċerti bla ħlas u masterclasses

L-ewwel biljetti bi prezz imraħħas għall-Jazz Festival issa jinsabu għall-bejgħ. Dan tħabbar minn Festivals Malta. L-edizzjoni speċjali ta’ din is-sena se jkollha artisti kbar kif ukoll element attraenti ta’ jazz dinji, fl-okkażjoni li l-belt Valletta hi l-Kapitali Ewropea tal-Kultura (ECoC). Wara s-suċċess tas-sena li għaddiet, il-festival se jerġa’ jtella’ bla ħlas il-kunċerti ta’ nofsinhar kif ukoll il-masterclasses.

Il-Jazz Festival, li jiftaħ fis-16 ta’ Lulju u jintemm fil-21 ta’ Lulju, hu kburi li għandu tlieta mill-akbar ismijiet fil-jazz tal-lum: Chick Corea, Christian McBride u Karim Ziad. Il-festival se jinżamm f’bosta postijiet madwar iċ-ċentru storiku tal-Belt fuq sitt ijiem u żgur se jkun wieħed mill-aqwa festivals għas-sajf li ġej, grazzi għat-taħlita ta’ stili ta’ jazz kontemporanju li se joffri.

Il-festival jiftaħ bi tliet avvenimenti li se jkunu b’xejn fis-16 ta’ Lulju: kunċert minn Vinny Vella fuq il-pjanu, il-kantanta Andreana Debattista, Anthony Saliba (baxx) u Joe Micallef (tnabar) quddiem il-bini tal-Parlament. Il-ftuħ uffiċjali tal-festival se jsir fit-8:30pm fl-istess ġurnata b’kunċert minn Stjepko Gut Quintet u l-wirja fotografika Jazz Island ta’ Joe Smith, fil-Phoenicia Hotel fil-Furjana, li hu s-sieħeb ewlieni tal-festival. Il-wirja tibqa’ miftuħa sal-21 ta’ Lulju.

Din is-sena l-festival ikompli jwessa’ l-fruntieri tiegħu permezz tas-sehem ta’ Karim Ziad, li se joffri taħlita ta’ jazz, gnaoua u ritmi oħra mill-Afrika ta’ Fuq kif ukoll tal-leġġenda Brażiljana Joâo Bosco, li skont The New York Times hu “wieħed mill-aqwa kitarristi, kantanti u kompożituri fil-Brażil”, u se jerġa’ jżur il-gżira għall-edizzjoni speċjali tal-festival ta’ din is-sena.

Dwar il-festival, id-direttur artistiku Sandro Zerafa qal: “Il-Malta Jazz Festival sar istituzzjoni. Matul dawn il-ftit jiem l-isbaħ ħsejjes fuq id-dinja jiltaqgħu f’ċelebrazzjoni ta’ waħda mill-iktar forom ta’ arti importanti tas-seklu passat, li fl-istess waqt hi l-inqas waħda li tinftiehem. Il-jazz mimli kontradizzjonijiet - il-ħin kollu jiġġedded imma fl-istess ħin hu tradizzjoni. Li hemm żgur hu li mhuwiex mejjet. Kull meta jiġi Lulju hu gost tagħna li ntellgħu avveniment li bih nonoraw din il-forma ta’ arti umana magħrufa u rispettata.”

Zerafa semma’ wħud mill-iktar artisti importanti li se jieħdu sehem f’din l-edizzjoni speċjali: “F’Malta l-jazz hu sinonimu mal-Belt u nħossni privileġġat li qed noħloq dan il-programm speċjali fis-sena li Malta qed iġġorr it-titlu tal-Kapitali Ewropea. Il-preżenza ta’ Chick Corea hi partikularment importanti minħabba li tfakkarna minn fejn bdejna, lura fl-1991 f’Ta’ Liesse, fejn tpoġġew il-pedamenti tal-iktar festival Malti li ilu għaddej.”

Id-Direttur tal-Festivals Annabelle Stivala enfasizzat kemm hu uniku dan il-festival: “Il-Malta Jazz Festival hu l-uniku avveniment tal-kalibru tiegħu li jippromwovi u jiċċelebra l-jazz lokalment. Dan l-avveniment ta’ ġimgħa jservi ta’ vetrina f’post uniku għal artisti internazzjonali inkluż dawk ta’ kalibru għoli. Fost l-attrazzjonijiet li wieħed għandu jistenna hemm il-kollaborazzjonijiet li jseħħu fuq il-palk, il-masterclasses kif ukoll il-workshops.”

Il-programm tal-Ġimgħa 20 ta’ Lulju jinkludi l-grupp New Jawn ta’ Christian McBride. Il-karriera ta’ McBride hi mmexxija minn enerġija bla waqfien u l-imħabba profonda għas-swing. L-artist, li ġej minn Philadelphia u hu rebbieħ tal-premju Grammy għal ħames darbiet, ilu għaddej bla waqfien għal dawn l-aħħar 30 sena. Hu wieħed mill-iktar artisti mfittxija u li ġew rekordjati fid-dinja tal-mużika tal-lum. Dakinhar se jdoqqu wkoll BOKANTÉ, grupp li għaqqad dan l-aħħar Michael League, il-fundatur ta’ Snarky Puppy. Il-kelma ‘bokanté’ tfisser ensemble bil-Kreol. Il-grupp magħmul minn tmien mużiċisti minn erba’ kontinenti differenti li ngħaqdu flimkien f’esperiment biex joħolqu grupp mużikali divers li hu rikk fil-groove, melodija u soul.

Il-kompożitur u mużiċist tal-jazz imħallat Amerikan Chick Corea se jerġa’ jingħaqad mal-ħbieb antiki tiegħu John Patitucci u Dave Weckl, u se jdoqqu bħala ċ-Chick Corea Trio nhar is-Sibt 21 ta’ Lulju. Dakinhar wieħed għandu jistenna l-enerġija inkredibbli ta’ Corea fuq il-pjanu kif ukoll jisma’ l-kitba tal-mużika brillanti tiegħu flimkien mal-artistrija fuq il-baxx ta’ Patitucci u l-brillantezza fuq it-tnabar ta’ Weckl.

Il-Malta Jazz Festival hu grat għall-appoġġ kontinwu li jsib mil-lukanda Phoenicia. Il-festival hu mtella’ minn Festivals Malta, li taqa’ taħt il-Ministeru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, bl-appoġġ ta’ Valletta 2018, l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, Mapfre MSV Life, Farsons u Offbeat Music Bar.

L-ewwel biljetti bi prezz imraħħas

L-ewwel biljetti bi prezz imraħħas għall-avvenimenti f’Ta’ Liesse nhar l-20 u l-21 ta’ Lulju huma dawn:

·       biljett ta’ ġurnata bilwieqfa €15 (prezz nomali €20)

·       biljett ta’ ġurnata bilqiegħda €25 (prezz normali €30)

·       biljett ta’ jumejn bilwieqfa €30 (prezz normali €35)

·       biljett ta’ ta’ jumejn bilqiegħda €40 (prezz normali €50)

Il-biljetti għall-istudenti u dawk li għandhom iktar minn 60 sena dejjem jiswew €15 għal ġurnata waħda u €30 ta’ jumejn. Tfal taħt it-12-il sena jidħlu b’xejn. L-attivitajiet l-oħra kollha huma b’xejn.

Il-programm

 

It-Tnejn 16 ta’ Lulju

12:30pm Quddiem il-Parlament, bla ħlas

Vinny Vella – pjanu; Andreana Debattista – vuċi; Anthony Saliba – baxx; Joe Micallef – tnabar
8:30pm Il-lukanda Phoenicia, il-Furjana

Ftuħ uffiċjali tal-Malta Jazz Festival permezz tal-wirja  fotografika: Jazz Island ta’ Joe Smith  u kunċert minn  Stjepko Gut Quintet li jinkludi lil Hugo Lippi, Olivier Zanot, Philippe Aerts u Philippe Soirat.


