Viewing entries in
Malta Jazz Festival

Malta Jazz Festival 2018

Malta Jazz Festival 2018

A world class event bringing you the most prestigious names in jazz today

Set in Valletta, the 2018 European Capital of Culture.

Christian McBride, Bokanté and Chick Corea  amongst many others.

Free concerts, masterclasses and exhibitions and celebrating  music at its best

www.maltajazzfestival.org

The Malta Jazz Festival

16 to 21 July

Keeping Jazz alive!

 

Brought to you by Festivals Malta.

ARTISTIC DIRECTORS FOR 2019–2021

ARTISTIC DIRECTORS FOR 2019–2021

Festivals-Malta-Artistic-Director-2.jpg

CALL FOR SUBMISSIONS

Festivals Malta is looking for creative and innovative professionals to take on the role of Artistic Directors. An Artistic Director has the overall responsibility for the artistic management of the festival s/he is assigned to and for the development and implementation of its artistic output. The Artistic Directors will collaborate closely with the Festival Managers and will report to the Festivals Malta Director. The chosen Artistic Directors need to provide artistic direction for a period of three years (2019-2021) for the following festivals:

May - World Music Festival

June - Għanafest - Malta Mediterranean Folk Music Festival

July - Malta International Arts Festival

July - Malta Jazz Festival

October - Notte Bianca

November - The Three Palaces Festival

 

Role Summary

The Artistic Director shall:

-        Devise, plan and supervise the execution of the festival and related activities in the name of Festivals Malta;

-        Coordinate with performers and artists so as to attain the best possible productions and do his/her utmost to attract considerable audiences in pursuit of strategies designed for audience development;

-        Research, workshop, design and engage local and international material and talent following best practices policies and cutting edge creative initiatives towards the staging of an event of international standards;

-        Choose the artistic content for the festival that will include a wide spectrum of performance genres, the hiring and commissioning of companies;

-        Attending and supervising each scheduled performance of the production;

-        Contributing creatively and artistically in the designing and production of the event;

-        Be required to publicly speak about the festival;

-        Devote whatever time may be necessary for the success of the festival;

-        Be in Malta at least 3 weeks before and during the duration of the festival;

-        Report to the Director Festivals Malta.

 

Selection Criteria:

Applicants must be able to provide an overall artistic vision and develop festivals to fulfil its mission and vision whilst striving for quality and excellence. Applicants should have a proven track record of their work, be purposeful and motivated, and must possess excellent communication skills. S/he will be required to make use of his/her existing resources and networks to attract local and international interest in the festival.

 

SKILLS AND EXPERIENCE REQUIRED

The Candidates must have a proven track record in the following:

- Budgeting skills.

- Networking with international artists and artistic management companies

- Strong communications skills

- Strong organisational skills 

- Experience working in high profile cultural events. 

-  Idea generation and delivery of projects from conception to completion

 - Experience in managing multiple projects

-  Experience in event management.

- Knowledge of the local area and cultural sector.

Preference will be given to professionals with broad experience in the field of the arts, particularly those who have participated in events of international prestige and who are ready to continue developing our festivals according to the related strategic plans. Accountability and knowledge of working with public funds will be considered an asset.

Interested individuals should send a detailed portfolio highlighting their artistic track record, together with a letter expressing their motivation and desire to be an Artistic Director, the strengths they would bring to the position and the goals they would like to achieve if they are chosen to perform the duties of Artistic Director for a specific festival.

All applicants must be registered with the VAT Department.

Submissions will be received during office hours at Festivals Malta premises by not later than noon, Friday 30th March 2018 and are to be addressed to:

Director Festivals Malta

Festivals Malta, 16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta VLT1311

Any questions about the call should be sent to info.fm@festivalsmalta.org by Friday 23rd March 2018.

Acknowledgements to all applicants will be sent by Friday 6th April 2018, and eligible candidates will be interviewed in April 2018.

DIRETTURI ARTISTIĊI GĦALL-2019-2021

DIRETTURI ARTISTIĊI GĦALL-2019-2021

Festivals-Malta-Artistic-Director-2.jpg

SEJĦA GĦAL SOTTOMISSJONIJIET

Festivals Malta qed tfittex professjonisti kreattivi u innovattivi biex jieħdu r-rwol ta’ Diretturi Artistiċi. Id-Diretturi Artistiċi għandhom ir-responsabbiltà sħiħa tal-maniġment artistiku tal-festival li jkunu assenjati fuqu kif ukoll tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni tax-xogħol artistiku li jittella’ fih. Id-Diretturi Artistiċi jridu jikkollaboraw mill-viċin mal-Maniġers tal-Festivals u jirrapportaw lura lid-Direttur ta’ Festivals Malta. Id-Diretturi Artistiċi magħżula jeħtieġ li jipprovdu direzzjoni artistika għal perjodu ta’ tliet snin (2019-2021) għall-festivals li ġejjin:  

Mejju - World Music Festival

Ġunju - Għanafest - Il-Festival tal-Mużika Folk Mediterranja f’Malta

Lulju - Malta International Arts Festival

Lulju - Malta Jazz Festival

Ottubru - Notte Bianca

Novembru - The Three Palaces

 

Dwar l-irwol

 Id-Diretturi Artistiċi għandhom:

-        Ifasslu, jippjanaw u jissorveljaw l-eżekuzzjoni tal-festival u l-attivitajiet marbuta miegħu f’isem Festivals Malta;

-        Jikkordinaw mal-performers u l-artisti biex jiksbu l-aqwa produzzjonijiet possibbli u jagħmlu l-almu tagħhom biex jattiraw udjenzi konsiderevoli grazzi għal strateġiji mfassla biex jiżviluppaw l-udjenza;

-        Jagħmlu riċerka, imexxu gruppi ta’ diskussjoni, jiddisinjaw u jingaġġaw materjal u talent lokali u internazzjonali billi jimxu ma’ politki tal-aqwa prattiċi u inizjattivi kreattivi avvanzati fl-organizzazzjoni ta’ avvenimenti fuq livelli internazzjonali;

-        Jagħżlu l-kontenut artistiku għall-festival li jinkludi firxa wisgħa ta’ ġeneri performattivi kif ukoll itellgħu xogħol lest ta’ kumpanijiet jew jikkummissjonawhom biex jagħmlu xogħol ġdid;

-        Jattendu u jissorveljaw kull spettaklu skedat tal-produzzjoni;

-        Jikkontribwixxu b’mod kreattiv u artistiku fit-tfassil u l-produzzjoni tal-avveniment;

-        Jintalbu jitkellmu fil-pubbliku dwar il-festival;

-        Jiddedikaw kemm hemm bżonn ħin biex il-festival ikun ta’ suċċess;

-        Ikunu Malta mill-inqas 3 ġimgħat qabel u waqt li jkun qed jittella’ l-festival;

-        Jirrappurtaw lura lid-Direttur ta’ Festivals Malta

 

Kriterji tal-Għażla:

L-applikanti jridu jkunu kapaċi jipprovdu viżjoni artistika ġenerali u kif se jiżviluppaw il-festivals billi jilħqu l-missjoni u l-viżjoni attwali ta’ Festivals Malta waqt li jaħdmu għall-kwalità u l-eċċellenza. L-applikanti jrid ikollhom esperjenza dokumentata tax-xogħol tagħhom, kapaċi jilħqu l-miri tagħhom u jkunu motivati u jkollhom ħiliet komunikattivi eċċellenti. Ikunu meħtieġa jagħmlu użu mir-riżorsi u n-networks eżistenti tagħhom biex jiġbdu l-interess lokali u internazzjonali lejn il-festival.

