Festivals Malta permezz tat-Tim Organizzattiv tal-Karnival , iħabbar ir-riżultati relatati mal-kompetizzjoni għall-isbaħ kostum karnivalesk li saret waqt attivita’ karnivaleska fi Pjazza Teatru Rjal nhar it-Tlieta, 13 ta’ Frar 2018.
 

Ir-rebbieħa f’Kategorija A – Tfal bejn 5 u 10 snin

L-Ewwel Post:  Charlize Aquilina

It-Tieni Post:  Jody Grech

It-Tielet Post:  Mataya Vella Salerno

 

Ir-rebbieħa f’Kategorija B – Tfal bejn –il 11 u 16-il sena

L-Ewwel Post:  Jianesse Abela

It-Tieni Post:  Nicole Caruana