It-Tlieta 17 ta’ Lulju

12:30pm Quddiem il-Parlament, bla ħlas

Mariele Zammit ‘The Lieder Project’ – Mariele Zammit – vuċi; Joe Debono – pjanu; Joseph Camilleri – tnabar

8:30pm Palazzo de la Salle, il-Belt, bla ħlas
Tribut lil Clark Terry minn Stjepko Gut Quintet


L-Erbgħa 18 ta’ Lulju

12:30pm Quddiem il-Parlament, bla ħlas

Anthony Camilleri Trio
9pm, Offbeat Music Bar, il-Belt, bla ħlas

Il-jam session annwali tal-festival minn Stjepko Gut, Hugo Lippi, Olivier Zanot, Philippe Aerts u Philippe Soirat

9pm, The Storeroom, Ta’ Xbiex, bla ħlas
The Ranch  


Il-Ħamis 19 ta’ Lulju 

12:30pm Quddiem il-Parlament, bla ħlas

Warren Galea Trio

8pm, fiċ-Ċentru tal-Belt , bla ħlas (ATTIVITAJIET EWLENIN)
Yotam Silberstein Quartet (id-daħla tal-Belt)

Tribut lil Count Basie minn The MCO Big Band li se ddoqq Kansas City Suite (Pjazza Teatru Rjal)

Karim Ziad ‘Ifrikya’ (Quddiem il-Qorti)


Il-Ġimgħa 20 ta’ Lulju

12:30pm Quddiem il-Parlament, bla ħlas

Jes Psaila Project

8pm, Ta’ Liesse (ATTIVITÀ EWLENIJA)
The Blue Tangerine
New Jawn
ta’ Christian McBride
Bokanté


Is-Sibt 21 ta’ Lulju

12:30pm Quddiem il-Parlament, bla ħlas

The Malta School of Music Jazz Ensemble
8pm, Ta’ Liesse (ATTIVITÀ EWLENIJA)
Chick Corea Trio
João Bosco

Masterclasses

Il-Malta Jazz Festival jippreżenta s-serje ta’ masterclasses annwali mmexxija minn uħud mill-aqwa mużiċisti fl-isfera internazzjonali tal-jazz. Il-parteċipazzjoni hi bla ħlas imma n-numru ta’ parteċipanti hu limitat. Prijorità tingħata lil dawk li ġa jipprattikaw il-mużika. Is-sessjonijiet għandhom tul ta’ siegħa u nofs. Kull min hu interessat jibgħat email lil ruben.balzan@festivalsmalta.org u fiha jindika liem masterclass jixtieq jattendi, x’livell ta’ mużika għandu kif ukoll numru fejn jista’ jiġi kkuntattjat. L-applikazzjonijiet jiftħu fl-14 ta’ Mejju. Dawk li jintbagħtu qabel ma jitqisux. Il-masterclasses kollha se jsiru fl-OFFBEAT Music Bar, 106, Triq il-Merkanti, il-Belt Valletta. 

 

It-Tnejn 16 ta’ Lulju, 5pm

Hugo Lippi – kitarra  


It-Tlieta 17 ta’ Lulju, 5pm

Philippe Soirat – tnabar, Philippe Aerts – baxx


L-Erbgħa 18 ta’ Lulju, 5pm

Yotam Silberstein – kitarra


 Il-Ħamis 19 ta’ Lulju, 5pm

Olivier Zanot – sassofonu


Il-Ġimgħa 20 ta’ Lulju, 5pm

Stjepko Gut – trumbetta


Saturday 21 ta’ Lulju, 11am

Vincent Jacqz – taħriġ tal-widna (ear training)

 

Għal iktar tagħrif żur www.maltajazzfestival.org.

MALTA WORLD MUSIC FESTIVAL 2018

MALTA WORLD MUSIC FESTIVAL 2018

The second edition of the Malta World Music Festival will be making a jubilant return on the 18th and 19th of May at Fort St. Elmo in Valletta. Over the two nights, six international acts hailing from all over the globe will be showcasing the diversity, breadth and vivacity that the modern world music scene has to offer. From contemporary interpretations of archaic musical forms to purer expressions of folk traditions, the line-up has something to offer music enthusiasts of all kinds.   

“I am very pleased to have managed to put together such a fantastic line-up for the second edition of the Malta World Music Festival,” enthused Artistic Director Renzo Spiteri. “Since its maiden edition last year, I wanted to ensure this festival represents acts of the highest calibre in order for the festival to reach new heights. This will surely be a festival like no other.”

Annabelle Stivala, director of Festivals Malta, discussed the progression of the festival from its original folk music focus to being a more all-encompassing celebration of world music forms with wider appeal. She explained, “Originally a folk festival which has now been streamlined, the World Music Festival embraces award winning international musicians and local emerging artists in genres that span from traditional to contemporary. As from last year, this socially engaging festival has been given a rather tempting new look. It is more fresh, trendy and carefully curated, promising the finest collection of world music Malta has ever staged.

Among this year’s highlights include Grammy-nominated collective Afro Celt Sound System who will be headlining Friday night’s concert. Formed by Simon Emmerson back in 1996, Afro Celt Sound System are a European and African based collective who’ve been a ground-breaking force in music ever since the beginning. With sales now topping one and a half million albums and two Grammy nominations to date, Afro Celt Sound System has been at the forefront of bringing worldbeat to the masses having performed at concerts and festivals all over the world.

Cushion, who will be flying the flag for Malta, will kick off the festival on Friday night. This local Indian fusion outfit draws heavily from the Indian tradition, with dominant sitar licks and eastern vocalisations, all backed with keyboard ambience and pulsating bass and drum patterns. Their live performances often include professional dance choreography, fire juggling and buugeng acts.

Friday night’s line-up is completed by Refugees for Refugees, a band of ten musicians under the leadership of the Belgian oud player Tristan Driessens who are actual refugees originating from Syria, Iraq, Afghanistan, Pakistan and Tibet. The band’s sound builds bridges between the musical heritage of their respective homelands.

Chart-topping Spanish artist Ana Alcaide will open Saturday night’s festivities. Ana has played a pioneering role in the introduction and popularisation of the nyckelharpa in Spain. Rooted in ancient traditions yet resolutely modern, her compositions deftly blend musical styles from different cultures.

Alcaide will be followed by TRAD.ATTACK!, a trio of musicians who play their own interpretation of Estonian folk, which fuses rock, folk and bagpipe music. TRAD.ATTACK draws inspiration from archive recordings of the great Estonian folk singers and instrumentalists who created and performed music for work, leisure and festivities in olden times.

The festival will draw to a close with a set from Electrik GEM! Guitarist Grégory Dargent and his motley band of instrumentalists - which includes oud, gadulka and tarhu players - merge sounds from the Balkans, the Middle East and the Orient as an attempt to musically transcribe the modern multifaceted Mediterranean metropolis.

The 2018 edition of the Malta World Music Festival promises to take festivalgoers on an expansive musical journey across time, cultures and place.

Please visit www.maltaworldmusicfestival.org for more information.

The Malta World Music Festival is organised by Festivals Malta within the Ministry for Justice, Culture and Local Government, with the support of Valletta 2018, Mapfre MSV Life and Farsons.

MALTA WORLD MUSIC FESTIVAL 2018

MALTA WORLD MUSIC FESTIVAL 2018

t-tieni edizzjoni tal-Malta World Music Festival se jkun qed jagħmel ir-ritorn trijonfanti tiegħu fit-18 u d-19 ta’ Mejju fil-Forti Sant Iermu ġewwa l-Belt Valletta. Fuq medda ta’ żewġt iljieli, sitt atti internazzjonali minn madwar id-dinja kollha se jkunu qed jesebixxu d-diversità, il-kobor, u l-vivaċità li x-xena mużikali moderna għandha x’toffri. Minn interpretazzjonijiet kontemporanji ta’ forom mużikali antiki għal espressjonijiet iżjed puri ta’ tradizzjonijiet folkloristiċi, l-iskeda għandha x’toffri lil entużjasti tal-mużika ta’ kull tip.