 

ĦILIET U ESPERJENZA MEĦTIEĠA

Il-kandidati jrid ikollhom esperjenza f’li ġej:

-        Ħiliet fl-ibbaġitjar

-        Networking ma’ artisti u kumpaniji ta’ maniġment artistiku internazzjonali

-        Ħiliet komunikattivi b’saħħithom

-        Ħiliet organizzativi b’saħħithom

-        Esperjenza ta’ ħidma f’avvenimenti ta’ profil kulturali għoli

-        Kapaċi joħorġu b’ideat u jfasslu proġetti mill-ħsieb sal-eżekuzzjoni

-        Esperjenza fl-immaniġġjar ta’ bosta progetti f’daqqa

-        Esperjenza fl-immaniġġjar tal-avvenimenti

-        Għarfien tas-settur kulturali u l-ħajja Maltija

Tingħata preferenza lil professjonisti b’esperjenza wiesgħa fil-qasam tal-arti, b’mod partikolari dawk li pparteċipaw f’avvenimenti ta’ prestiġju internazzjonali u li huma lesti li jkomplu jiżviluppaw il-festivals tagħna skont il-pjanijiet strateġiċi relatati. Ir-responsabbiltà u l-għarfien dwar il-ħidma mal-fondi pubbliċi jitqiesu bħala assi.

Dawk interessati għandhom jibagħtu portafoll dettaljat li jenfasizza r-rekord artistiku tagħhom, flimkien ma’ ittra li tesprimi l-motivazzjoni u x-xewqa tagħhom li jkunu Direttur Artistiku, x’ħiliet se jġibu magħhom, u l-għanijiet li jixtiequ jiksbu jekk jintgħażlu biex jaqdu d-dmirijiet ta’ Direttur Artistiku għal festival partikulari.

L-applikanti kollha għandhom ikunu reġistrati mad-Dipartiment tal-VAT.

Is-sottomissjonijiet jintlaqgħu waqt il-ħinijiet tal-uffiċċju fil-bini ta’ Festivals Malta mhux aktar tard minn nofsinhar, il-Ġimgħa 30 ta’ Marzu 2018 u għandhom jiġu indirizzati hekk:

Direttur tal-Festivals Malta, Festivals Malta, 16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta VLT1311

Kwalunkwe mistoqsija dwar is-sejħa għandha tintbagħat lil info.fm@festivalsmalta.org sal-Ġimgħa 23 ta’ ta’ Marzu 2018.

 

Jazz Festival launches early bird tickets, free concerts, masterclasses

Jazz Festival launches early bird tickets, free concerts, masterclasses

The early bird tickets for the Malta Jazz Festival are now on sale, Festivals Malta has announced. This year’s edition, which runs from 16 to 21 July will be a special one, with iconic performers as well as an attractive world jazz element, seeing as Valletta is European Capital of Culture (ECoC). Following from last year’s success, the festival will also feature free lunchtime concerts as well as masterclasses.

The festival, which runs from 16 to 21 July, boasts three of the biggest names in jazz today, namely Chick Corea, Christian McBride and Karim Ziad. Held over six days in various venues across Valletta’s historical setting, the festival promises to be one of the highlights of the summer festivals, presenting an eclectic range of styles which make up the contemporary jazz scene.

The festival will open with three free events on 16 July: a concert featuring Vinny Vella on piano, singer Andreana Debattista, Anthony Saliba on bass and Joe Micallef on drums will usher in the 2018 edition of the festival, just outside the Parliament Building. The festival will be officially launched at the Phoenicia Hotel, Floriana, the festival’s main partner, at 8:30 p.m. on the same day with a concert by the Stjepko Gut quintet and Jazz Island, a photographic exhibition by Joe Smith, the latter which will be open till 21 July.

The all-embracing line-up of the festival stretches further boundaries this year with Karim Ziad, who will bring his unique blend of jazz, gnaoua and other North African rhythms to Malta. The Brazilian legend Joâo Bosco, which The New York Times described as “one of Brazil’s most fabled guitarists, singers and composers” will be back in Malta to close this year’s special edition of the festival. 

Speaking about the festival, artistic director Sandro Zerafa said: “The Malta Jazz Festival has become an institution. During these few days the most beautiful sounds on earth converge in a celebration of one of the most important, yet misunderstood art forms of the past century. Jazz is constantly reinventing itself, jazz is tradition, jazz is young and old, jazz is full of contradictions, but jazz is not dead. Every July we are delighted to stage this event, honouring this eminently humane art form.”

Zerafa proudly highlighted some of the special ECoC features: “In Malta, jazz is synonymous with Valletta, and I am privileged to orchestrate a special line-up for the 2018 ECoC title. It will be one of this year’s highlights and Chick Corea’s presence is particularly significant as it reminds us of when it all started, back in Ta’ Liesse in 1991, when the foundations of Malta’s oldest running festival were laid.”

Festivals Director Annabelle Stivala underlined the uniqueness of the festival: “The Malta Jazz Festival is the only event of its calibre that promotes and celebrates jazz locally. The week-long event features international performers and virtuosos in a unique setting. On-stage collaborations, masterclasses and workshops are some of the attractions to expect.”

The acts on Friday, 20 July will feature Christian McBride’s New Jawn, a killer tight and soulful unit. Powered by a relentless energy and a boundless love of swing, five-time Grammy winner Christian McBride’s path has seen a continuous positive arc since his arrival on the scene. With a career now blazing into its third decade, the Philadelphia native has become one of the most requested, most recorded, and most respected figures in the music world today. Also performing on the same day is the newly formed BOKANTÉ ensemble. Meaning ‘ensemble’ in Creole, BOKANTÉ is Snarky Puppy founder and GroundUP Music creator Michael League’s experiment. Eight musicians from four continents come together to create a diverse ensemble rich in groove, melody, and soul.

The American jazz, and jazz fusion pianist, keyboardist and composer Chick Corea will be reunited with longtime brothers-in-music John Patitucci and Dave Weckl as the Chick Corea Trio on Saturday, 21 July. Expect Chick’s signature boundless energy on piano and brilliant songwriting, John’s unparalleled mastery on the bass, and Dave’s unmistakable brilliance on drums.

The Malta Jazz Festival is grateful to its main partner, The Phoenicia Hotel. It is organised by Festivals Malta within the Ministry for Justice, Culture and Local Government, with the support of Valletta 2018, the Malta Tourism Authority, Mapfre MSV Life, Farsons and Offbeat Music Bar.

Early bird tickets

The early bird ticket prices for the events at Ta’ Liesse on 20 and 21 July are as follows: one-day ticket €15 (standard price €20); one-day gold ticket €25 (standard price: €30); Block early-bird tickets covering both 20 and 21 July are as follows: €30 (standard price: €35); gold tickets: €40 (standard price

: €50). Concession tickets are as follows: Student and over 60 tickets are always €15 per day; and €30 for a block ticket (two days). Children under 12 always enter for free. All other events are free.

