Seeking the Services of a Graphic Designer

Seeking the Services of a Graphic Designer

Graphic Designer.jpg

We have started working on the Notte Bianca 2019 edition and we are seeking the services of a graphic designer to produce the creative concept for this year’s festival. 

We would like to invite you to submit your proposals according to the attached creative brief.

Submission deadline: Friday 15 February 2019 at noon

Download the Creative Concept Brief here

Applications For Funds To Support Rock Concert

Applications For Funds To Support Rock Concert

Rock 'N Malta

Festivals Malta accepts applications for funds to support rock concerts, events and festivals organised in Malta under the auspices of its brand. Applications close on Thursday 31st January, 2019 at Noon.

You can download your application here

Festivals Malta - Results National Crib Competition – Christmas 2018

Festivals Malta - Results National Crib Competition – Christmas 2018

Festivals Malta announce these results for the National Cribs Competition, which was organised for the Christmas and New Year period.

Competition No. 1 – Presepju Mekkaniku

 

First Place :-                Premju mhux mogħti

 

Second Place :-           Giovann Muscat, Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, 27, Triq Wied il-Għasel, Il-Mosta

 

Competition No. 2 – Presepju Kbir

 

First Place :-                Għaqda Mużikali Sant’Andrija,  Palazz Bethsaida, 17, Misraħ il-Knisja, Ħal Luqa

 

Second Place :-          Jean Pierre Mifsud, Garage Numru 61, Triq Espedito Catania, Ħaż-Żabbar

 

Third Place :-               Franklyn Pace, 71, Ċirkolu San Ġwakkin, Triq il-Kbira, Birkirkara

 

Competition No. 3  – Presepju ta' Qies Medju

 

First Place :-                  Bruce Cortis, Għaqda Mużikali Marija Bambina Banda Vittorja, 41-43, Triq Santa Luċija, Naxxar,

 

Second Place:-            Mark Scerri, 54, Pjazza Santa Liena, Birkirkara

 

Third Place :-               Brian Paul Cachia, Razzett tal-Markiż Mallia Tabone, 27, Triq Wied il-Għasel, Il-Mosta

Competition No. 4 – Presepju Żghir

 

First Place :-                Joey Falzon, La Rosa Mansions, Garage C, Good Shepherd Avenue, Ħal Balzan    

 

Second Place :-           Rosalino Saliba, La Rosa Mansions, Garage C, Good Shepherd Avenue, Ħal Balzan

 

Third Place :-               Aidan Bonnici, Mahzen Grupp Armar, Pjazza Medjatrici, Ħaż-Żabbar

 

Competition No. 5 – Presepju Oriġinali fil-Materjal

 

First Place :-                Manuel Abela, 61, Triq E.Catania, Ħaż-Żabbar

 

Second Place:-            Stephen Bonello, 11, Kola Xara Street, Rabat

 

Third Place :-               Rosalino Saliba, La Rosa Mansions, Garage C, Good Shepherd Avenue, Ħal Balzan

 

 

Competition No. 6 – Presepju Oriġinali fl-Ezekuzzjoni

 

First Place :-                Keith Galea, Cappa Docia Palace, 27, Triq Dun Ġwakkin Schembri, Ħal Qormi

 

Second Place :-           Jennings Falzon, Għaqda Mużikali Marija Bambina Banda Vittorja, 41-43, Triq Santa Luċija, Naxxar

 

Third Place :-               Raymond Deguara, Soc. Fil. Nicolo' Isouard, 204 Triq Il-Kbira, Il-Mosta

 

 

52 cribs, which were distributed in six categories, took part in these competitions. These cribs will remain open to the public till Sunday 6 th  January 2018.

Calls for participation in the fourteenth edition of Notte Bianca

Calls for participation in the fourteenth edition of Notte Bianca

APPLICATIONS NOW OPEN STATIC POST.png

Festivals Malta is excited to announce the calls for participation in the fourteenth edition of Malta’s largest cultural festival. This edition Notte Bianca will be held on Saturday 5th of October 2019.

Download your application by pressing on this link


Festivals Malta hu kburi li jħabbar is-sejħa għall-parteċipazzjoni għall-erbatax -il edizzjoni tal-akbar festival kulturali f’Malta. Din l-edizzjoni ta’ Notte Bianca se ssir is-Sibt, 5 ta’ Ottubru 2019.

Niżżel l-applikazzjoni billi tagħfas hawn

Strengthening the youth factor in the Three Palaces Festival!

Strengthening the youth factor in the Three Palaces Festival!

38068041_2349779968582829_7871542337548058624_n.jpg

This November, Festivals Malta will be presenting the sixth edition of The Three Palaces Festival, a festival which has been steadily growing and engaging new audiences. This year’s edition will be focusing on attracting a younger generation of audiences with one of its main highlights being an opera aimed specifically for children, entitled ‘Il-Qtates ta' max-Xatt’, which will be held at the Maritime Museum. Based on a book written by Clare Azzopardi, and adapted as a score by talented young composer Euchar Gravina, under the direction of Denise Mulholland, this opera will also have special performances targeting the younger age groups.

Musiciens Du Louvre Sexet.jpg

Youth contribution in this festival will also include Charlene Farrugia, who is considered as the enfant terrible of the Maltese piano and an internationally renowned artiste in her own right. Her contribution to this year's edition of this festival will be a solo performance.  Ian Ellul, violinst and member of the Malta Youth Orchestra and soprano Michaela Agius are also two more emerging youth exponents at this festival and this year, they will team up for a presentation of popular and less popular works at the Malta Society of Arts in Valletta. 