“Ninsab tassew kuntent li rnexxieli ngħaqqad flimkien skeda daqshekk fantastika għat-tieni edizzjoni tal-Festival Malti ta’ Muzika Dinjija,” qal b’entużjażmu d-Direttur Artistiku, Renzo Spiteri. “Mill-ewwel edizzjoni s-sena l-oħra, xtaqt niżgura li l-festival jirrappreżenta atti tal-għola kalibru sabiex il-festival jilħaq quċċati ġodda. Dan żgur li se jkun festival bħall-ebda festival ieħor.”

Annabelle Stivala, direttur ta’ Festivals Malta, iddiskutiet il-progressjoni tal-festival mill-emfażi oriġinali tiegħu fuq mużika folkloristika, għal wieħed li huwa ċelebrazzjoni li tkopri kull forma ta’ mużika dinjija ma’ attrazzjoni usa’. Hija spjegat, “Oriġinarjament festival folkloristiku li issa ġie mtejjeb, il-Festival ta’ Mużika Dinjija jħaddan mużiċisti internazzjonali rebbieħa ta’ premjijiet u artisti lokali emerġenti f’ġeneri li jvarjaw minn tradizzjonali għal kontemporanji. Mis-sena l-oħra, dan il-festival li jiġbed l-attenzjoni soċjali ġie mogħti xejra ġdida pjuttost li tħajjar. Hija waħda iżjed friska, li żżomm mal-moda, u kkurata bir-reqqa, li twiegħed l-aqwa kollezzjoni ta’ mużika dinjija li Malta qatt tellgħet.”

B-mod eżuberanti tiegħu, il-festival jirrifletti xi wħud mill-valuri intrinsiċi tal-mandat kurrenti ta’ Malta bħala l-Kapitali Ewropea tal-Kultura. Jason Micallef, iċ-Chairman tal-V18, qal, “Il-Fundazzjoni Valletta 2018 hija kburija li qed tappoġġja dan il-festival, speċjalment minħabba l-emfażi tiegħu  fuq id-dimensjoni internazzjonali fejn tidħol id-diversità fil-mużika.”

Fost l-artisti ta’ din is-sena jispikka l-kollettiv li ġie nnominat għal Grammy, Afro Celt Sound System, li se jkun l-att prinċipali matul il-kunċert tal-Ġimgħa. Maħluq minn Simon Emmerson lura fl-1996, Afro Celt Sound System huwa kollettiv b’bażi Ewropea u Afrikana li kien ta’ forza kompletament ġdida fil-mużika sa mill-bidu nett. Bil-bejgħ issa jilħaq iżjed minn miljun u nofs album u żewġ nominazzjonijiet għal Grammy s’issa, Afro Celt Sound System kienu fuq quddiem nett fit-twassil tal-worldbeat lill-massa, hekk kif ħadu sehem f’kunċerti u festivals madwar id-dinja kollha.

Cushion, li se jkunu rappreżentanti ta’ Malta, se jagħtu bidu għall-festival il-Ġimgħa filgħaxija. Dan il-grupp lokali ta’ fużjoni Indjana huwa ispirat bil-kbir mit-tradizzjoni Indjana, b’dominanza għal licks fuq is-sitar u vokalizzazzjonijiet tal-Lvant, b’kollox segwit minn atmosfera ta’ keyboard u disinnji ta’ taħbit tal-bass u t-tambur. Il-preżentazzjonijiet live tagħhom spiss jinkludu korjografija ta’ żfin professjonali, juggling bin-nar, u atti tal-buugeng.

L-iskeda tal-lejl tal-Ġimgħa hija kompluta b’Refugees for Refugees, grupp mużikali ta’ għaxar mużiċisti taħt it-tmexxija tad-daqqaq tal-oud Belġjan, Tristan Driessens, li huma verament refuġjati ġejjin mis-Sirja, l-Iraq, l-Afganistan, il-Pakistan, u t-Tibet. Il-ħoss tal-grupp mużikali jibni pontijiet bejn il-patrimonju mużikali ta’ kull waħda minn artijiet twelidhom rispettivament.

L-artista Spanjola fil-quċċata tal-klassifiċi, Ana Alcaide, se tagħti bidu għall-festivitajiet tas-Sibt filgħaxija. Ana kellha rwol pijunier fl-introduzzjoni u l-popolarizzazzjoni tan-nyckelharpa fi Spanja. B’għeruq fi tradizzjonijiet antiki imma reżolutament moderni, il-kompożizzjonijiet tagħha jħalltu b’mod ħafif stili mużikali minn kulturi differenti.

Alcaide se tkun segwita minn TRAD.ATTACK!, triju ta’ mużiċisti li jdoqqu l-interpretazzjoni tagħhom ta’ mużika folkloristika Estonjana, li twaħħad ir-rock, il-mużika folkloristika, u l-mużika taż-żaqq. TRAD.ATTACK huma ispirati minn rekords mill-arkivji ta’ kantanti u strumentalisti Estonjani kbar, li kkrejaw u esebixxew mużika għal xogħol, pjaċir, u festivitajiet fi żminijiet tal-imgħoddi.

Il-festival jasal fi tmiem b’att minn Electrik GEM! Il-gitarrist, Grégory Dargent, u l-grupp imżewwaq ta’ strumentalisti tiegħu – li jinkludi mużiċisti tal-oud, gadulka, u tarhu – jinkorporaw ħsejjes mill-Balkani, il-Lvant Nofsani, u l-Orjent, f’attentat biex jittraskrivu b’mod mużikali l-metropoli moderna u multidimensjonali Mediterranja.

L-edizzjoni tal-2018 Malta World Music Festival jwiegħed li jieħu lil dawk in attendenza fuq vjaġġ mużikali espansiv tul iż-żmien, kulturi, u spazju.

Malta World Music Festival huwa organizzat minn Festivals Malta fi ħdan il-Ministeru għal Ġustizzja, Kultura u l-Gvern Lokali, bl-appoġġ ta’ Valletta 2018, Mapfre MSV Life, u Farsons.

Plan your Summer with Festivals Malta

Plan your Summer with Festivals Malta

FM-Banner-MT.gif

From world music, to Maltese folk song, to artistic performances and jazz, Festivals Malta has proudly launched four varied festivals to be held across the summer months.

Adding to the islands’ Capital of Culture celebrations will be four grand festivals, namely: the Malta World Music Festival, Għanafest, the Malta International Arts Festival and the Malta Jazz Festival.

While each festival boasts its idiosyncratic attractions, the four festivals find common ground in one of the primary aims behind them - which is to increase local audiences. All four also bring to fruition Festivals Malta’s vision of nurturing creativity, professionalism, participation and cultural education in festivals of the performing arts.

The season opens with the Malta World Music Festival (MWMF), on 18 and 19 May, which will be held in the stunning Fort St Elmo. Under the artistic direction of Renzo Spiteri, the festival has become an important addition to the country’s national cultural calendar as it celebrates the beauty of cultural diversity, the exchange and dialogue of people’s roots and the vitality that is borne out of such experiences and expressed through the powerful medium of music. This year’s line-up promises to impress, featuring the likes of Afro Celt Sound System, The Refugees for Refugees Band, and Cushion, to name a few.

Malta’s folk music heritage is given deserved attention thanks to Għanafest, which will be held on 22 and 23 June at Argotti Botanic Gardens, Floriana. In addition to serving as a platform for local folk musicians to perform għana - Maltese folk song – the festival is also a fairground for local bands and artists as well as foreign bands from Mediterranean countries, all celebrating the Mediterranean identity On the culinary aspect, this festival also offers its patrons a delectable gastronomical experience.

Site-specific curation, music, visual arts, theatre, dance, opera, installations, films, community projects, interactive and participatory events, are just some of the various highlights of the Malta International Arts Festival, which opens on 29 June. Highlights of this festival include the grand concert by the world-famous Royal Concergebouw Orchestra at the Manoel Theatre on 1 July and the literally gravity defying Aria by Italian dance company No Gravity at the Manoel Theatre on 8 July.