Full programme

 

 

 

 

 

 

 

 

MMonday, 16 July

12:30, Outside Parliament Building

Vinny Vella – piano; Andreana Debattista – vocals; Anthony Saliba – bass; Joe Micallef – drums
20:30, Phoenicia Hotel, Floriana

Malta Jazz Festival launch feat. Stjepko Gut quintet feat. Hugo Lippi, Olivier Zanot, Philippe Aerts, Philippe Soirat

Photographic exhibition launch: Jazz Island by Joe Smith, runs till 21 July


Tuesday 17, July

12:30, Outside Parliament Building, Free

Mariele Zammit ‘The Lieder Project’ – Mariele Zammit – vocals; Joe Debono – piano; Joseph Camilleri – drums

20:30, Palazzo de la Salle, Valletta, Free
A Tribute to Clark Terry – Stjepko Gut quintet feat. Hugo Lippi, Olivier Zanot, Philippe Aerts, Philippe Soirat


Wednesday, 18 July

12:30, Outside Parliament Building

Anthony Camilleri Trio
21:00, Offbeat Music Bar, Valletta, Free

The annual Malta Jazz festival jam session feat. Stjepko Gut, Hugo Lippi, Olivier Zanot, Philippe Aerts and Philippe Soirat
21:00, The Storeroom, Ta’ Xbiex, Free
The Ranch


Thursday, 19 July 

12:30, Outside Parliament Building

Warren Galea Trio

20:00, Valletta Centre, Free (MAIN EVENTS)
Yotam Silberstein Quartet (City Gate)
A Tribute to Count Basie – The MCO Big Band plays Kansas City Suite
(Pjazza Teatru Rjal)
Karim Ziad ‘Ifrikya’ (in front of Law Courts)


Friday, 20 July 

12:30, Outside Parliament Building 

Jes Psaila Project

20:00, Ta’ Liesse (MAIN EVENTS)
The Blue Tangerine
Christian McBride's New Jawn
Bokanté


Saturday 21 July

12:30, Outside Parliament Building 

The Malta School of Music Jazz Ensemble
20:00, Ta’ Liesse (MAIN EVENTS)
Chick Corea Trio
João Bosco

Masterclasses

The Malta Jazz Festival presents its annual masterclass series featuring some great musicians from the international jazz scene. Participation is free but the number of participants is limited. Priority will be given to practising musicians. The sessions are one and a half hours long. Please send an e-mail to ruben.balzan@festivalsmalta.org indicating masterclass, level and phone number. Applications are open on 14 May. Applications before this date won’t be considered. The masterclasses will be held at the Offbeat Music Bar at 106 Merchant’s Street, Valletta. 

 

Monday 16 July, 5 p.m.

Hugo Lippi – guitar  


Tuesday 17 July, 5 p.m.

Philippe Soirat – drums, Philippe Aerts – bass


Wednesday 18 July, 5 p.m.

Yotam Silberstein – guitar  


Thursday 19 July, 5 p.m.

Olivier Zanot – saxophone  


Friday 20 July, 5 p.m.

Stjepko Gut – trumpet


Saturday 21 July, 11 a.m.

Vincent Jacqz – ear training

 

For more information, visit www.maltajazzfestival.org.

 

Il-Jazz Festival iħabbar l-ewwel biljetti bi prezz imraħħas, kunċerti bla ħlas u masterclasses

Il-Jazz Festival iħabbar l-ewwel biljetti bi prezz imraħħas, kunċerti bla ħlas u masterclasses

L-ewwel biljetti bi prezz imraħħas għall-Jazz Festival issa jinsabu għall-bejgħ. Dan tħabbar minn Festivals Malta. L-edizzjoni speċjali ta’ din is-sena se jkollha artisti kbar kif ukoll element attraenti ta’ jazz dinji, fl-okkażjoni li l-belt Valletta hi l-Kapitali Ewropea tal-Kultura (ECoC). Wara s-suċċess tas-sena li għaddiet, il-festival se jerġa’ jtella’ bla ħlas il-kunċerti ta’ nofsinhar kif ukoll il-masterclasses.

Il-Jazz Festival, li jiftaħ fis-16 ta’ Lulju u jintemm fil-21 ta’ Lulju, hu kburi li għandu tlieta mill-akbar ismijiet fil-jazz tal-lum: Chick Corea, Christian McBride u Karim Ziad. Il-festival se jinżamm f’bosta postijiet madwar iċ-ċentru storiku tal-Belt fuq sitt ijiem u żgur se jkun wieħed mill-aqwa festivals għas-sajf li ġej, grazzi għat-taħlita ta’ stili ta’ jazz kontemporanju li se joffri.

Il-festival jiftaħ bi tliet avvenimenti li se jkunu b’xejn fis-16 ta’ Lulju: kunċert minn Vinny Vella fuq il-pjanu, il-kantanta Andreana Debattista, Anthony Saliba (baxx) u Joe Micallef (tnabar) quddiem il-bini tal-Parlament. Il-ftuħ uffiċjali tal-festival se jsir fit-8:30pm fl-istess ġurnata b’kunċert minn Stjepko Gut Quintet u l-wirja fotografika Jazz Island ta’ Joe Smith, fil-Phoenicia Hotel fil-Furjana, li hu s-sieħeb ewlieni tal-festival. Il-wirja tibqa’ miftuħa sal-21 ta’ Lulju.

Din is-sena l-festival ikompli jwessa’ l-fruntieri tiegħu permezz tas-sehem ta’ Karim Ziad, li se joffri taħlita ta’ jazz, gnaoua u ritmi oħra mill-Afrika ta’ Fuq kif ukoll tal-leġġenda Brażiljana Joâo Bosco, li skont The New York Times hu “wieħed mill-aqwa kitarristi, kantanti u kompożituri fil-Brażil”, u se jerġa’ jżur il-gżira għall-edizzjoni speċjali tal-festival ta’ din is-sena.

Dwar il-festival, id-direttur artistiku Sandro Zerafa qal: “Il-Malta Jazz Festival sar istituzzjoni. Matul dawn il-ftit jiem l-isbaħ ħsejjes fuq id-dinja jiltaqgħu f’ċelebrazzjoni ta’ waħda mill-iktar forom ta’ arti importanti tas-seklu passat, li fl-istess waqt hi l-inqas waħda li tinftiehem. Il-jazz mimli kontradizzjonijiet - il-ħin kollu jiġġedded imma fl-istess ħin hu tradizzjoni. Li hemm żgur hu li mhuwiex mejjet. Kull meta jiġi Lulju hu gost tagħna li ntellgħu avveniment li bih nonoraw din il-forma ta’ arti umana magħrufa u rispettata.”

Zerafa semma’ wħud mill-iktar artisti importanti li se jieħdu sehem f’din l-edizzjoni speċjali: “F’Malta l-jazz hu sinonimu mal-Belt u nħossni privileġġat li qed noħloq dan il-programm speċjali fis-sena li Malta qed iġġorr it-titlu tal-Kapitali Ewropea. Il-preżenza ta’ Chick Corea hi partikularment importanti minħabba li tfakkarna minn fejn bdejna, lura fl-1991 f’Ta’ Liesse, fejn tpoġġew il-pedamenti tal-iktar festival Malti li ilu għaddej.”