Charlene Farrugia.jpg

The National Archeology Museum will host Maltese soprano Claire Debono, a graduate from the Guildhall School of Music and Drama, who will be accompanied by pianist Gary Matthewman, as well as a concert by O Duo, who have kept a very youthful zest through their marimba and percussive presentations and moreover, their experiences abroad over the past two decades. The National Archeology Museum will also host The Stockholm Philharmonic Wind Quintet, as well as Phantasm, an award winning consort of viols, and Les Musiciens de Louvre, considered by The Guardian as one of the best orchestras in the world, as well as veteran, multi-talented musician Dominic Galea, who will be leading a jazz trio for this occasion.  

DOMINIC GALEA TRIO.jpg

The festival will also host the Koncz String Trio which pertains to the much revered Vienna and Berlin Philharmonic Orchestras. Their performance, which relates to its deep association with the history and tradition of European classical music will further add to this Festival’s own rich historical background. 

The Three Palaces Festival is the main autumn festival organised by Festivals Malta and will run between the 2nd and the 11th of November. 

For more information and to book tickets, please visit the festival’s official website - 

www.3palacesfestival.com

IL-KOMPETIZZJONIJIET NAZZJONALI TAL-PRESEPJI - MILIED 2018

IL-KOMPETIZZJONIJIET NAZZJONALI TAL-PRESEPJI - MILIED 2018

Il-Milied ta’ din is-sena se jkun wieħed iktar speċjali għal dawk li għandhom għal qalbhom il-presepji. Bħal kull sena Festivals Malta qed tniedi l-Kompetizzjonijiet Nazzjonali tal-Presepji għall-Milied tal-2018 f’sitt kategoriji differenti. Dawn ivarjaw fil-qies tal-presepju, jekk hux mekkaniku kif ukoll fl-oriġinalità tal-materjal li jintuża jew fl-eżekuzzjoni tiegħu. F’kull kategorija jingħataw premji fi flus lill-ewwel tliet rebbieħa li jintagħżlu minn ġurija magħżula apposta. L-applikazzjonijiet se jiftħu fil-15 ta’ Ottubru.

Minbarra l-kompetizzjonijiet tal-presepji, f’Novembru li ġej se tittella’ f’Malta l-Konvenzjoni għall-Ħbieb Ewropej tal-Presepju 2018. Il-Konvenzjoni hi organizzata mill-Għaqda Ħbieb tal-Presepju, għaqda li twaqqfet fl-1986 biex iġġedded it-tradizzjoni li jintrama l-presepju fid-djar Maltin fil-Milied. Il-Konvenzjoni, li se ssir fuq erbat ijiem bejn is-7 u l-11 ta’ Novembru, toffri l-opportunità li dilettanti tal-presepju mill-Ewropa u minn madwar id-dinja jiltaqgħu u jiċċelebraw din il-ħbiberija permezz tad-diversità li tinsab fid-drawwiet tal-presepju. Għal aktar tagħrif żur www.cribconventionmalta2018.org.

Iktar dettalji dwar is-sitt kompetizzjonijiet tal-presepji

Din is-sena l-kompetizzjonijiet se jiftħu f’dawn il-kategoriji:

1.      Presepju Mekkaniku

2.      Presepju Kbir

3.      Presepju ta’ Qies Medju

4.      Presepju  Żgħir

5.      Presepju Oriġinali fil-Materjal

6.      Presepju Oriġinali fl-Eżekuzzjoni

Kull presepju jrid ikun miftuħ għall-pubbliku mill-Ġimgħa 14 ta’ Diċembru 2018  sal-Ħadd 6 ta’ Jannar 2019.  Il-ħin tal-ftuħ għall-wiri għandu jkun mill-5pm sat-8pm tul il-ġranet kollha msemmija. Kull applikant jista’ jżomm il-post tal-wiri miftuħ f’ħinijiet itwal u/jew ġranet aktar milli mitlub.

Id-dħul għall-wiri tal-presepju għandu jkun bla ħlas, iżda hu permess li jitpoġġa xi reċipjent viċin il-presepju għad-donazzjonijiet tal-pubbliku.

Il-membri kollha tal-ġurija għandhom id-dritt li jżuru l-presepji kemm-il darba jixtiequ fil-ġranet u l-ħinijiet imsemmija għall-wiri. Jistgħu wkoll jieħdu ritratti u/jew filmati tal-presepju jew partijiet minnu, kemm huma stess jew bis-saħħa ta’ fotografu mqabbad apposta.

 Il-ġurija għandha d-dritt ma tagħtix il-premjijiet jekk skont il-ġudizzju tagħha ma jkunx intlaħaq il-livell meħtieġ. F’kull każ id-deċiżjonijiet tagħha jkunu finali u inappellabbli.

L-applikazzjonijiet fuq il-formola preskritta, kompluti b’mod ċar bid-dettalji kollha mitluba, jiftħu nhar it-Tnejn 15 ta’ Ottubru 2018 u għandhom jitwasslu bl-idejn flimkien mal-ħlas ta’ €10 sa mhux aktar tard minn nofsinhar tal-Ġimgħa 16 ta’ Novembru 2018 fl-Uffiċċju tal-Kunsill Malti għall-Arti: 16, ‘Casa Scaglia’, Triq MA Vassalli, il-Belt Valletta. L-ebda applikazzjoni ma tkun aċċettata jekk tasal wara dan il-ħin tal-ġurnata msemmija. Għal aktar dettalji dwar ir-regolamenti u l-applikazzjoni, tista’ żżur www.festivalsmalta.org, tibgħat fuq info.fm@festivalsmalta.org jew ċempel fuq 23397000.

NATIONAL CRIBS COMPETITIONS – CHRISTMAS 2018

NATIONAL CRIBS COMPETITIONS – CHRISTMAS 2018

Those who are passionate about cribs will again have something special to look forward to this Christmas. As in past years, Festivals Malta is launching the National Cribs Competitions for Christmas 2018 in six different categories. The categories are divided according to the cribs’ size, whether they are mechanical, the originality of the materials used, as well as the concept itself. In each category monetary prizes will be awarded to the best three winners, who will be chosen by members of the jury.