Cool jazz and breezy tunes will waft through the air from 16 to 21 July as the Malta Jazz Festival brings some of the finest musicians in contemporary jazz to the Maltese Islands. Big names such as Chick Corea, Christian McBride and Michael Lee make this year’s line-up shine bright, and don’t forget to look out for the jazz on the fringe events held in various locations around Valletta.

Early bird tickets for MWMF are already available. For more information, visit www.festivalsmalta.com.

FM-Banner-MT.gif

Ippjana s-sajf ma’ Festivals Malta

Ippjana s-sajf ma’ Festivals Malta

FM-Banner-MT.gif

Minn mużika ta’ madwar id-dinja, għal għana, minn preżentazzjonijiet artistiċi għal jazz kontemporanju, Festivals Malta kburija li għadha kif nediet erba’ festivals varjati li se jittellgħu matul ix-xhur tas-sajf.

Flimkien mal-kalendarju taċ-ċelebrazzjonijiet tal-Kapitali tal-Kultura, se jkun hemm ukoll iżewqu ż-żmien tas-sajf erba’ festivals ta’ kalibru: il-Malta World Music Festival, l-Għanafest,
il-Malta International Arts Festival u l-Malta Jazz Festival.

Waqt li kull festival għandu l-attrazzjonijiet partikolari tiegħu, l-erba’ festivals bejniethom jgħaqqadhom għan ewlieni dak li jiżdiedu l-udjenzi lokali. L-erbgħa li huma jwettqu l-viżjoni ta’ Festivals Malta li trawwem il-kreattività, il-professjonaliżmu, il-parteċipazzjoni u l-edukazzjoni kulturali fil-festivals tal-arti performattiva.

L-istaġun jiftaħ bil-Malta World Music Festival (MWMF), li se jsir Forti Sant’Iermu fit-18 u d-19 ta’ Mejju. Taħt id-direzzjoni artistika ta’ Renzo Spiteri, dan il-festival sar parti importanti tal kalendarju kulturali nazzjonali hekk kif jiċċelebra s-sbuħija tad-diversità kulturali, l-iskambju u d-djalogu tan-nies u l-vitalità li hi sostnuta minn esperjenzi bħal dawn u li jiġu espressi permezz ta’ mezz uniku bħalma hi l-mużika. Fost l-artisti li se jieħdu sehem, se jipparteċipaw ukoll Afro Celt Sound System, The Refugees for Refugees Band, u Cushion.

Il-wirt mużikali folkloristiku Malti jingħata l-attenzjoni mistħoqqa grazzi għal avveniment bħal Għanafest. L-edizzjoni ta’ din is-sena se ssir fit-22 u t-23 ta’ Ġunju fil-Ġnien tal-Argotti, il Furjana. Il-festival, minbarra li jservi ta’ pjattaforma biex mużiċisti tal-għana u għannejja jesponu t-talenti tagħhom, joffri wkoll spazju lil artisti u gruppi mużikali Maltin, kif ukoll gruppi mużikali minn pajjiżi Mediterranji oħra, li kollha jiċċelebraw l-identità Mediterranja. U x’hemm aħjar milli tgawdi dan kollu waqt li jkollok platt ikel bnin f’idejk? Għanafest joffri wkoll esperjenza gastronomika delizzjuża lill-ispettaturi.

Il-Malta International Arts Festival li se jiftaħ fid-29 ta’ Ġunju għandu ħafna aspetti differenti li ċertament se jolqot il-gosti ta’ ħafna min-nies. Minn dan il-festival, wieħed għandu jistenna kurazzjoni speċifika għas-siti, mużika, arti viżiva, teatru, żfin, opra, installazzjonijiet, films, proġetti komunitarji u avvenimenti interattivi u parteċipattivi. Fost l-aqwa spettakli li se joffri dan il-festival, se jkun hemm kunċert fl-1 ta’ Lulju fit-Teatru Manoel mill-Orkestra Concergebouw li ġġorr magħha fama dinjija. Spettaklu ieħor mistenni, li litteralment jisfida l- gravità, hu Aria mill-kumpanija taż-żfin Taljana No Gravity, li se jsir fit-8 ta’ Lulju.

Bejn is-16 u l-21 ta’ Lulju l-qalba storika tal-Belt Valletta se timtela b’mużika jazz kontemporanja mogħtija minn uħud mill-aqwa artisti tal-jazz fid-dinja. Il-Malta Jazz Festival, li se jittella’ fuq sitt ijiem, se jkollu tliet artisti importanti li jissemmew madwar id-dinja: Chick Corea, Christian McBride u Michael League. Tinsiex tiċċekkja wkoll l-avvenimenti tal- Jazz on the Fringe li se jsiru f’bosta postijiet madwar il-Belt.

L-ewwel biljetti bi prezz imraħħas għal Malta World Music Festival diġà huma disponibbli
minn www.maltaworldmusicfestival.org. Għal aktar tagħrif żur: www.festivalsmalta.com

FM-Banner-MT.gif

Four Summer Festivals Launched

Four Summer Festivals Launched

On Wednesday February 28, Festivals Malta launched its four summer festivals: the Malta World Music Festival, Għanafest, the Malta International Arts Festival and the Malta Jazz Festival.

Speaking at the press launch, Director Festivals Annabelle Stivala spoke proudly about the solidity and uniformity the Festivals Malta brand brings to all these festivals, which fall under its remit. In this special year, as the spotlight shines on Malta as Capital of Culture, Stivala also drew attention to one of Festivals Malta’s primary goals that of increasing local audiences, by, for example organising outreach activities. “The Festivals Malta vision is to nurture creativity, professionalism, participation and cultural education in festivals of the performing arts. We are excited to be launching these four festivals that will start the process of bringing to fruition these important goals.”

Albert Marshall, Executive Chair underlined how by their very nature, festivals serve as a platform for artists. Through its festivals, Festivals Malta not only offers a platform to local performing talent, but through its international cooperation, it “brings new and innovative ideas to Malta”.

Minister for Justice, Culture and Local Government Owen Bonnici lauded the commendable impact that these festivals are having on Malta’s cultural calendar: “The great variety together with the high quality of these festivals continues to not only enrich our country’s cultural calendar but also to drive local industry, ever strengthening Malta’s global brand as that of a festival island, building on our authenticity and hospitality, where people can travel to enjoy their favourite art form.

The full festival line-up of the season opener, the Malta World Music Festival (MWMF), was launched. The festival, which will be held in the stunning Fort St Elmo on 18 and 19 May, just by the Mediterranean Sea. MWMF celebrates the beauty of cultural diversity, the exchange and dialogue of people’s roots and the vitality that is borne out of such experiences and expressed through the powerful medium of music. Early bird tickets are already available for this festival at www.maltaworldmusicfestival.org.

This second edition of the festival follows hot on the heels of a successful first, which left a positive impact on music lovers over and above followers of world music. Under the artistic direction of Renzo Spiteri, the festival has become an important addition to the country’s national cultural calendar. This year’s line-up promises to impress.

One month after the MWMF comes the festival that celebrates Malta’s folk music heritage: Għanafest, on 22 June and 23 June at Argotti Botanic Gardens, Floriana.  This festival serves as a prime platform for Maltese folk musicians and singers to expose their talents to wider audiences. The festival boasts three different sections: għana – Maltese folk song; local bands and artists; and foreign bands from other Mediterranean countries, all celebrating the Mediterranean identity. This festival also offers its patrons a gastronomical experience.

The Malta International Arts Festival opens on 29 June, running through to 15 July. The festival embraces site-specific curation, music, visual arts, theatre, dance, opera, installations, films, community projects, interactive and participatory events, and education, in multidisciplinary fashion, through a celebration of the past, but also by promoting the art of our time. Early bird tickets for this festival will be on sale from 6th April.