Id-Direttur tal-Festivals Annabelle Stivala enfasizzat kemm hu uniku dan il-festival: “Il-Malta Jazz Festival hu l-uniku avveniment tal-kalibru tiegħu li jippromwovi u jiċċelebra l-jazz lokalment. Dan l-avveniment ta’ ġimgħa jservi ta’ vetrina f’post uniku għal artisti internazzjonali inkluż dawk ta’ kalibru għoli. Fost l-attrazzjonijiet li wieħed għandu jistenna hemm il-kollaborazzjonijiet li jseħħu fuq il-palk, il-masterclasses kif ukoll il-workshops.”

Il-programm tal-Ġimgħa 20 ta’ Lulju jinkludi l-grupp New Jawn ta’ Christian McBride. Il-karriera ta’ McBride hi mmexxija minn enerġija bla waqfien u l-imħabba profonda għas-swing. L-artist, li ġej minn Philadelphia u hu rebbieħ tal-premju Grammy għal ħames darbiet, ilu għaddej bla waqfien għal dawn l-aħħar 30 sena. Hu wieħed mill-iktar artisti mfittxija u li ġew rekordjati fid-dinja tal-mużika tal-lum. Dakinhar se jdoqqu wkoll BOKANTÉ, grupp li għaqqad dan l-aħħar Michael League, il-fundatur ta’ Snarky Puppy. Il-kelma ‘bokanté’ tfisser ensemble bil-Kreol. Il-grupp magħmul minn tmien mużiċisti minn erba’ kontinenti differenti li ngħaqdu flimkien f’esperiment biex joħolqu grupp mużikali divers li hu rikk fil-groove, melodija u soul.

Il-kompożitur u mużiċist tal-jazz imħallat Amerikan Chick Corea se jerġa’ jingħaqad mal-ħbieb antiki tiegħu John Patitucci u Dave Weckl, u se jdoqqu bħala ċ-Chick Corea Trio nhar is-Sibt 21 ta’ Lulju. Dakinhar wieħed għandu jistenna l-enerġija inkredibbli ta’ Corea fuq il-pjanu kif ukoll jisma’ l-kitba tal-mużika brillanti tiegħu flimkien mal-artistrija fuq il-baxx ta’ Patitucci u l-brillantezza fuq it-tnabar ta’ Weckl.

Il-Malta Jazz Festival hu grat għall-appoġġ kontinwu li jsib mil-lukanda Phoenicia. Il-festival hu mtella’ minn Festivals Malta, li taqa’ taħt il-Ministeru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, bl-appoġġ ta’ Valletta 2018, l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, Mapfre MSV Life, Farsons u Offbeat Music Bar.

L-ewwel biljetti bi prezz imraħħas

L-ewwel biljetti bi prezz imraħħas għall-avvenimenti f’Ta’ Liesse nhar l-20 u l-21 ta’ Lulju huma dawn:

·       biljett ta’ ġurnata bilwieqfa €15 (prezz nomali €20)

·       biljett ta’ ġurnata bilqiegħda €25 (prezz normali €30)

·       biljett ta’ jumejn bilwieqfa €30 (prezz normali €35)

·       biljett ta’ ta’ jumejn bilqiegħda €40 (prezz normali €50)

Il-biljetti għall-istudenti u dawk li għandhom iktar minn 60 sena dejjem jiswew €15 għal ġurnata waħda u €30 ta’ jumejn. Tfal taħt it-12-il sena jidħlu b’xejn. L-attivitajiet l-oħra kollha huma b’xejn.

Il-programm

 

It-Tnejn 16 ta’ Lulju

12:30pm Quddiem il-Parlament, bla ħlas

Vinny Vella – pjanu; Andreana Debattista – vuċi; Anthony Saliba – baxx; Joe Micallef – tnabar
8:30pm Il-lukanda Phoenicia, il-Furjana

Ftuħ uffiċjali tal-Malta Jazz Festival permezz tal-wirja  fotografika: Jazz Island ta’ Joe Smith  u kunċert minn  Stjepko Gut Quintet li jinkludi lil Hugo Lippi, Olivier Zanot, Philippe Aerts u Philippe Soirat.


It-Tlieta 17 ta’ Lulju

12:30pm Quddiem il-Parlament, bla ħlas

Mariele Zammit ‘The Lieder Project’ – Mariele Zammit – vuċi; Joe Debono – pjanu; Joseph Camilleri – tnabar

8:30pm Palazzo de la Salle, il-Belt, bla ħlas
Tribut lil Clark Terry minn Stjepko Gut Quintet


L-Erbgħa 18 ta’ Lulju

12:30pm Quddiem il-Parlament, bla ħlas

Anthony Camilleri Trio
9pm, Offbeat Music Bar, il-Belt, bla ħlas

Il-jam session annwali tal-festival minn Stjepko Gut, Hugo Lippi, Olivier Zanot, Philippe Aerts u Philippe Soirat

9pm, The Storeroom, Ta’ Xbiex, bla ħlas
The Ranch  


Il-Ħamis 19 ta’ Lulju 

12:30pm Quddiem il-Parlament, bla ħlas

Warren Galea Trio

8pm, fiċ-Ċentru tal-Belt , bla ħlas (ATTIVITAJIET EWLENIN)
Yotam Silberstein Quartet (id-daħla tal-Belt)

Tribut lil Count Basie minn The MCO Big Band li se ddoqq Kansas City Suite (Pjazza Teatru Rjal)

Karim Ziad ‘Ifrikya’ (Quddiem il-Qorti)


Il-Ġimgħa 20 ta’ Lulju

12:30pm Quddiem il-Parlament, bla ħlas

Jes Psaila Project

8pm, Ta’ Liesse (ATTIVITÀ EWLENIJA)
The Blue Tangerine
New Jawn
ta’ Christian McBride
Bokanté


Is-Sibt 21 ta’ Lulju

12:30pm Quddiem il-Parlament, bla ħlas

The Malta School of Music Jazz Ensemble
8pm, Ta’ Liesse (ATTIVITÀ EWLENIJA)
Chick Corea Trio
João Bosco

Masterclasses

Il-Malta Jazz Festival jippreżenta s-serje ta’ masterclasses annwali mmexxija minn uħud mill-aqwa mużiċisti fl-isfera internazzjonali tal-jazz. Il-parteċipazzjoni hi bla ħlas imma n-numru ta’ parteċipanti hu limitat. Prijorità tingħata lil dawk li ġa jipprattikaw il-mużika. Is-sessjonijiet għandhom tul ta’ siegħa u nofs. Kull min hu interessat jibgħat email lil ruben.balzan@festivalsmalta.org u fiha jindika liem masterclass jixtieq jattendi, x’livell ta’ mużika għandu kif ukoll numru fejn jista’ jiġi kkuntattjat. L-applikazzjonijiet jiftħu fl-14 ta’ Mejju. Dawk li jintbagħtu qabel ma jitqisux. Il-masterclasses kollha se jsiru fl-OFFBEAT Music Bar, 106, Triq il-Merkanti, il-Belt Valletta. 