Apart from the crib competitions, there will also be the Malta Convention for European Friends of the Crib 2018 in November. The convention is being hosted by Friends of the Crib in Malta, known locally as the Għaqda Ħbieb tal-Presepju, founded in 1986 with the aim of reviving the tradition of setting up a crib at home for Christmas. The convention, which will take place between 7 and 11 November, will offer the opportunity to Friends of the Crib from Europe and beyond to get together and celebrate friendship through the diversity of crib traditions in Europe and around the world.

More information can be obtained from www.cribconventionmalta2018.org.

More details about the six crib competitions

This year there will be these categories:

1.      Mechanical Crib

2.      Large Crib

3.      Medium-Sized Crib

4.      Small Crib

5.      Crib Created with Original Material

6.      Crib Presented in an Original Manner

In order for the cribs to qualify for the competition, every crib must be open for public viewing from Friday 14 December 2018 to Sunday 6 January 2019. Exhibition opening hours should be from 5pm to 8pm throughout all the abovementioned days. Every applicant may keep the exhibition space open for more hours and/or days than is requested. The entrance to the crib exhibition should be free, but it is permissible to place a receptacle close to the crib for donations from the public.

All members of the jury have the right to visit the cribs as many times as they wish in the days and times listed for exhibition. They may also take photographs and/or videos of the crib or parts of it, by themselves or with the help of a hired photographer. The jury has the right to withold prizes if, according to its judgement, the required level has not been reached. In every case its decision is final and not appealable.

The applications will be available from Monday 15 October 2018 and should be handed to the Arts Council Malta office, 16, ‘Casa Scaglia’, MA Vassalli Street, Valletta, filled in clearly with all details written down,  together with a fee of €10, not later than noon on Friday, 16 November 2018. No application will be accepted if received after the stipulated time of the abovementioned date. For more details about the regulations and application form, visit www.festivalsmalta.org, or contact Festivals Malta on info.fm@festivalsmalta.org or 23397000.

Summer Carnival extended with hands-on activities

Summer Carnival extended with hands-on activities

Festivals Malta, together with the Marsascala Local Council, the Ministry for Justice and Local Government, and the National Literacy Agency, is extending the Summer Carnival with its ‘Hands-On Summer Carnival Experience’. The aim behind this lively activity is for the public, especially children, to learn more about the artistic work behind carnival. This experience will take place along the Marsascala promenade on Sunday 12 and Monday 13 August from 7:30pm.

There will be a number of specially set-up stands where demonstrations will be given about papier-mâché, clay modelling, mask painting and balloon figures, along with a variety of activities specially aimed at children. The public will be encouraged to take part and after each demonstration, to try their hand at one of the carnival crafts.

In addition, thanks to the National Literacy Agency, there will be stories recited at Jacob’s Brew café. These stories, which will be animated and brought to life through diverse means, will be held on Sunday 12 August for children aged between four and seven, and on Monday 13 August for children aged up to three years old. Due to limited space, it is recommended that a space be reserved by calling 2598 2990 or emailing aqra.storja@ilearn.edu.mt.

Festivals Malta reminds readers that the Summer Carnival defilés will be held on Friday 17 August and Saturday 18 August in Buġibba and Sunday 19 August in Marsascala. This year, together with the Gozo Ministry, there will also be celebrations in Mġarr, Gozo on Saturday 1 September.

Top 4 shows for the following days.  Can't miss!

Top 4 shows for the following days. Can't miss!

DAQSXEJN TA’ REQUIEM LIL LELI (A MODEST REQUIEM TO LELI)

Daqsxejn ta’ Requiem lil Leli (A Modest Requiem to Leli) is written by Immanuel Mifsud, with musical adaption by Kris Spiteri. The work was written when the author was invited to present his work on the theme of death for All Souls Day in 2016. The work was read for the first time by actor Paul Portelli in November 2016 during an activity at the Inquisitor’s Palace in Birgu. Later, Immanuel Mifsud invited composer Kris Spiteri to introduce music to the work and this is what you are going to see and hear. Eventually the Mifsud-Spiteri tandem invited Teatru Anon and Vince Briffa to turn it into a theatrical and visual work.

-

DAQSXEJN TA’ REQUIEM LIL LELI huwa xogħol miktub minn Immanuel Mifsud b’addattament mużikali ta’ Kris Spiteri. Ix-xogħol inkiteb fuq stedina li saret lill-awtur biex għall-għid tal-imwiet 2016 jippreżenta xogħol fuq it-tema tal-mewt. Dan ix-xogħol inqara għall-ewwel darba mill-attur Paul Portelli f’Novembru 2016 waqt attività għall-għid tal-imwiet li kienet saret fil-Palazz tal-Inkwiżitur, il-Birgu. Aktar tard, Immanuel Mifsud stieden lill-kompożitur Kris Spiteri biex jittraduċi x-xogħol f’mużika u dan huwa dak li se taraw u tisimgħu. Eventwalment it-tandem Mifsud-Spiteri stieden lil Teatru Anon u lil Vince Briffa biex ix-xogħol isir ukoll teatrali u viżiv.


PHANTOM-OF-THE-OPERA-724x1024.jpeg

Film screening with live orchestra

Beneath the sewers of the Paris Opera House dwells a masked figure. He is the Phantom, a hideously disfigured composer whose dream it to turn chorus singer Christine into a diva. Lon Chaney, the “Man of a Thousand Faces”, dominates this classic adaptation of the 1910 novel by Gaston Leroux. His ghastly make-up and outrageous performance made this one of the great classics of American silent film. The film will be screened, silently, to the live music of Minima, a Bristol-based four-piece group, with instrumentation including cello, double bass, baritone guitar, acoustic and electric guitars, mandolin, autoharp, dulcimer, synthesizer, glockenspiel and drum kit. Formed in 2006, Minima perform in cinemas and art centres, as well as music and film festivals, playing original live soundtracks to silent films.