Highlights of this festival include the grand concert by the world-famous Royal Concergebouw Orchestra at the Manoel Theatre on 1 July. Another act to look out for is the literally gravity defying Aria by Italian dance company No Gravity at the Manoel Theatre on 8 July. The dance performance melds baroque music and costume with fantastic costumes, stilts and delicacy.

The summer festivals come to a grand close with the Malta Jazz Festival, which opens on 16 July and ends on 21 July. Running over six days in Valletta’s historical setting, the festival presents the myriad styles which constitute the contemporary jazz world, without surrendering to the complacency of a line-up featuring pop or non-jazz acts. This vision is reflected in its eclectic line-up festival.

Living up to its reputation of having hosted some of jazz’s most important icons over the past 27 years, the festival boasts three stellar lead acts no other than Chick Corea, Christian McBride and the Michael League music ensemble BOKANTÉ.

Early bird tickets for the Malta Jazz Festival will be available from 17 March.

Imnedija Erba’ Festivals għas-Sajf

Imnedija Erba’ Festivals għas-Sajf

Nhar l-Erbgħa 28 ta’ Frar, Festivals Malta nediet l-erba’ festivals tas-sajf li ġej: il-Malta World Music Festival, Għanafest, il-Malta International Arts Festival u l-Malta Jazz Festival.

Waqt li kienet qed tindirizza l-istampa, id-Direttur tal-Festivals Annabelle Stivala semmiet kif il-marka Festivals Malta ġġib solidità u uniformità fuq dawn il-festivals, li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħha. F’din is-sena speċjali, fejn l-attenzjoni qed tingħata lil Malta bħala l-Kapitali tal-Kultura, Stivala ġibdet l-attenzjoni wkoll għal wieħed mill-għanijiet ewlenin ta’ Festivals Malta: li żżid udjenzi lokali, billi pereżempju torganizza attivitajiet li jilħqu iktar nies. “Il-viżjoni ta’ Festivals Malta hi li trawwem il-kreattività, il-professjonaliżmu, il-parteċipazzjoni u l-edukazzjoni kulturali fil-festivals tal-arti performattiva. Aħna ħerqana li qed iniedu dawn l-erba’ festivals li se jibdew il-proċess biex jintlaħqu dawn l-għanijiet importanti.”

Albert Marshall, iċ-Chairman Eżekuttiv, saħaq kif min-natura tagħhom il-festivals iservu bħala pjattaforma għall-artisti. Permezz tal-festivals tagħha, Festivals Malta mhux biss toffri pjattaforma għat-talent performattiv Malti, imma grazzi għall-kooperazzjoni internazzjonali, qed “iġġib ideat ġodda u innovattivi lejn Malta”.

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici faħħar l-impatt pożittiv li dawn il-festivals qed iħallu fuq il-kalendarju kulturali Malti: “Il-varjetà kbira, flimkien mal-kwalità għolja ta’ dawn il-festivals, tkompli mhux biss tarrikkixxi l-kalendarju kulturali ta’ pajjiżna imma anki timbotta l-industrija lokali biex dejjem tkompli issaħħaħ l-marka globali ta’ Malta bħala gżira ta’ festivals, kif ukoll tkompli tibni fuq l-awtentiċità u l-ospitalità tagħna, fejn in-nies jistgħu jivvjaġġaw biex igawdu l-arti favorita tagħhom.

Il-Malta World Music Festival (MWMF), li hu l-ewwel festival li se jiftaħ l-istaġun tal-festivals, se jsir biswit il-baħar f’Forti Sant’Iermu fit-18 u d-19 ta’ Mejju. Il-MWMF jiċċelebra s-sbuħija tad-diversità kulturali, l-iskambju u d-djalogu tal-għeruq tan-nies u l-vitalità li hi sostnuta minn esperjenzi bħal dawn u li jiġu espressi permezz tal-mezz b’saħħtu tal-mużika. L-ewwel biljetti bi prezz imraħħas diġà huma disponibbli għal dan il-festival fuq www.maltaworldmusicfestival.org.

It-tieni edizzjoni tal-festival issegwi s-suċċess tal-ewwel wieħed, li ħalla impatt pożittiv fuq dawk li jħobbu l-mużika. Taħt id-direzzjoni artistika ta’ Renzo Spiteri, il-festival sar data oħra importanti fuq il-kalendarju kulturali nazzjonali. L-artisti li se jdoqqu fih mistennija jimpressjonaw.

Xahar wara, ikun imiss il-festival li jiċċelebra l-wirt mużikali folkloristiku Malti: Għanafest, li se jsir fit-22 u t-23 ta’ Ġunju fil-Ġnien tal-Argotti, il-Furjana. Il-festival iservi ta’ pjattaforma biex mużiċisti tal-għana u għannejja jesponu t-talenti tagħhom lil udjenzi usa’. Il-festival jinqasam fi tlieta: għana, artisti jew gruppi mużikali Maltin, u gruppi mużikali minn pajjiżi Mediterranji oħra li flimkien jiċċelebraw l-identità Mediterranja. Il-festival joffri wkoll esperjenza gastronomika lill-ispettaturi.

Il-Malta International Arts Festival jiftaħ fid-29 ta’ Ġunju u jintemm fil-15 ta’ Lulju. Il-festival iġib bosta dixxiplini flimkien permezz ta’ ċelebrazzjoni tal-passat, iżda li jippromwovi wkoll l-arti ta’ żmienna. Se jinkludi kurazzjoni speċifika għas-siti, mużika, arti viżiva, teatru, żfin, opra, installazzjonijiet, films, proġetti komunitarji, avvenimenti interattivi u parteċipattivi, u edukazzjoni. L-ewwel biljetti bi prezz imraħħas għal dan il-festival se jkunu għall-bejgħ mis-6 ta’ April.

Fost l-aqwa spettakli li se joffri dal-festival fit-Teatru Manoel hemm il-kunċert fl-1 ta’ Lulju, ta’ orkestra li ġġorr fama dinjija, l-Orkestra Concergebouw. Spettaklu ieħor mistenni hu Aria mill-kumpanija taż-żfin Taljana No Gravity, li se jsir fit-8 ta’ Lulju. L-ispettaklu litteralment jisfida l-gravità waqt li jgħaqqad mużika u kostumi Barokki ma’ kostumi oħra meraviljużi, stilts u delikatezza.

Il-festivals sajfin jintemmu bit-tajjeb permezz tal-Malta Jazz Festival, li jiftaħ fis-16 ta’ Lulju u jibqa’ għaddej sal-21 ta’ Lulju. Il-festival se jsir fuq sitt ijiem fil-qalba storika tal-Belt Valletta u se jippreżenta bosta stili mid-dinja kontemporanja tal-jazz, bla ma jċedu għal attivitajiet pop jew mhux jazz. Din il-viżjoni hi riflessa fl-artisti eklettiċi magħżula għall-festival ta’ din is-sena.

Il-festival se jkompli jibni fuq ir-reputazzjoni tiegħu li bena matul is-27 sena li għaddew – li jospita wħud mill-aqwa ikoni tal-jazz. Fil-fatt din is-sena se jkollu lil tliet artisti importanti fuq livell globali: Chick Corea, Christian McBride u Bokantè, il-grupp mużikali ta’ Michael League.

L-ewwel biljetti bi prezz imraħħas tal-Malta Jazz Festival se jkunu disponibbli mis-17 ta’ Marzu.

RIŻULTAT TAL-KOMPETIZZJONI GĦALL-KOSTUM KARNIVALESK

RIŻULTAT TAL-KOMPETIZZJONI GĦALL-KOSTUM KARNIVALESK

Festivals Malta permezz tat-Tim Organizzattiv tal-Karnival , iħabbar ir-riżultati relatati mal-kompetizzjoni għall-isbaħ kostum karnivalesk li saret waqt attivita’ karnivaleska fi Pjazza Teatru Rjal nhar it-Tlieta, 13 ta’ Frar 2018.
 