 

It-Tnejn 16 ta’ Lulju, 5pm

Hugo Lippi – kitarra  


It-Tlieta 17 ta’ Lulju, 5pm

Philippe Soirat – tnabar, Philippe Aerts – baxx


L-Erbgħa 18 ta’ Lulju, 5pm

Yotam Silberstein – kitarra


 Il-Ħamis 19 ta’ Lulju, 5pm

Olivier Zanot – sassofonu


Il-Ġimgħa 20 ta’ Lulju, 5pm

Stjepko Gut – trumbetta


Saturday 21 ta’ Lulju, 11am

Vincent Jacqz – taħriġ tal-widna (ear training)

 

Għal iktar tagħrif żur www.maltajazzfestival.org.

Plan your Summer with Festivals Malta

Plan your Summer with Festivals Malta

FM-Banner-MT.gif

From world music, to Maltese folk song, to artistic performances and jazz, Festivals Malta has proudly launched four varied festivals to be held across the summer months.

Adding to the islands’ Capital of Culture celebrations will be four grand festivals, namely: the Malta World Music Festival, Għanafest, the Malta International Arts Festival and the Malta Jazz Festival.

While each festival boasts its idiosyncratic attractions, the four festivals find common ground in one of the primary aims behind them - which is to increase local audiences. All four also bring to fruition Festivals Malta’s vision of nurturing creativity, professionalism, participation and cultural education in festivals of the performing arts.

The season opens with the Malta World Music Festival (MWMF), on 18 and 19 May, which will be held in the stunning Fort St Elmo. Under the artistic direction of Renzo Spiteri, the festival has become an important addition to the country’s national cultural calendar as it celebrates the beauty of cultural diversity, the exchange and dialogue of people’s roots and the vitality that is borne out of such experiences and expressed through the powerful medium of music. This year’s line-up promises to impress, featuring the likes of Afro Celt Sound System, The Refugees for Refugees Band, and Cushion, to name a few.

Malta’s folk music heritage is given deserved attention thanks to Għanafest, which will be held on 22 and 23 June at Argotti Botanic Gardens, Floriana. In addition to serving as a platform for local folk musicians to perform għana - Maltese folk song – the festival is also a fairground for local bands and artists as well as foreign bands from Mediterranean countries, all celebrating the Mediterranean identity On the culinary aspect, this festival also offers its patrons a delectable gastronomical experience.

Site-specific curation, music, visual arts, theatre, dance, opera, installations, films, community projects, interactive and participatory events, are just some of the various highlights of the Malta International Arts Festival, which opens on 29 June. Highlights of this festival include the grand concert by the world-famous Royal Concergebouw Orchestra at the Manoel Theatre on 1 July and the literally gravity defying Aria by Italian dance company No Gravity at the Manoel Theatre on 8 July.

Cool jazz and breezy tunes will waft through the air from 16 to 21 July as the Malta Jazz Festival brings some of the finest musicians in contemporary jazz to the Maltese Islands. Big names such as Chick Corea, Christian McBride and Michael Lee make this year’s line-up shine bright, and don’t forget to look out for the jazz on the fringe events held in various locations around Valletta.

Early bird tickets for MWMF are already available. For more information, visit www.festivalsmalta.com.

FM-Banner-MT.gif

Ippjana s-sajf ma’ Festivals Malta

Ippjana s-sajf ma’ Festivals Malta

FM-Banner-MT.gif

Minn mużika ta’ madwar id-dinja, għal għana, minn preżentazzjonijiet artistiċi għal jazz kontemporanju, Festivals Malta kburija li għadha kif nediet erba’ festivals varjati li se jittellgħu matul ix-xhur tas-sajf.

Flimkien mal-kalendarju taċ-ċelebrazzjonijiet tal-Kapitali tal-Kultura, se jkun hemm ukoll iżewqu ż-żmien tas-sajf erba’ festivals ta’ kalibru: il-Malta World Music Festival, l-Għanafest,
il-Malta International Arts Festival u l-Malta Jazz Festival.

Waqt li kull festival għandu l-attrazzjonijiet partikolari tiegħu, l-erba’ festivals bejniethom jgħaqqadhom għan ewlieni dak li jiżdiedu l-udjenzi lokali. L-erbgħa li huma jwettqu l-viżjoni ta’ Festivals Malta li trawwem il-kreattività, il-professjonaliżmu, il-parteċipazzjoni u l-edukazzjoni kulturali fil-festivals tal-arti performattiva.

L-istaġun jiftaħ bil-Malta World Music Festival (MWMF), li se jsir Forti Sant’Iermu fit-18 u d-19 ta’ Mejju. Taħt id-direzzjoni artistika ta’ Renzo Spiteri, dan il-festival sar parti importanti tal kalendarju kulturali nazzjonali hekk kif jiċċelebra s-sbuħija tad-diversità kulturali, l-iskambju u d-djalogu tan-nies u l-vitalità li hi sostnuta minn esperjenzi bħal dawn u li jiġu espressi permezz ta’ mezz uniku bħalma hi l-mużika. Fost l-artisti li se jieħdu sehem, se jipparteċipaw ukoll Afro Celt Sound System, The Refugees for Refugees Band, u Cushion.

Il-wirt mużikali folkloristiku Malti jingħata l-attenzjoni mistħoqqa grazzi għal avveniment bħal Għanafest. L-edizzjoni ta’ din is-sena se ssir fit-22 u t-23 ta’ Ġunju fil-Ġnien tal-Argotti, il Furjana. Il-festival, minbarra li jservi ta’ pjattaforma biex mużiċisti tal-għana u għannejja jesponu t-talenti tagħhom, joffri wkoll spazju lil artisti u gruppi mużikali Maltin, kif ukoll gruppi mużikali minn pajjiżi Mediterranji oħra, li kollha jiċċelebraw l-identità Mediterranja. U x’hemm aħjar milli tgawdi dan kollu waqt li jkollok platt ikel bnin f’idejk? Għanafest joffri wkoll esperjenza gastronomika delizzjuża lill-ispettaturi.

Il-Malta International Arts Festival li se jiftaħ fid-29 ta’ Ġunju għandu ħafna aspetti differenti li ċertament se jolqot il-gosti ta’ ħafna min-nies. Minn dan il-festival, wieħed għandu jistenna kurazzjoni speċifika għas-siti, mużika, arti viżiva, teatru, żfin, opra, installazzjonijiet, films, proġetti komunitarji u avvenimenti interattivi u parteċipattivi. Fost l-aqwa spettakli li se joffri dan il-festival, se jkun hemm kunċert fl-1 ta’ Lulju fit-Teatru Manoel mill-Orkestra Concergebouw li ġġorr magħha fama dinjija. Spettaklu ieħor mistenni, li litteralment jisfida l- gravità, hu Aria mill-kumpanija taż-żfin Taljana No Gravity, li se jsir fit-8 ta’ Lulju.

Bejn is-16 u l-21 ta’ Lulju l-qalba storika tal-Belt Valletta se timtela b’mużika jazz kontemporanja mogħtija minn uħud mill-aqwa artisti tal-jazz fid-dinja. Il-Malta Jazz Festival, li se jittella’ fuq sitt ijiem, se jkollu tliet artisti importanti li jissemmew madwar id-dinja: Chick Corea, Christian McBride u Michael League. Tinsiex tiċċekkja wkoll l-avvenimenti tal- Jazz on the Fringe li se jsiru f’bosta postijiet madwar il-Belt.

