Il-Kunsill Malti għall-Arti u Festivals Malta

Il-Kunsill Malti għall-Arti u Festivals Malta, jħabbru dawn ir-riżultati għall-Kompetizzjoni Nazzjonali tal-Presepji li ġiet organizzata għal żmien il-Milied u l-Ewwel tas-Sena.

 

Kompetizzjoni Nru 1 – Presepji Mekkaniċi

L-Ewwel Post: Giovann Muscat, ‘Talent Mosti’ Razzett tal-Markis Mallia Tabone, Mosta

It-Tieni Post: Daniel Bezzina, Ta’ Ġamri Court, Triq Stiefnu Zerafa ma Triq in-Naxxar, Għargħur

 

Kompetizzjoni Nru 2 – Presepji Kbar Statiċi, Stil Bibliku

L-Ewwel  Post: Franklyn Pace, 71, Cirkolu San Gwakkin, Triq il-Kbira, Birkirkara

It-Tieni Post:  Sandro Farrugia, Palazz St Andrija (Tal-Unjoni), Triq St. Andrija, Ħal Luqa

It-Tielet Post: Jean Pierre Mifsud, Garage Numru 61, Triq Espedito Catania, Zabbar

 

Kompetizzjoni Nru 3 – Presepji Kbar Statiċi, Stil Ieħor

L-Ewwel  Post: Għaqda Mużikali Sant’Andrija,  Palazz Bethsaida, 17 Misraħ il-Knisja, Ħal Luqa

It-Tieni Post: Francine Borg, Sala Dun Edgar Vella, Triq il-Kunċizzjoni, Ħamrun

It-Tielet Post: Stephen Bonello, 11, Kola Xara Street, Rabat, Malta

 

Kompetizzjoni Nru 4 – Presepji ta’ qies Medju

L-Ewwel Post: Brian Paul Cachia, ‘Talent Mosti’ Razzett tal-Markis Mallia Tabone, Mosta

                             Bruce Cortis, Għaqda Mużikali Marija Bambina Banda Vittorja, 41-43, Triq Santa Lucija, Naxxar, NXR1507

It-Tieni Post: Lorry Camilleri, 403, Triq il-Kbira, Il-Mosta

It-Tielet Post: Rosalino Saliba, La Rosa Mensions, Garage C, Good Shepherd Avenue, Balzan

 

Kompetizzjoni Nru 5 – Presepji Żgħar

L-Ewwel Post: Omar Tonna, Għaqda Mużikali Marija Bambina Banda Vittorja, 41-43, Triq Santa Lucija, Naxxar, NXR1507

It-Tieni Post: George Borg,  Għaqda Mużikali Marija Bambina Banda Vittorja, 41-43, Triq Santa Lucija, Naxxar, NXR1507

It-Tielet Post: Joey Falzon,  "La Rosa Mansions" Garage C, Vjal il-Bon Pastur, Ħal-Balzan

 

Kompetizzjoni Nru 6 – Presepji Oriġinali

L-Ewwel Post: Paul Pace, Maħżen tal-Armar. Grupp Armar Marija Assunta, Triq il-Knisja Mosta

It-Tieni Post:  George Borg, Maħżen tal-Armar. Grupp Armar Marija Assunta, Triq il-Knisja Mosta

It-Tielet Post: Anthony Borg, Maħżen tal-Armar. Grupp Armar Marija Assunta, Triq il-Knisja Mosta

F’dawn il-kompetizzjonijiet ħadu sehem 63 presepju imqassmin f’sitt kategoriji li kienu għall-wiri bejn is-15 ta’ Diċembru 2017 u l-1 ta’ Jannar 2018.