Ir-rebbieħa f’Kategorija A – Tfal bejn 5 u 10 snin

L-Ewwel Post:  Charlize Aquilina

It-Tieni Post:  Jody Grech

It-Tielet Post:  Mataya Vella Salerno

 

Ir-rebbieħa f’Kategorija B – Tfal bejn –il 11 u 16-il sena

L-Ewwel Post:  Jianesse Abela

It-Tieni Post:  Nicole Caruana

RIŻULTATI TAL-KOMPETIZZJONIJIET TAL-KARNIVAL TA’ MALTA 2018

RIŻULTATI TAL-KOMPETIZZJONIJIET TAL-KARNIVAL TA’ MALTA 2018

Festivals Malta permezz tat-Tim Organizzattiv tal-Karnival, iħabbar ir-riżultati li jidhru hawn taħt relatati mal-konkorsi kompetittivi tal-Karnival 2018.
Festivals Malta jixtieq jirringrazzja lill-parteċipanti kollha, lill-membri tal-Korp tal-Pulizija, Transport Malta, lill-membri tal-ġurija u lil kull min b’xi mod ta sehem fil-programm tal-Karnival ta’ din is-sena.
Ir-riżultati huma dawn :-

KONKORS Nru 1- Karrijiet Trijonfali – Kategorija “A”

L-Ewwel Premju:“Spettaklu mużikali, f’sena speċjali għall-belt kapitali” ta’ Alvin Livori – Dream Team Carnival Company.
It-Tieni Premju:“Ġewwa artna lqajniekom u bil-fama libbisniekom” ta’ Roderick u Raymond Zerafa – Toto Team.
It-Tielet Premju:“Ħarbu, għamlu ħmerija, biex ħolqu tiġrija” ta’ Joswa Borg u Ronnie Spiteri – Triton Carnival Company.

KONKORS Nru 2 – Karrijiet Trijonfali – Kategorija “B”

L-Ewwel Premju:“Zucchero” ta’ Tonio Scerri flimkien ma’ Smartlight System.
It-Tieni Premju:“Bil-ħsieb li kien festin, spiċċajna f’teatrin” ta’ Shaun Curmi u Jean Paul Bonnett – Buffalo & Co Carnival Company.

KONKORS Nru 3 – Karrijiet Trijonfali – Kategorija “C”

L-Ewwel Premju:“Dante’s Inferno” ta’ Kevin Chetcuti, Artikarta Carnival Company
It-Tieni Premju:“Indja” ta’ Costantino Gouder.
It-Tielet Premju:“Zorro” ta’ Charlie, Totwin u Owen Briffa, Tal-Kaptan Company.

KONKORS Nru 4a – Żifna – Kumpaniji (Tfal) Kategorija “C”

L-Ewwel Premju:“Toys & Candy” ta’ Gabriella Stagno Piscopo – Lookstar Dancers.
It-Tieni Premju:“It’s a Small World!” ta’ Kerry Agius – Żejtun Carnival Troupes.
It-Tielet Premju:“Pupi Mqarqċin” ta’ Alan Galea u Heidi Camilleri – Little Angels.

KONKORS Nru 4b – Kostum – Kumpanija (Tfal) Kategorija “C”

L-Ewwel Premju:“It’s a Small World!” ta’ Kerry Agius – Żejtun Carnival Troupes.
It-Tieni Premju:“Toys & Candy” ta’ Gabriella Stagno Piscopo – Lookstar Dancers.
It-Tielet Premju:“Pupi Mqarqċin” ta’ Alan Galea u Heidi Camilleri – Little Angels.

KONKORS Nru 5a – Żifna – Kumpanija Kategorija “B”

L-Ewwel Premju:“The Great Gatsby Show” ta’ Joseph Abela and friends f’isem l-Għaqda Kultura u Armar Marija Annunzjata, Tarxien.
It-Tieni Premju:“Hold Up” ta’ Anton Caruana.
It-Tielet Premju: “L-Armata tal-Ġugarelli” ta’ Tiziana Grech u Nicole Cutajar – The Dancing Angels.

KONKORS Nru 5b – Kostum – Kumpanija Kategorija “B”

L-Ewwel Premju:“Invictus” ta’ Christian Caruana, Shake Dancers.
It-Tieni Premju:“The Great Gatsby Show” ta’ Joseph Abela and friends f’isem l-Għaqda Kultura u Armar Marija Annunzjata, Tarxien.
It-Tielet Premju:“Hold Up” ta’ Anton Caruana.

KONKORS Nru 6a – Żifna – Kumpanija Kategorija “A”

L-Ewwel Premju:“The Lion King” ta’ Manuel & Stephania Gellel.
It-Tieni Premju:“Fl-arena spikkajna biż-żfin li tajna” ta’ Paul Curmi u Christopher Caruana.
It-Tielet Premju:“Miraġġi mis-Sahara” ta’ Chris u Marvic Aquilina – Tad-Deheb Carnival Company & Continental Cars Ltd.

KONKORS Nru 6b – Kostum – Kumpanija Kategorija “A”

L-Ewwel Premju: “The Lion King” ta’ Manuel & Stephania Gellel.
It-Tieni Premju: “Miraġġi mis-Sahara” ta’ Chris u Marvic Aquilina – Tad-Deheb Carnival Company & Continental Cars Ltd.
It-Tielet Premju:“Fl-arena spikkajna biż-żfin li tajna” ta’ Paul Curmi u Christopher Caruana.

KONKORS Nru 6c – Karru – Kumpanija Kategorija “A”

L-Ewwel Premju:“The Lion King” ta’ Manuel & Stephania Gellel.
It-Tieni Premju:“Miraġġi mis-Sahara” ta’ Chris u Marvic Aquilina – Tad-Deheb Carnival Company & Continental Cars Ltd.
It-Tielet Premju:“Erba’ Staġuni, fil-Karnival il-parteċipanti joħorġu bl-unuri” ta’ Alfred u Josef Baldacchino – Tal-Kieka Carnival Company.

KONKORS Nru 7 – Kumpanija Tad-Daħk – Kategorija “D”

L-Ewwel Premju:“Wenzu u Rożi fuq it-Titanic” ta’ Redeemer u Graziella Casha.
It-Tieni Premju:“F’konkors tas-sbuħija, spiċċaw bi fratterija” – ta’ Brian Bonnici u Renald Scicluna, ArtiDanza.
It-Tielet Premju:“Chack ifaqqa’ tape jdur, mal-pupi tal-kulur” ta’ Joseph Barbara – Spagu & Friends Co. Group.

KONKORS Nru 8 – Sett Maskeruni

L-Ewwel Premju:“Bejjiegħa Maltin fil-Karnival Magħqudin” ta’ Isaac u Christian Scerri – Zven Motoring School.
It-Tieni Premju:“Bejjiegħa Tradizzjonali ġol-Belt Kapitali” ta’ Joachim u Dino Armeni – Armeni Carnival Company.
It-Tielet Premju:“Friefet fjuri, kollha sbuħija ta’ kuluri” ta’ Philip Grima u Mark Mallia.

REBBIEĦA TAL-KONKORSI

• KUMPANIJA – SEZZJONI “A” – “The Lion King” ta’ Manuel & Stephania Gellel.
• KUMPANIJA – SEZZJONI “B” -“The Great Gatsby Show” ta’ Joseph Abela and friends f’isem l-Għaqda Kultura u Armar Marija Annunzjata. Tarxien.

• KUMPANIJA – TFAL SEZZJONI “C” – “Toys & Candy” ta’ Gabriella Stagno Piscopo – Lookstar Dancers.
• KUMPANIJA D Hilarious – “Wenzu u Rożi fuq it-Titanic” ta’ Redeemer u Graziella Casha.
• KARRU TRIJONFALI – SEZZJONI “A” – “Spettaklu mużikali, f’sena speċjali għall-belt kapitali” ta’ Alvin Livori – Dream Team Company.