L-ewwel biljetti bi prezz imraħħas għal Malta World Music Festival diġà huma disponibbli
minn www.maltaworldmusicfestival.org. Għal aktar tagħrif żur: www.festivalsmalta.com

FM-Banner-MT.gif

Imnedija Erba’ Festivals għas-Sajf

Imnedija Erba’ Festivals għas-Sajf

Nhar l-Erbgħa 28 ta’ Frar, Festivals Malta nediet l-erba’ festivals tas-sajf li ġej: il-Malta World Music Festival, Għanafest, il-Malta International Arts Festival u l-Malta Jazz Festival.

Waqt li kienet qed tindirizza l-istampa, id-Direttur tal-Festivals Annabelle Stivala semmiet kif il-marka Festivals Malta ġġib solidità u uniformità fuq dawn il-festivals, li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħha. F’din is-sena speċjali, fejn l-attenzjoni qed tingħata lil Malta bħala l-Kapitali tal-Kultura, Stivala ġibdet l-attenzjoni wkoll għal wieħed mill-għanijiet ewlenin ta’ Festivals Malta: li żżid udjenzi lokali, billi pereżempju torganizza attivitajiet li jilħqu iktar nies. “Il-viżjoni ta’ Festivals Malta hi li trawwem il-kreattività, il-professjonaliżmu, il-parteċipazzjoni u l-edukazzjoni kulturali fil-festivals tal-arti performattiva. Aħna ħerqana li qed iniedu dawn l-erba’ festivals li se jibdew il-proċess biex jintlaħqu dawn l-għanijiet importanti.”

Albert Marshall, iċ-Chairman Eżekuttiv, saħaq kif min-natura tagħhom il-festivals iservu bħala pjattaforma għall-artisti. Permezz tal-festivals tagħha, Festivals Malta mhux biss toffri pjattaforma għat-talent performattiv Malti, imma grazzi għall-kooperazzjoni internazzjonali, qed “iġġib ideat ġodda u innovattivi lejn Malta”.

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici faħħar l-impatt pożittiv li dawn il-festivals qed iħallu fuq il-kalendarju kulturali Malti: “Il-varjetà kbira, flimkien mal-kwalità għolja ta’ dawn il-festivals, tkompli mhux biss tarrikkixxi l-kalendarju kulturali ta’ pajjiżna imma anki timbotta l-industrija lokali biex dejjem tkompli issaħħaħ l-marka globali ta’ Malta bħala gżira ta’ festivals, kif ukoll tkompli tibni fuq l-awtentiċità u l-ospitalità tagħna, fejn in-nies jistgħu jivvjaġġaw biex igawdu l-arti favorita tagħhom.

Il-Malta World Music Festival (MWMF), li hu l-ewwel festival li se jiftaħ l-istaġun tal-festivals, se jsir biswit il-baħar f’Forti Sant’Iermu fit-18 u d-19 ta’ Mejju. Il-MWMF jiċċelebra s-sbuħija tad-diversità kulturali, l-iskambju u d-djalogu tal-għeruq tan-nies u l-vitalità li hi sostnuta minn esperjenzi bħal dawn u li jiġu espressi permezz tal-mezz b’saħħtu tal-mużika. L-ewwel biljetti bi prezz imraħħas diġà huma disponibbli għal dan il-festival fuq www.maltaworldmusicfestival.org.

It-tieni edizzjoni tal-festival issegwi s-suċċess tal-ewwel wieħed, li ħalla impatt pożittiv fuq dawk li jħobbu l-mużika. Taħt id-direzzjoni artistika ta’ Renzo Spiteri, il-festival sar data oħra importanti fuq il-kalendarju kulturali nazzjonali. L-artisti li se jdoqqu fih mistennija jimpressjonaw.

Xahar wara, ikun imiss il-festival li jiċċelebra l-wirt mużikali folkloristiku Malti: Għanafest, li se jsir fit-22 u t-23 ta’ Ġunju fil-Ġnien tal-Argotti, il-Furjana. Il-festival iservi ta’ pjattaforma biex mużiċisti tal-għana u għannejja jesponu t-talenti tagħhom lil udjenzi usa’. Il-festival jinqasam fi tlieta: għana, artisti jew gruppi mużikali Maltin, u gruppi mużikali minn pajjiżi Mediterranji oħra li flimkien jiċċelebraw l-identità Mediterranja. Il-festival joffri wkoll esperjenza gastronomika lill-ispettaturi.

Il-Malta International Arts Festival jiftaħ fid-29 ta’ Ġunju u jintemm fil-15 ta’ Lulju. Il-festival iġib bosta dixxiplini flimkien permezz ta’ ċelebrazzjoni tal-passat, iżda li jippromwovi wkoll l-arti ta’ żmienna. Se jinkludi kurazzjoni speċifika għas-siti, mużika, arti viżiva, teatru, żfin, opra, installazzjonijiet, films, proġetti komunitarji, avvenimenti interattivi u parteċipattivi, u edukazzjoni. L-ewwel biljetti bi prezz imraħħas għal dan il-festival se jkunu għall-bejgħ mis-6 ta’ April.

Fost l-aqwa spettakli li se joffri dal-festival fit-Teatru Manoel hemm il-kunċert fl-1 ta’ Lulju, ta’ orkestra li ġġorr fama dinjija, l-Orkestra Concergebouw. Spettaklu ieħor mistenni hu Aria mill-kumpanija taż-żfin Taljana No Gravity, li se jsir fit-8 ta’ Lulju. L-ispettaklu litteralment jisfida l-gravità waqt li jgħaqqad mużika u kostumi Barokki ma’ kostumi oħra meraviljużi, stilts u delikatezza.

Il-festivals sajfin jintemmu bit-tajjeb permezz tal-Malta Jazz Festival, li jiftaħ fis-16 ta’ Lulju u jibqa’ għaddej sal-21 ta’ Lulju. Il-festival se jsir fuq sitt ijiem fil-qalba storika tal-Belt Valletta u se jippreżenta bosta stili mid-dinja kontemporanja tal-jazz, bla ma jċedu għal attivitajiet pop jew mhux jazz. Din il-viżjoni hi riflessa fl-artisti eklettiċi magħżula għall-festival ta’ din is-sena.

Il-festival se jkompli jibni fuq ir-reputazzjoni tiegħu li bena matul is-27 sena li għaddew – li jospita wħud mill-aqwa ikoni tal-jazz. Fil-fatt din is-sena se jkollu lil tliet artisti importanti fuq livell globali: Chick Corea, Christian McBride u Bokantè, il-grupp mużikali ta’ Michael League.

L-ewwel biljetti bi prezz imraħħas tal-Malta Jazz Festival se jkunu disponibbli mis-17 ta’ Marzu.

Jazz legend Chick Corea to headline Malta Jazz Festival

Jazz legend Chick Corea to headline Malta Jazz Festival

Festivals Malta is delighted to announce that jazz legend Chick Corea will be headlining this year’s Malta Jazz Festival.