Musicians: Minima band


Aria-No-Gravity.jpg

ARIA BY NO GRAVITY

The Italian Baroque is a renowned period that offers extraordinary images which NoGravity Dance Company, directed by Emiliano Pellisari, embrace and enhance. Aria is a crossover show in which different genres are combined; one where dance, music and song live together.

There is no orchestra pit, and the dancers play a central role in the performance. The musicians also perform in the show, together with the dancers and the singers. Together they produce a powerful image, bringing together elegant costumes, choreographic fantasy, poetic music and beautiful singing.


FHTP-min-min-724x1024.jpg

Dancers defy gravity and extraordinary images appear from the darkness in a non-stop parade of effects. Enter a world where the real and the virtual are mixed in a kaleidoscope of amazing pictures taken from Dante’s most famous Canto, with a Hell as paradoxical as Escher, as absurd as Magritte, and as cruel as Caravaggio. This is show where the design of light, music and special effects are combined with dance, athletic circus and pantomime. Ethnic and world music create an otherworldly atmosphere where the energy and the space are interspersed with calm and poetic moments of meditation. Hell is a theatrical space in which the physics of reality is cancelled and everything appears as in a daydream.

Sandro Cappelletto

Malta Jazz Festival 2018

Malta Jazz Festival 2018

A world class event bringing you the most prestigious names in jazz today

Set in Valletta, the 2018 European Capital of Culture.

Christian McBride, Bokanté and Chick Corea  amongst many others.

Free concerts, masterclasses and exhibitions and celebrating  music at its best

www.maltajazzfestival.org

The Malta Jazz Festival

16 to 21 July

Keeping Jazz alive!

 

Brought to you by Festivals Malta.

Programm Għanafest 2018 - Argotti Botanic Gardens, Floriana

Programm Għanafest 2018 - Argotti Botanic Gardens, Floriana

Il-Ġimgħa 22 ta’ Ġunju – Argotti, Furjana

 

19:00   Daqq tal-prejjem
Kitarristi: Calċidon Vella (ta’ mustaċċa), Denise Vella (ta’ Calċ), Willie Saliba (tal-Blacksorrows)

19:15   Għana tal-Botta u r-Risposta
Għannejja:
Michael Brignioni (il-ġurdien), Carmel Borg (Ġannarija), Alfred Desira (L-Indjan) u Twanny Coleiro (kulajru)

19:45   Għana tal-Botta u Risposta
Għannejja:
Mikiel Cumbo (L-Iżgej), Rita Pace, Vince Carabott (il-Bukku)

Kitarristi: Johnny Saliba (ta’ Birżebbuġia), Frans Casha (ta’ saqajn), Charles Borg

20:20   Cheryl Balzan

21:05   Daqq tal-Prejjem
Kitarristi:
Rueben Schembri (il-fusinu), Francesco Cutajar (tad-danny), Frans Casha (ta’ saqajn)

21:15   Għana tal-Botta u Risposta
Għannejja:
Kalċidon Vella (id-danny), Mario Xeureb, Żaren Ellul (tal-Fellusu), Joseph Ellul (Żebbuġi)

21:45   Għana tal-Botta u Risposta
Għannejja:
Etienne Pawney (in-Naxxari), Wolley Ghiller (tal-Isla), Jimmy Pawney (il-Bormliż), Jo-Mike Agius (tas-seba’ irġiel)

Kitarristi: Mario Azzopardi (is-Sufu), Ernest Caruana (il-King), Willie Saliba (tal-Blacksorrows)

Makkjetti – Etienne Pawney (in-Naxxari) u Jo-Mike Agius (tas-seba’ irġiel)

22:30   Keltus

23:30   Għeluq

 Fuq il-palk iż-żgħir

20:20 Għana fuq il-kelma minn Joe Grech (ta’ Raħal Ġdid)
Kitarristi: Johnny Saliba, Frans Casha (ta’ saqajn), Charles Borg

21:00 Rakkonti bid-djalett miż-Żejtun Literature Group

 

Is-Sibt 23 ta’ Ġunju – Argotti, Furjana

 

19:00   Daqq tal-Prejjem
Kitarristi:
Ianut Jason Mifsud (ta’ Frans), Alfred Grech (l-Irish), Reuben Schembri (il-fusinu)

19:10   Għana tal-Botta u r-Risposta
Għannejja:
Frans Mifsud (ta’ Vestru), Vince Carabott (il-Bukku), Grezzju Dalli (Garawwa), Anthony Zerafa (Il-Kampanjol)

19:50   Għana tal-fatt minn Ġużeppi Spagnol (il-kelba)
Kitarristi: Frederick Mallia (ir-Re), John Grima (tal-Belt) u Ġustu Żammit (il-buff)

20:20   Għana fil-għoli (La Bormliża) - Mikiel Cumbo (l-iżgej)

20:30   SKALD

21:15   Makkjetta – Anġlu Theuma (il-Kina)
Kitarristi: Calċidon Vella (ta’ mustaċċa), Denise Vella, Joe Bonello (Skuti)

21:35   Daqq tal-prejjem
Kitarristi:
Frederick Mallia (ir-Re), Chris Bencini, Raymond Schembri (Ċiranu)

21:55   Għana tal-Botta u r-Risposta
Għannejja:
Joe Grech (ta’ Raħal Ġdid), Jason Seguna (in-Nekus), Frans Cachia (il-Budaj), Anthony Attard

22:30   Seiva

23:30   Għeluq

Fuq il-palk iż-żgħir

20:00 Għana fuq il-kelma minn Joe Grech (ta’ Raħal Ġdid)
Kitarristi: Ianut Jason Mifsud (ta’ Frans), Alfred Grech (l-Irish), Reuben Schembri (il-fusinu)