• KARRU TRIJONFALI – SEZZJONI “B” – “Zucchero” ta’ Tonio Scerri flimkien ma’ Smartlight System.
• KARRU TRIJONFALI SEZZJONI “C” – “Dante’s Inferno” ta’ Kevin Chetcuti, Artikarta Carnival Company
MASKERUNI – “Bejjiegħa Maltin fil-Karnival Magħqudin” ta’ Isaac u Christian Scerri – Zven Motoring School.

Jazz legend Chick Corea to headline Malta Jazz Festival

Jazz legend Chick Corea to headline Malta Jazz Festival

Festivals Malta is delighted to announce that jazz legend Chick Corea will be headlining this year’s Malta Jazz Festival.

The American jazz, and jazz fusion pianist, keyboardist and composer Chick Corea, who will be 77 when he visits Malta in July, will be reunited with with longtime brothers-in-music John Patitucci and Dave Weckl as the Chick Corea Akoustic Band, bringing the whipshot runs and lyrical flights that they pioneered in Chick’s Elektric Band back to a classic acoustic piano trio. Expect Chick’s signature boundless energy on piano and brilliant songwriting, John’s unparalleled mastery on the bass, and Dave’s unmistakable brilliance on drums. This is the Akoustic Band’s first tour in more than 20 years. Chick was last in Malta 28 years ago, in 1990.

Since embarking on a solo career in 1966, Chick has been at the forefront of jazz, both as a renowned pianist forging new ground with his acoustic jazz bands and as an innovative electric keyboardist with Return to Forever, the Elektric Band, and now the electro/acoustic Vigil. Chick is the fourth-most-nominated artist in the history of the Grammys, with 63 nominations. He has also earned three Latin Grammy Awards, the most of any artist in the Best Instrumental Album category. Indeed, he has been described as one of the major piano voices to emerge in the post-John Coltrane era. Chick’s extensive discography boasts numerous albums, beginning with his 1968 classic, Now He Sings, Now He Sobs. His compositions have come to be considered standard repertoire.

Speaking about the announcement, Malta Jazz Festival Artistic Director Sandro Zerafa said: “We are extremely proud and honoured to be hosting a living jazz legend this summer at Ta’ Liesse. His very presence will surely make The Malta Jazz Festival the most anticipated event this summer.”

Chick Corea will be performing with Dave Weckl and John Patitucci on Saturday, 21 July. The Malta Jazz Festival runs this year from Monday 16 July to Saturday 21 July. Tickets and more information will be available soon.

Il-leġġenda tal-jazz Chick Corea għall-Festival tal-Jazz fis-sajf li ġej

Il-leġġenda tal-jazz Chick Corea għall-Festival tal-Jazz fis-sajf li ġej

Festivals Malta bi pjaċir tħabbar li l-leġġenda tal-jazz Chick Corea se jkun l-attrazzjoni ewlenija tal-Festival tal-Jazz.

Il-kompożitur Amerikan Chick Corea se jkollu 77 sena meta jżur Malta f’Lulju li ġej. Corea hu wkoll mużiċist tal-jazz u jazz imħallat u jdoqq il-pjanu u t-tastiera. Fiż-żjara tiegħu se jerġa’ jingħaqad mal-ħbieb antiki tiegħu John Patitucci u Dave Weckl u se jdoqqu bħala ċ-Chick Corea Akoustic Band. Dakinhar wieħed jistenna li jara l-enerġija inkredibbli ta’ Corea fuq il-pjanu waqt li jisma’ l-kitba mużikali brillanti tiegħu kif ukoll il-maestrija ta’ Patitucci fuq il-baxx u ta’ Weckl fuq it-tnabar (drums). Dan se jkun l-ewwel tour tal-grupp akustiku f’20 sena. Corea kien f’Malta 28 sena ilu fl-1990.

Kemm ilu li beda l-karriera tiegħu bħala solist fl-1966, Corea minn dejjem kien fuq quddiem tal-jazz, kemm bħala pjanist rinomat li esperimenta b’affarijiet ġodda flimkien mal-bands akustiċi tal-jazz kif ukoll bħala mużiċist innovattiv u elettriku fuq it-tastiera mal-gruppi Return to Forever, the Elektric Band, u issa Vigil, li hi band elektro-akustika. Corea hu r-raba’ artist l-iktar nominat fl-istorja tal-Grammys bi 63 nominazzjoni. Hu kiseb tliet premji tal-Latin Grammy, l-iktar artist li qatt rebaħ premji f’dan il-qasam, bħala l-Aqwa Album Strumentali. Saħansitra ddeskrivewh bħala wieħed mill-aqwa vuċijiet tal-pjanu li ħarġu wara John Coltrane. Id-diskografija tiegħu fiha għadd kbir ta’ albums li bdew bil-klassiku Now He Sings, Now He Sobs fl-1968. Il-kompożizzjonijiet tiegħu saru jitqiesu bħala repertorju standard.

Dwar din l-aħbar, id-Direttur Artistiku tal-Festival tal-Jazz Sandro Zerafa, qal: “Kburin ħafna u ninsabu onorati li se jkollna leġġenda tal-jazz ħajja magħna fis-sajf li ġej f’Ta’ Liesse. Il-preżenza tiegħu biss żgur li se tagħmel il-Festival tal-Jazz l-iktar avveniment mistenni.”

Chick Corea flimkien ma’ Dave Weckl u John Patitucci se jdoqqu s-Sibt 21 ta’ Lulju. Din is-sena l-Festival tal-Jazz se jsir mit-Tnejn 16 ta’ Lulju sas-Sibt 21 ta’ Lulju. Iktar tagħrif dwar il-festival u l-biljetti se jingħataw f’qasir żmien.

 

Friday’s 09/02/18 Carnival activities cancelled – floats will make their way to Valletta on Saturday morning

Friday’s 09/02/18 Carnival activities cancelled – floats will make their way to Valletta on Saturday morning

Tonight’s Carnival activities are cancelled due to the stormy weather that has hit the Maltese islands. The Carnival floats will make their way from Marsa to Valletta under a specially installed protective tent on Saturday morning instead. During the previous night, Carnival organisers, Festivals Malta along with Carnival participants moved the floats under the shelter of this tent in order to protect them from the wind and rain. As such, all participants’ work has been safeguarded and can still be fully enjoyed by the public from Saturday evening onwards.

Festivals Malta is currently in ongoing discussions with the Police and Transport Malta, in order to best organise the floats transport once the weather clears up tomorrow. This is currently projected to begin around 11am.

Festivals Malta is appealing to the public to make use of public transport as much as possible in order to avoid using Marsa roads leading to Valletta and alleviate excessive traffic congestion. Affected Marsa roads include the industrial area near ONE stations, Aldo Moro Street (towards Santa Luċija), Marsa Cross Road, Patri Feliċjan Bilocca Street, Fishermen Street, the Menqa project area, and Spencer Hill (where Lohombus Bank was located). National Road in Blata l-Bajda (towards Porte des Bombes) and St. Anne Street, Floriana will also be affected.

Tickets purchased for the Friday show can be used for both the Saturday show, which starts at 5pm, or the Monday show, which starts at 3.30pm.

Festivals Malta will keep the public updated regarding any changes to Carnival activities via the official website www.karnivaltamalta.org and through the Facebook page www.facebook.com/karnivaltamalta.org/


Saturday, 10 February 2018
St George’s Square
9.30am – 11.30am
€5

Children’s Carnival programme starts in St George’s Square with the participation of dancing companies from private schools, Companies C followed by a small defilé with the participation of the King Carnival Float and isolated masks along Republic street.


Saturday, 10 February 2018
St George’s Square
5pm onwards
€10

Another programme starts in St George’s Square with the participation of competitive dancing Companies A, B and D, and Triumphal Floats from Categories A, B and C. Following this, a parade will proceed up Republic Street.


Saturday, 10 February 2018
St John’s Square
5pm, 6pm, 7pm
Free

A theatrical production produced by Teatru Malta. ‘L-Għarusa Karfusa’ is the classical tale of banned love – between a fruit and a vegetable.


