Il-Ġimgħa 29 ta’ Ġunju 2018

19.00hrs              Daqq tal-Prejjem
Kitarristi:
Ronnie Calleja (tal-Mosta), Frans Casha (ta’ saqajn), Alfred Grech (l-Irish)

19.15hrs              Għana tal-Botta u r-Risposta
Għannejja:
Joe Grech (ta’ Raħal Ġdid), Anthony Carl Cutajar (il-Pikkolin), Jean Claude Zahra (ta’ gawdura), Frans Zahra

19.45hrs              Makkjetta - Emmanuel Abela (il-fenka)

20.00hrs              Daqq Malti
                            Kitarristi:
Johnny Saliba (ta’ Birzebbuġia), il-grupp tat-tfal

20.15hrs              Poeżija u għana mill-aħwa Żebbuġin
                            Għannejja:
Ġużeppi Ellul (iż-Żebbuġi), Żaren Ellul (ta’ fellusu), u Maria Agius
                            Kitarristi: Johnny Saliba (ta’ Birżebbuġia), Frans Casha (ta’ saqajn), Sunny

20.45hrs              Corazon

21.15hrs              Daqq tal-Prejjem
Kitarristi:
Ianut Jason Mifsud (ta’ Frans), Alfred Grech (l-Irish), Rueben Schembri (il-fusinu)

21.30hrs              Għana tal-Botta u r-Risposta
Għannejja:
Fredu Abela (iż-Żejtuni), Frans Mifsud (ta’ Vestru), Vince Carabott (il-Bukku), Silvan Abela

22.00hrs              Rakkonti oriġinali bid-djaletti
Martina u Joey Demicoli

22.15hrs              Daqq tal-Prejjem
Kitarristi:
Calċidon Vella (ta’ mustaċċa), Denise Vella (ta’ Calċ)

22.30hrs              Għana tal-Botta u r-Risposta
Għannejja:
Jason Seguna (in-Nekus), Frans Cachia (il-Budaj), Anthony Coleiro (kulajru), Alfred Desira (L-Indjan)