21:00 Rakkonti bid-djalett miż-Żejtun Literature Group

PROGRAMM TA’ GĦANA - Birżebbuġia

PROGRAMM TA’ GĦANA - Birżebbuġia

Il-Ġimgħa 29 ta’ Ġunju 2018

19.00hrs              Daqq tal-Prejjem
Kitarristi:
Ronnie Calleja (tal-Mosta), Frans Casha (ta’ saqajn), Alfred Grech (l-Irish)

19.15hrs              Għana tal-Botta u r-Risposta
Għannejja:
Joe Grech (ta’ Raħal Ġdid), Anthony Carl Cutajar (il-Pikkolin), Jean Claude Zahra (ta’ gawdura), Frans Zahra

19.45hrs              Makkjetta - Emmanuel Abela (il-fenka)

20.00hrs              Daqq Malti
                            Kitarristi:
Johnny Saliba (ta’ Birzebbuġia), il-grupp tat-tfal

20.15hrs              Poeżija u għana mill-aħwa Żebbuġin
                            Għannejja:
Ġużeppi Ellul (iż-Żebbuġi), Żaren Ellul (ta’ fellusu), u Maria Agius
                            Kitarristi: Johnny Saliba (ta’ Birżebbuġia), Frans Casha (ta’ saqajn), Sunny

20.45hrs              Corazon

21.15hrs              Daqq tal-Prejjem
Kitarristi:
Ianut Jason Mifsud (ta’ Frans), Alfred Grech (l-Irish), Rueben Schembri (il-fusinu)

21.30hrs              Għana tal-Botta u r-Risposta
Għannejja:
Fredu Abela (iż-Żejtuni), Frans Mifsud (ta’ Vestru), Vince Carabott (il-Bukku), Silvan Abela

22.00hrs              Rakkonti oriġinali bid-djaletti
Martina u Joey Demicoli

22.15hrs              Daqq tal-Prejjem
Kitarristi:
Calċidon Vella (ta’ mustaċċa), Denise Vella (ta’ Calċ)

22.30hrs              Għana tal-Botta u r-Risposta
Għannejja:
Jason Seguna (in-Nekus), Frans Cachia (il-Budaj), Anthony Coleiro (kulajru), Alfred Desira (L-Indjan)

RockNMalta Fund

RockNMalta Fund

Preamble

Festivals Malta accepts applications for funds to support rock concerts, events and festivals organised in Malta under the auspices of its brand. Applications close on 15th July 2018 at Noon.

Eligibilty

Compliant applications will first be screened in terms of the project’s eligibility by the appointed evaluators. Proposals which are not considered eligible in terms of the set criteria shall not be processed further and shall no undergo evaluation.

•        To be eligible applicants must fall in one of the following categories:

                 i.          Concert or Festival Promoter

                ii.          Band(s) or Singer(s)

              iii.          NGO or Voluntary Organisation

 

GUIDELINES FOR THE PROJECT PROPOSAL

The proposal gives you the opportunity to demonstrate in more detail how the project satisfies Festivals Malta assessment criteria. A decision on funding will be made on the strength of the information submitted.

In the project proposal the applicant must include the following:

1.    Detailed Event description – This should not exceed 500 words.

2.    Venue chosen – This has to be approved by Festivals Malta. Festivals Malta can impose a change in venue according to its policy.

3.    Detailed organisation and role chart - This should include the names of the people occupying these roles.

4.    Detailed plan – This should include timelines of the work flow for the execution of the project. Amongst others, the plan would indicate which functions are performed by the outfit and which will be farmed out to third parties.

5.    Detailed business plan focusing on the following:

                 i.          Expected audience

                ii.          Ticket prices, including packages

              iii.          Comprehensive and broken down list of revenue streams, including, amongst others, sponsorships

              iv.          Full list of itemised list of expenses and costs, including the artist(s) performance fees

               v.          Projected profit and loss report

              vi.          Insurance policy

6.    Detailed marketing plan -  The plan must include details on how Festivals Malta brand feature in all the marketing collateral. Festivals Malta shall have full discretion in this respect.

 

Conditions

1.    The funds applied for from Festivals Malta shall never exceed 45% of the total cost of the activity. The amount of the support shall be at Festivals Malta's discretion.

2.    The grant will be paid in two tranches IE 60% upon signing of contract and 40% up to 30 days after date of the event.

3.    The applicant shall conduct all financial transactions transparently and in full conformity with applicable laws. Festivals Malta shall have the right to audit the accounts of the event at any point before and after its execution.

4.    The applicant shall submit the proposal at least 3 months before the event. Festivals Malta shall have the discretion to alter this timeframe.

5.    In terms of branding, Festival Malta must feature as the main supporter of the event. All other supporters/sponsors shall be billed as secondary. Festivals Malta shall have full discretion in how this branding is projected before, during and after the event.

6.        Festivals Malta will only support projects which guarantee excellence in all aspects of the event's execution: artistic, organisational and financial. Applicants must explain how this goal will be reached and show their commitment to it.

7.        The applicant shall submit show how they plan to adhere to all applicable health and safety regulations. Depending of the nature of the event and the venue, Festivals Malta retains the right to add ad hoc supplementary regulations in this respect.

8.        The applicant shall submit a plan which adheres to Festivals Malta's    green policy.

9.        The applicant shall be obliged to pass on a number of complimentary tickets to Festivals Malta. The number shall be determined by the latter.

10.   The applicant himself/herself must attend and complete with success any specialised training sessions in the field that may be organised by Festivals Malta or that Festivals Malta deems necessary.

11.   Due consideration will be given to applications that are accompanied by the applicant's detailed track record in the field. This section shall include information and supporting documentation of similar events organised in the past.