The American jazz, and jazz fusion pianist, keyboardist and composer Chick Corea, who will be 77 when he visits Malta in July, will be reunited with with longtime brothers-in-music John Patitucci and Dave Weckl as the Chick Corea Akoustic Band, bringing the whipshot runs and lyrical flights that they pioneered in Chick’s Elektric Band back to a classic acoustic piano trio. Expect Chick’s signature boundless energy on piano and brilliant songwriting, John’s unparalleled mastery on the bass, and Dave’s unmistakable brilliance on drums. This is the Akoustic Band’s first tour in more than 20 years. Chick was last in Malta 28 years ago, in 1990.

Since embarking on a solo career in 1966, Chick has been at the forefront of jazz, both as a renowned pianist forging new ground with his acoustic jazz bands and as an innovative electric keyboardist with Return to Forever, the Elektric Band, and now the electro/acoustic Vigil. Chick is the fourth-most-nominated artist in the history of the Grammys, with 63 nominations. He has also earned three Latin Grammy Awards, the most of any artist in the Best Instrumental Album category. Indeed, he has been described as one of the major piano voices to emerge in the post-John Coltrane era. Chick’s extensive discography boasts numerous albums, beginning with his 1968 classic, Now He Sings, Now He Sobs. His compositions have come to be considered standard repertoire.

Speaking about the announcement, Malta Jazz Festival Artistic Director Sandro Zerafa said: “We are extremely proud and honoured to be hosting a living jazz legend this summer at Ta’ Liesse. His very presence will surely make The Malta Jazz Festival the most anticipated event this summer.”

Chick Corea will be performing with Dave Weckl and John Patitucci on Saturday, 21 July. The Malta Jazz Festival runs this year from Monday 16 July to Saturday 21 July. Tickets and more information will be available soon.

Il-leġġenda tal-jazz Chick Corea għall-Festival tal-Jazz fis-sajf li ġej

Il-leġġenda tal-jazz Chick Corea għall-Festival tal-Jazz fis-sajf li ġej

Festivals Malta bi pjaċir tħabbar li l-leġġenda tal-jazz Chick Corea se jkun l-attrazzjoni ewlenija tal-Festival tal-Jazz.

Il-kompożitur Amerikan Chick Corea se jkollu 77 sena meta jżur Malta f’Lulju li ġej. Corea hu wkoll mużiċist tal-jazz u jazz imħallat u jdoqq il-pjanu u t-tastiera. Fiż-żjara tiegħu se jerġa’ jingħaqad mal-ħbieb antiki tiegħu John Patitucci u Dave Weckl u se jdoqqu bħala ċ-Chick Corea Akoustic Band. Dakinhar wieħed jistenna li jara l-enerġija inkredibbli ta’ Corea fuq il-pjanu waqt li jisma’ l-kitba mużikali brillanti tiegħu kif ukoll il-maestrija ta’ Patitucci fuq il-baxx u ta’ Weckl fuq it-tnabar (drums). Dan se jkun l-ewwel tour tal-grupp akustiku f’20 sena. Corea kien f’Malta 28 sena ilu fl-1990.

Kemm ilu li beda l-karriera tiegħu bħala solist fl-1966, Corea minn dejjem kien fuq quddiem tal-jazz, kemm bħala pjanist rinomat li esperimenta b’affarijiet ġodda flimkien mal-bands akustiċi tal-jazz kif ukoll bħala mużiċist innovattiv u elettriku fuq it-tastiera mal-gruppi Return to Forever, the Elektric Band, u issa Vigil, li hi band elektro-akustika. Corea hu r-raba’ artist l-iktar nominat fl-istorja tal-Grammys bi 63 nominazzjoni. Hu kiseb tliet premji tal-Latin Grammy, l-iktar artist li qatt rebaħ premji f’dan il-qasam, bħala l-Aqwa Album Strumentali. Saħansitra ddeskrivewh bħala wieħed mill-aqwa vuċijiet tal-pjanu li ħarġu wara John Coltrane. Id-diskografija tiegħu fiha għadd kbir ta’ albums li bdew bil-klassiku Now He Sings, Now He Sobs fl-1968. Il-kompożizzjonijiet tiegħu saru jitqiesu bħala repertorju standard.

Dwar din l-aħbar, id-Direttur Artistiku tal-Festival tal-Jazz Sandro Zerafa, qal: “Kburin ħafna u ninsabu onorati li se jkollna leġġenda tal-jazz ħajja magħna fis-sajf li ġej f’Ta’ Liesse. Il-preżenza tiegħu biss żgur li se tagħmel il-Festival tal-Jazz l-iktar avveniment mistenni.”

Chick Corea flimkien ma’ Dave Weckl u John Patitucci se jdoqqu s-Sibt 21 ta’ Lulju. Din is-sena l-Festival tal-Jazz se jsir mit-Tnejn 16 ta’ Lulju sas-Sibt 21 ta’ Lulju. Iktar tagħrif dwar il-festival u l-biljetti se jingħataw f’qasir żmien.

 

Jazz on the Fringe

Jazz on the Fringe

The Malta Jazz Festival is happy to announce the programme of the Jazz on the Fringe, which runs from 17 till 22 July, and for which all shows are free.

Throughout the whole festival week, Valletta will resonate to the sound of jazz; the concerts will be held in front of the Parliament building at the entrance of the city at 12.30pm and will feature both established locals and upcoming musicians.

These events are part of the Jazz on the Fringe activities and are being organised in collaboration with Valletta 2018.

Clash magazine listed the Malta Jazz Festival as one of the world's five greatest jazz festivals. The others are Monterrey, Montreal, Copenhagen and New Orleans.

This year’s festival is striving to make jazz as accessible as possible. Artistic Director Sandro Zerafa said, “The Malta Jazz Festival is reaching out. It is spreading its wings beyond Ta’ Liesse. Besides boasting a star-studded lineup featuring the best in contemporary jazz, the Malta Jazz Festival is branching out to Valletta’s streets and injecting creative energy in Malta’s growing jazz scene, in preparation for Valletta 2018. The impressive list includes ranging from Nicholas Payton’s blend of dialects of Afro-descent to Munir Hossn’s homage to the Brazilian north-eastern heritage and Al di Meola’s latin-infused fusion.

“The festival strives in its mission to promote this great art form in all its diversity and to stimulate the local scene through various outreach initiatives – street jam sessions, collaborations with international musicians, masterclasses and free concerts.”

Valletta Midday Jazz Concerts

Midday Jazz Concerts – from 17 till 22 July. Concerts will be held in front of the Parliament building at the entrance of the city at 12.30pm.