Saturday, 10 February 2018
Triton Square
8pm till late
Free

Triton 18 Carnival Ball will take place around the fountain outside the City entrance. All Carnival companies and the public are invited. The event will feature local DJs and a live performance by the Big Band Brothers. The event will carry on till late.

 

Rock 'N Malta Fund

Rock 'N Malta Fund

Festivals Malta accepts applications for funds to support rock concerts, events and festivals organised in Malta under the auspices of its brand. The application closes on 13th march 2018 at noon.

Eligibilty

Compliant applications will first be screened in terms of the project’s eligibility by the appointed evaluators. Proposals which are not considered eligible in terms of the set criteria shall not be processed further and shall no undergo evaluation.

•        To be eligible applicants must fall in one of the following categories:

                 i.          Concert or Festival Promoter

                ii.          Band(s) or Singer(s)

              iii.          NGO or Voluntary Organisation

GUIDELINES FOR THE PROJECT PROPOSAL

The proposal gives you the opportunity to demonstrate in more detail how the project satisfies Festials Malta assessment criteria. A decision on funding will be made on the strength of the information submitted.

In the project proposal the applicant must include the following:

1.    Detailed Event description – This should not exceed 500 words.

2.    Venue chosen – This has to be approved by Festivals Malta. Festivals Malta can impose a change in venue according to its policy.

3.    Detailed organisation and role chart -  This should include the names of the people occupying these roles.

4.    Detailed plan – This should include timelines of the work flow for the execution of the project. Amongst others, the plan would indicate which functions are performed by the outfit and which will be farmed out to third parties.

5.    Detailed business plan focusing on the following:

                 i.          Expected audience

                ii.          Ticket prices, including packages

              iii.          Comprehensive and broken down list of revenue streams, including, amongst others, sponsorships

              iv.          Full list of itemised list of expenses and costs, including the artist(s) performance fees

               v.          Projected profit and loss report

              vi.          Insurance policy

6.    Detailed marketing plan -  The plan must include details on how Festivals Malta brand feature in all the marketing collateral. Festivals Malta shall have full discretion in this respect.

Conditions

1.    The funds applied for from Festivals Malta shall never exceed 45% of the total cost of the activity. The amount of the support shall be at Festivals Malta's discretion.

2.    The grant will be paid in two tranches IE 60% upon signing of contract and 40% up to 30 days after date of the event.

3.    The applicant shall conduct all financial transactions transparently and in full conformity with applicable laws. Festivals Malta shall have the right to audit the accounts of the event at any point before and after its execution.

4.    The applicant shall submit the proposal at least 3 months before the event. Festivals Malta shall have the discretion to alter this timeframe.

5.    In terms of branding, Festival Malta must feature as the main supporter of the event. All other supporters/sponsors shall be billed as secondary. Festivals Malta shall have full discretion in how this branding is projected before, during and after the event.

6.    Festivals Malta will only support projects which guarantee excellence in all aspects of the event's execution:  artistic, organisational and financial. Applicants must explain how this goal will be reached and show their commitment to it.

7.    The applicant shall submit show how they plan to adhere to all applicable health and safety regulations. Depending of the nature of the event and the venue, Festivals Malta retains the right to add ad hoc supplementary regulations in this respect.

8.    The applicant shall submit a plan which adheres to Festivals Malta's    green policy.

9.    The applicant shall be obliged to pass on a number of complimentary tickets to Festivals Malta. The number shall be determined by the latter.

10.   The applicant himself/herself must attend and complete with success any specialised training sessions in the field that may be organised by Festivals Malta or that Festivals Malta deems necessary.

11.   Due consideration will be given to applications that are accompanied by the applicant's detailed track record in the field. This section shall include information and supporting documentation of similar events organised in the past.

COMPLIANCE

Your application compliance checklist

Mandatory

1.    A copy of your ID card – 3 copies

2.    The project proposal – 3 copies

3.    If you are a voluntary organisation or cooperative, a copy of the relevant certificate of registration must be submitted – three (3) copies

 

Applicant compliance checklist

Projects are non-compliant if:

§  They are submitted by applicants who are not Maltese nationals/in possession of a residence permit in Malta or ID card.

§  The application is handed after 12.00 (noon) of the respective deadline

 

SUBMISSION TIME FRAMES AND EVALUATION DATES:

An evaluation committee will be set up to assess the submissions in accordance to these criteria. The evaluation committee will meet on the 15th of every alternate month to evaluate the submission received up to two (2) working days before the 15th of the same month. Should the 15th of the month fall on the weekend or a public holiday, the evaluation committee reconvenes on the first working day following the weekend of a public holiday.

The evaluation committee bounds itself to issue the results of the evaluation within ten (10) working days following its evaluation date. The result may be communicated to the applicant in a written and/or electronic form.

Applications must be delivered by hand not later than 12.00hrs (noon) on the respective dates to:

rock n malta logo.jpg

Rock 'N Malta
Festivals Malta
Arts Council Malta

16, Casa Scaglia
Mikiel Anton Vassalli Street
Valletta, Malta

Evaluation process

While mandatory material must be submitted by the stipulated deadlines, Festivals Malta retains the right to request additional material from the applicants during the assessment phase. Festivals Malta may ask the applicant to attend a meeting or pitching session with the evaluators.

The results of each respective call (successful, unsuccessful and ineligible applications) will be issued on the date indicated in the submission timeframes. No information on the evaluation process will be released before the official result notification. Any form of soliciting will automatically disqualify an application.

All information received by Festivals Malta will be considered confidential, both during and after the evaluation process. Provisions on data protection and confidentiality for successful projects will be included in the Grant Agreement.

The decision by the Evaluation Board is final and without the right of recourse.

PROJECT IMPLEMENTATION AND MONITORING

When accepting the grant, applicants accept that their name, the project title and the amount awarded may be published by Festivals Malta.

Beneficiaries will be formally notified with the result, the amount of funding granted for the realisation of the project, and any other conditions related to the grant.

A legally-binding project support agreement, between Festivals Malta and the beneficiary will detail the conditions and amount of funding.

In all cases, payments will be processed after the signing of the contract.

The grant received must be used solely for the purpose for which it was awarded, in line with the submitted project, the approval correspondence and project support agreement. Beneficiaries must advise Festivals Malta immediately if changes affecting the nature of the project take place during implementation.

Festivals Malta may alter or withdraw a grant if the change in the project is not considered reasonable in relation to the initial proposal or if they are not informed within reasonable time of the changes.  Any changes to the original application must be approved in writing by Festivals Malta. Festivals Malta retains the right to change or add new conditions to the agreement during its implementation, if this is deemed necessary for the proper management of the grant and the sound administration of the project.

Project Report

§  At the end of each project, beneficiaries will be asked to submit a detailed report highlighting the work carried out.

§  Beneficiaries will also be asked to submit copies of any relevant marking, publicity or information material developed for the funded project, including photographic evidence and press release.

§  A detailed income and expenditure of the project as compared with the detailed project budget submitted with the application

Submission of this material should be completed within one month of project closure. Festivals Malta retains the right to make use of submitted project material.

Competition for the best Carnival Costume

Competition for the best Carnival Costume

Festivals Malta together with the Carnival Committee

Malta Carnival 2018

Festivals Malta announces the National Competition for carnival costumes which will be held on Tuesday 13th February 2018 at 11.00am in Royal Theatre Square, Valletta. This competition is intended for children, adolescents, and teenagers between the ages of 5 and 16, and will be divided into two categories according to age.

Those who wish to participate can obtain a participation form from: Festivals Malta, Arts Council Malta, 16, M.A. Vassalli Street, Valletta, during office hours. Those who apply are expected to take part in the children’s Carnival on Saturday 10th February when the exhibition of costumes will take place. Afterwards, the final will be held in Royal Theatre Square on Tuesday 13th February, when the jury will choose the best entry in the respective category. Applications close on Thursday 8th February, 2018 at noon, and partecipation is free of charge. For more information you can contact Mariella Portelli on mariella.a.portelli@artscouncilmalta.org or by calling on the number: 23397036.

Credit David Vincenti (6).jpg