 

COMPLIANCE

Your application compliance checklist

Mandatory

1.    A copy of your ID card – 3 copies

2.    The project proposal – 3 copies

1.    If you are a voluntary organisation or cooperative, a copy of the relevant certificate of registration must be submitted – three (3) copies

 

Applicant compliance checklist

Projects are non-compliant if:

§  They are submitted by applicants who are not Maltese nationals/in possession of a residence permit in Malta or ID card.

§  The application is handed after 12.00 (noon) of the respective deadline

 

SUBMISSION TIME FRAMES AND EVALUATION DATES:

An evaluation committee will be set up to assess the submissions in accordance to these criteria. The evaluation committee will meet by the 15th of next month to evaluate the submission.

The evaluation committee bounds itself to issue the results of the evaluation within ten (10) working days following its evaluation date. The result may be communicated to the applicant in a written and/or electronic form.

Applications must be delivered by hand not later than 12.00hrs (noon) on the respective dates to:

RockN Malta

Festivals Malta

Arts Council Malta

16, Casa Scaglia

Mikiel Anton Vassalli Street

Valletta

 

Evaluation process

While mandatory material must be submitted by the stipulated deadlines, Festivals Malta retains the right to request additional material from the applicants during the assessment phase. Festivals Malta may ask the applicant to attend a meeting or pitching session with the evaluators.

The results of each respective call (successful, unsuccessful and ineligible applications) will be issued on the date indicated in the submission timeframes. No information on the evaluation process will be released before the official result notification. Any form of soliciting will automatically disqualify an application.

All information received by Festivals Malta will be considered confidential, both during and after the evaluation process. Provisions on data protection and confidentiality for successful projects will be included in the Grant Agreement.

The decision by the Evaluation Board is final and without the right of recourse.

 

PROJECT IMPLEMENTATION AND MONITORING

When accepting the grant, applicants accept that their name, the project title and the amount awarded may be published by Festivals Malta.

Beneficiaries will be formally notified with the result, the amount of funding granted for the realisation of the project, and any other conditions related to the grant.

A legally-binding project support agreement, between Festivals Malta and the beneficiary will detail the conditions and amount of funding.

In all cases, payments will be processed after the signing of the contract.

The grant received must be used solely for the purpose for which it was awarded, in line with the submitted project, the approval correspondence and project support agreement. Beneficiaries must advise Festivals Malta immediately if changes affecting the nature of the project take place during implementation.

Festivals Malta may alter or withdraw a grant if the change in the project is not considered reasonable in relation to the initial proposal or if they are not informed within reasonable time of the changes.  Any changes to the original application must be approved in writing by Festivals Malta. Festivals Malta retains the right to change or add new conditions to the agreement during its implementation, if this is deemed necessary for the proper management of the grant and the sound administration of the project.

 

Project Report

§  At the end of each project, beneficiaries will be asked to submit a detailed report highlighting the work carried out.

§  Beneficiaries will also be asked to submit copies of any relevant marking, publicity or information material developed for the funded project, including photographic evidence and press release.

§  A detailed income and expenditure of the project as compared with the detailed project budget submitted with the application

Submission of this material should be completed within one month of project closure. Festivals Malta retains the right to make use of submitted project material.

KARNIVAL TAS-SAJF 2018

KARNIVAL TAS-SAJF 2018

Il-Karnival tas-Sajf se jsir bejn il-Gimgħa 17 u l-Ħadd 19 ta’ Awwisu, 2018. Il-Gimgħa 17 u s-Sibt 18 t’Awissu f’Buġibba filwaqt li l-Ħadd 19 ta’ Awwissu 2018 f’Wied il-Għajn. Oltre dan nhar is-Sibt 1 ta’ Settembru, 2018 se jsir Karnival fl-Imġarr Għawdex u numru ta’ karrijiet jistgħu jingħataw l-opportunita’ li jieħdu sehem f’Għawdex ukoll.

Sa nhar il-Ħamis  31 ta’ Mejju, jintlaqgħu espressjoni ta’ interess għall-parteċipazzjoni b’karru fil-Karnival tas-Sajf f’Malta. Flimkien mal-applikazzjoni ta’ espressjoni ta’ interess wieħed ikun mistenni li jehmez sketch u d-dettalji kollha flimkien mat-tagħrif meħtieġ ta’ x’trejler wieħed ikun mistenni li juża jekk magħżul, kostruzzjoni etc....   Il-kundizzjonijiet tal-parteċipazzjoni se tkun marbuta ma’  :-

a.      Se jiġu magħżula sa mhux aktar minn għaxar karrijiet.

b.      Il-karru jrid ikun immuntat fuq trejler adekwat u l-qisien tal-karru għandu jkun

Tul :- Mhux anqas minn 18 pied iżda mhux akbar minn 22 pied

Wisa:- Mhux anqas minn 8 piedi iżda mhux akbar minn 10 piedi

Gholi :-  Mhux aktar minn 15-il pied għoli fiss

Fuq il-karru mhux permess li jkun hemm maskarati.