 

Monday 17th July

Walter Vella group

Walter Vella (sax/flute), Godwin Lucas (keyboards), Anthony Saliba (bass), Joe ‘Bibi’ Camilleri (drums)

 

Tuesday 18th July

Charles ‘City' Gatt Quintet feat. Stjepko Gut

Stjepko Gut (trumpet), Rino Cirinnà (sax), Dominic Galea (piano), Yoni Zelnik (bass), Charles Gatt (drums)

 

Wednesday 19th July

Latina Melita

Alex Taylor (trumpet), Karl Galea (guitar), Diccon Cooper (bass), Manuel Pulis (drums)

 

Thursday 20th July

Glenville Group

Glen Montanaro (guitar), Dean Montanaro (bass), Joseph Camilleri (drums)

 

Friday 21st July

Marvin Gaerty Trio

Marvin Gaerty (guitar), Paul Giordimaina (piano), Charles Gatt (drums)

 

Saturday 22nd July

The Johann Strauss School of Music Jazz Combo

Christian Debono (vocals), Fabio Imbroll (guitar), Philip Borg Barthet (trombone), Samwel Grima (bass), Rafel Grima (drums) 

Jazz on the Fringe

 

Jazz on the Fringe

Monday 11th July

Talbot&Bons (Skyparks, MIA)

Adrian ir-Russu Brincat - trumpet

Harry Eddleston - keyboards

Reuben Navarro - drums

 

Tuesday 18th July

Trabuxu (Valletta)

Stjepko Gut - trumpet

Jazz on the Fringe 2017

Jazz on the Fringe 2017

Il-Malta Jazz Festival ħabbar il-programm tal-Kunċerti Jazz ta’ Nofsinhar fil-Belt, Valletta li se jingħataw bejn il-17 u t-22 ta’ Lulju. Matul il-ġimgħa tal-festival it-toroq tal-Belt se jimtlew bil-mużika jazz.

Il-kunċerti se jittellgħu quddiem il-Parlament fin-12.30pm u fihom jieħdu sehem mużiċisti ġodda kif ukoll dawk stabbiliti. Il-kunċerti, li huma kollha bla ħlas, jagħmlu parti mill-attivitajiet ta’ Jazz on the Fringe u qed jittellgħu mill-Kunsill Malti għall-Arti bil-kollaborazzjoni ta’ Valletta 2018.

Il-Malta Jazz Festival ikklassifika mal-ewwel ħames festivals fir-rivista Clash. Il-Festivals l-oħrajn huma Monterrey, Montreal, Copenhagen u New Orleans.

Din is-sena l-festival qed jaħdem biex jagħmel il-jazz aċċessibbli għan-nies kemm jista’ jkun. Id-direttur artistiku Sandro Zerafa qal, “Il-Festival Malti tal-Jazz qiegħed dejjem jilħaq iktar nies għax qed joħroġ ’il barra minn Ta’ Liesse. Din is-sena jista’ jiftaħar b’mużiċisti li huma fost l-aqwa fil-jazz kontemporanju. Hemm Nicholas Payton b’taħlita ta’ djaletti differenti li għandhom dixxendenza Afrikana, Munir Hossn li se jagħti omaġġ lill-wirt mużikali Brażiljan kif ukoll Al di Meola li se joffri mużika mħallta ma’ dik latina. Iżda minbarra dan kollu, il-Festival se jinfirex fit-toroq tal-Belt u joħloq enerġija kreattiva fix-xena tal-jazz Maltija, li qiegħda dejjem tkompli tikber, bi preparazzjoni għal Valletta 2018.

“Il-festival jistinka fil-missjoni tiegħu biex jippromwovi din il-forma tal-arti kbira fid-diversità kollha tagħha u biex jistimula x-xena lokali permezz ta’ inizjattivi varji biex jilħqu nies differenti – il-jam sessions fit-toroq, kollaborazzjonijiet ma’ mużiċisti internazzjonali, masterclasses u kunċerti bla ħlas.”

Kunċerti Jazz ta’ Nofsinhar fil-Belt
It-Tnejn 17 ta’ Lulju
Walter Vella Group
Walter Vella (sassofonu/flawt), Godwin Lucas (tastiera), Anthony Saliba (baxx), Joe ‘Bibi’ Camilleri (tnabar)

It-Tlieta 18 ta’ Lulju
Il-Kwintett Charles ‘City’ Gatt flimkien ma’ Stjepko Gut
Stjepko Gut (kurunetta), Rino Cirinnà (sassofonu), Dominic Galea (pjanu), Yoni Zelnik (baxx), Charles Gatt (tnabar)

L-Erbgħa 19 ta’ Lulju
Latina Melita
Alex Taylor (kurunetta), Karl Galea (kitarra), Diccon Cooper (kuntrabaxx), Manuel Pulis (tnabar)

Il-Ħamis 20 ta’ Lulju
Glenville Group
Glen Montanaro (kitarra), Dean Montanaro (baxx), Joseph Camilleri (tnabar)

Il-Ġimgħa 21 ta’ Lulju
Marvin Gaerty Trio
Marvin Gaerty (kitarra), Paul Giordimaina (pjanu), Charles Gatt (tnabar)

 Is-Sibt 22 ta’ Lulju
Il-Jazz Combo tal-Iskola Johann Strauss
Christian Debono (vuċi), Fabio Imbroll (kitarra), Philip Borg Barthet (trumbun), Samwel Grima (baxx), Rafel Grima (tnabar)

Jazz on the Fringe

It-Tnejn 11 ta’ Lulju
Talbot&Bons (Skyparks, MIA)
Adrian ir-Russu Brincat – tromba
Harry Eddleston – keyboards
Reuben Navarro - tnabar

It-Tlieta 18 ta’ Lulju
Trabuxu(Valletta) 
Stjepko Gut – tromba
Joe Debono – pjanu
Yoni Zelnik – baxx
Fred Pasqua - tnabar

L-Erbgħa 19 ta’ Lulju
Beer Kitchen (Skyparks MIA)
Marc Galea – kitarra
Diccon Cooper – baxx
Joseph Camilleri - tnabar

 L-Erbgħa 19 ta’ Lulju
Jam Session at OffBeat Music Bar ( 106 Merchant Street, Valletta )
Rino Cirrinna – sassofonu
Joe Debono – pjanu
Yoni Zelnik – baxx
Fred Pasqua - tnabar

Masterclass

Masterclass 1 (żewġ sessjonijiet) – It-Taqsima tar-Ritmu Modern
Għalliema: Fred Pasqua (Franza) / Yoni Zelnik (Franza / l-Iżrael)
Dati: 18 ta’ Lulju 5pm, 19 ta’ Lulju 5pm

Masterclass 2 (żewġ sessjonijiet) – Jazz Guitar
Għalliem: Romain Pilon (Franza)
Dati: 19 ta’ Lulju 5pm, 21 ta’ Lulju 5pm

Masterclass 3 – Interpretazzjoni ritmikali tal-lingwa tal-jazz permezz tal-użu ta’ sillabi korretti u approċċ poliritmikali għar-ritmi tal-jazz
Għalliem: Stjepko Gut (is-Serbja)
Data: 21 ta’ Lulju 5pm

Masterclass 4 – Għall-mużiċisti tar-ramm biss!
Għalliem: Stjepko Gut (is-Serbja)
Data: 22 ta’ Lulju – 11am

Masterclass 5 – Għas-sassofonisti biss!
Għalliem: Rino Cirinná (l-Italja)
Data: 18 ta’ Lulju 5pm

Masterclass 6 – Jazz għall-ġodda
Għalliem: Rino Cirinná (l-Italja)
Data: 22 ta’ Lulju 11am

Il-biljetti jinxtraw minn https://www.showshappening.com/Arts-Council-Malta/Malta-Jazz-Festival-2017. Żur www.maltajazzfestival.org għal aktar tagħrif.

l-Malta Jazz Festival hu mtella’ minn Festival Malta fi ħdan il-Kunsill Malti għall-Arti b’kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali u Valletta 2018; u hu megħjun minn MTA, Cyberpass, MSV Life, Malta International Airport, Phoenicia, Farsons, Marsovin, Hertz u Trabuxu.