Kull entratura ma jistax ikollha l-ebda konessjoni ma’ xi rebħ ta’ xi konkors fil-karnival tax-xitwa jew f’xi attivitajiet oħra. It-tim kollu ma jkunx permess li jilbes xi t-shirts b’xi logos ta’ rebħ etc.

c.      Karru jrid ikun b’saħħtu u jiflaħ għall-vjaġġi ukoll lejn il-postijiet tal-isfilata.  Fit-toroq il-karrijiet irridu jkunu rmunkati b’vettura adekwata u liċenzjati a propositu għall-istess.

d.      Sound irrid ikun moderat fl-ebda mument ma jkun jista’ jeċċedi l-qawwa ta’ 85dba. ( L-ispeakers m’għandhomx ikunu long throw)

e.      Mhux permessi muturi tal-petrol ġewwa l-karru

f.       Kwalunkwe movimenti fuq il-karrijiet jkun jitħaddem bl-idejn. Mhux permess li jkun hemm sistema ta’ hydrolic.

g.      Kull karru jrid ikun mgħammar b’dak kollu meħtieġ  in konessjoni mas-safety, inkluż ukoll first aid kits u fire estinguishers adekwati.

h.      Is-sussidju massimu ikun ta’ € 1,000 għall-parteċipazzjoni u dak kollu involut inkluż it-transport minn u lura għall-isfilati kollha. L-organizazzjoni tiddetermina l-ammont tas-sussidju wara li tikkonsidra kemm il-livell u x-xogħol preżentat,  l-annimazzjoni tul l-isfilata mal-karru; l-imġieba, u dak kollu koness mal-parteċipazzjoni tal-istess.

i.       Mhux aktar minn 7 karrijiet inkluż il-grupp allegrija (liebsa l-kostum) mal-karru rispettiv jistgħu jiġu magħżula biex jieħdu sehem fil-karnival t’Għawdex.  Il-karrijiet Għawdex jitilgħu minn Malta nhar il-Ħamis bil-lejl 30 ta’ Awwissu. Se jinżammu r-Rabat Għawdex biex il-Ġimgħa 31 ta’ Awissu jkun esebiti fl-area apposta li se jitħallew hemm tul il-filgħaxija kollu fejn se ssir attivita’ ta’ esebizzjoni tal-karrijiet fil-post apposta viċin l-iskola tar-Rabat Għawdex. Il-karrijiet jinżlu l-Imgarr għall-Karnival tal-1 ta’ Settembru s-Sibt wara nofsinhar. Wara l-parteċipazzjoni fil-Karnival t’Għawdex fil-lejl bejn is-Sibt u l-Ħadd ikun hemm it-tragitt lura Malta. Għal tali parteċipazzjoni jingħata sa € 1,000 f’sussidju. Minn naħa tal-organizazzjoni tieħu ħsieb l-ispiża tal-vjagg tal-karru fuq il-vapur.

 

FORMOLA ESPRESSJONI TA’ NTERESS PARTECIPAZZJONI –KARNIVAL TAS-SAJF 2018 – KARRU

 

Isem:      ___________________________________________

 

Kuljom:      ___________________________________________

 

ID Card:      ___________________________________________

 

Isem il-Kumpanija:      ___________________________________________


Indirizz Postali:      ___________________________________________

 

Telefone:      ___________________________________________

 

Email:      ___________________________________________

 

Tema tal-Karru:      ___________________________________________

(jrid jigi mehmuz sketch dettaljat u skalat tal-karru)

Mal-karru se jkun hemm grupp ta’ maskarati   ( immarka l-kaxxa relatata) □   Iva ;  □  Le

Indikazzjoni mill-applikant jekk jixtieq jiġi kkunsidrat biex jieħu sehem fil-kanrival t’Għawdex kif indikat hawn fuq

 

___________________________________________________________________________

Għanafest 2018 – enriching and preserving Maltese culture and traditions

Għanafest 2018 – enriching and preserving Maltese culture and traditions

For its 20th edition, Għanafest 2018 was launched as part of the St.Gregory festivities in Żejtun. Għanafest is a festival that compiles local and foreign traditional music and singing with the aim of promoting local artists. The festival will be held in the recently renovated Argotti Botanical Gardens, hence keeping the festival’s original location. This year’s edition of Għanafest will be held on the 22nd and 23rd of June from 7pm onwards. On both nights, the programme includes a variety of għana and Maltese folk music. Like previous editions, the festival will be a fun environment for the whole family, as it includes local produce and artisan markets.

Artistic Director of the festival, Renzo Spiteri said: “I am very pleased to see that Għanafest is returning to Floriana’s Argotti Gardens. This festival has garnered its deserved attention not only because of its particular content, but also because of the wonderful atmosphere created within these beautiful gardens, Għanafest continues with its commitment to promote Maltese folk, singing to wider audiences while presenting an interesting mix of local singer/songwriters and folk artists from other countries”.

On the first night, the festival will feature vocalist Cheryl Balzan and guitarist and song writer Christian Tanti who will be performing new music from their upcoming album. Later on in the evening, an Irish Band will be performing, Kellys Heroes, whose repertoire includes Celtic tunes and songs, ballads, contemporary music as well as the band’s original material featuring an irish frame drum – bodhran.

The second night of the festival, as mentioned by the Director of Festivals Malta, Annabelle Stivala, will be featuring the Maltese quintet which combines Maltese literature and culture with their unique musical style. Afterwards, Seiva will be performing, a Portuguese folk trio featuring authentic rural music with an urban twist on Portuguese bagpipes and adufe (square drum), percussions, Braguesa, Cavaquinho and tambourine.

Like last year’s edition, the festival will be extending its activities to three different localities:

·        Qrendi will host Festa Agrarja and will showcase għana and folk music on the 27th June.

·        Buskett will host the festival as part of the Imnarja celebrations in the evening of the 28th and morning of the 29th June.

·        Birżebbuġa will host għana in the evening on the 29th of June.

Tickets for Għanafest 2018 on the 22nd and 23rd of June can be bought at the door for €5 per evening or there are also the block tickets for €8

 “Our islands are enriched with an abundant culture and heritage and Għanafest is a celebration of our musical folklore as a Mediterranean country. This year, Għanafest will be celebrated in a number of localities to promote an accessible and inclusive culture for all. Such festivals are constantly attracting new audiences and help increase appreciation towards Maltese musical and cultural traditions”.  – Minister for Justice, Culture and Local Government – Hon. Owen Bonnici.

 “This year will see the launch of a three-year project with the music group SKALD, which will seek to present an innovative take on traditional Maltese folk music (għana). Poetry and music will be interlinked to create something new while still staying true to traditional roots. The project will essentially embrace the traditional with the contemporary. Festivals Malta will be investing in this project, aiming to nurture tradition, support emerging talent while making this tradition attractive to our younger audiences.” – Annabelle Stivala – Director Festivals Malta

Għanafest 2018 – insaħħu u nippromwovu l-kultura u t-tradizzjonijiet Maltin

Għanafest 2018 – insaħħu u nippromwovu l-kultura u t-tradizzjonijiet Maltin

L-għoxrin edizzjoni tal-Għanafest 2018, ġiet imnedija bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta’ San Girgor fiż-Żejtun. L-Għanafest huwa festival li jiġbor fih mużika u kant tradizzjonali lokali u internazzjonali bil-għan li jippromwovi artisti lokali ta’ dan il-ġeneru. Dan il-festival se jerġa’ jsir fil-Ġnien tal-Argotti fejn sar xogħol ta’ tisbih matul din is-sena. Din l-edizzjoni ta’ Għanafest ser issir fit-22 u t-23 ta’ Ġunju mis-7pm ‘l quddiem. Matul iż-żewġ serati, dan il-programm joffri varjeta` vasta ta’ Għana u mużika folk internazzjonali. Bħal edizzjoniet oħrajn, dan il-festival joħloq atmosfera sabiħa għall-familja. Dan għaliex l-Għanafest jinkludi elementi awtentiċi bħal ikel tradizzjonali malti u wirjiet ta’ ħiliet artiġjanali.

Id-direttur Artistiku ta’ dan il-festival, Renzo Spiteri qal: “Ninsab kuntent illi l-Għanafest se jerġa’ jirritorna fil-Ġnien tal-Argotti fil-Furjana. Dan il-ġnien joffri ambjent ideali għal dan il-festival ta’ ġeneru partikolari. L-għan tal-Ghanafest huwa li jkompli jsaħħaħ it-tradizzjoni tal-mużika folk fost udjenza vasta bil-għan li jservi ta pjattaforma għall-kantanti u kompożituri lokali u artisti internazzjonali tal-istess ġeneru”.

Il-kantanta Cheryl Balzan u l-kitarrist u kompożitur Christian Tanti se jkunu qed jipparteċaw fl-ewwel serata tal-festival, kif ukoll band Irlandiża bl-isem ta’ ‘Kelly Heroes’ fejn se jdoqqu varjeta’ ta’ mużika folk, mużika kontemporanja kif ukoll mużika originali tagħhom bi strument tradizzjonali tal-pajjiż magħruf bħala ‘bodhran’.

Fit-tieni serata tal-festival, hekk kif semmiet id-direttur tal-Festival Annabelle Stivala, il-quintet Malti huwa mistieden biex isemmgħulna l-mużika tagħhom bi stil uniku mħallat ma’ letteratura Maltija. Iktar tard fis-serata, it-trio Portugiż folk ‘Seiva’ għandu ppreparat repertorju ta’ mużika tradizzjonali bi strumenti awtentiċi tal-pajjiż: ċirimelli portugiżi, adufe, braguesa, cavaquinho u tamburin.

Bħall-edizzjoni tas-sena l-oħra, il-festival se jestendi l-attivitajiet tiegħu għal 3 irħula oħra:

·        Qrendi – Festa Agrarja fis-27 ta’ Ġunju.

·        Buskett – Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Imnarja fit-28 ta’ Ġunju filgħaxija u filgħodu tad-29 ta’ Ġunju.

·        Birżebbuġa – Programm ta’ għana fid-29 ta’ Ġunju filgħaxija.

Biljetti għall-Għanafest 2018 jistgħu jinxtraw fit-22 u t-23 ta’ Ġunju mal-bieb għall-prezz ta’ €5 kull lejla jew ta' €8 għal jumejn.

“It-tradizzjonijiet huma parti importanti min dak li jagħmilna Maltin u Għawdxin u aħna għandna obbligu li nieħdu ħsiebhom dawn it-tradizzjonijiet, nindukrawhom u nagħmluhom rilevanti għaż-żminijiet tal-lum. L-Għanafest li nedejna llum waqt il-festa tradizzjonali ta’ San Girgor, huwa pjattaforma eċċellenti biex inkomplu nagħtu ħajja ġdida lill-għana f’pajjiżna. Dan se jsir fl-Argotti fejn għal darb oħra se jkun hemm festival sabiħ immens. Pero ħsibna wkoll illi nġibu l-għana iktar qrib it-toroq u l-pjazez fl-irħula Maltin u Għawdxin u għazilna tliet lokalitajiet. Il-Kultura hija importanti ħafna għalina u aħna se nkomplu mmexxu ‘l quddiem l-aspetti kollha tal-espressjoni kulturali”. Ministru għal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali – Ono. Owen Bonniċi.

“Fl-Għanafest niċċelebraw elementi differenti – il-muzika, il-gastronomija, t-tradizzjonijiet u qed nippruvaw nagħmlu affarijiet li jkunu iktar kontemporanji. Din is-sena ġie mniedi proġett ta’ tlett snin mal-grupp SKALD, li jħaddan it-tradizzjoni tal-mużika folk (l-għana) b’mod innovativ. Il-poeżija u l-mużika jiġu mħawwra biex joħolqu xi ħaġa ġdida filwaqt li jżommu l-element awtentiku tat-tradizzjoni. Festivals Malta se jkun qed jinvesti f’dan il-proġett,bil-għan li jkompli jsaħħaħ it-tradizzjoni, jippromwovi talent ġdid lokali waqt li dawn l-attivitajiet iservu biex iż-żgħazagħ ikunu jistgħu jirrelataw iktar magħhom”. Direttur Festivals Malta – Annabelle Stivala.